Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz


Bülent ACUN


Sünnet ve Ümmet

Yazarımız Bülent Acun’un “yeni” yazısı…


Sünnet, ümmetsiz garip; ümmet, sünnetsiz muzdarip.

Sünnet, ümmete emanet; ümmet, sünnete riayet.

Sünnet, ümmete rivayet; ümmet, sünnet ile hidayet.

Sünnet, ümmet için ibadet; ümmet, sünnete muhabbet, sadakat...

Sünnet, ümmet için delil; ümmet, sünnetten uzaklaştığı ölçü de zelil.

Sünnet, ümmet için rahmet; ümmet, sünnete rağbet.

Sünnet, ümmete ışık; ümmet, sünnete âşık.

Sünnet, ümmetin duası; ümmet, sünnetin yuvası.

Sünnet, ümmet için ilahi rıza; ümmet, sünnet için hafıza.

Sünnet, ümmetin ufku; ümmet, sünnetin umudu.

Sünnet, ümmet için iman; ümmet, sünnete her daim ihtimam.

Sünnet, ümmet-i İslam’a imana, rızaya, rahmete ve cennete davet; ümmet, bu kutlu davete canı gönülden icabet.

Sünnet, ümmete umman; ümmet, o ummanda balık.

Sünnet, “ümmete yağmur”; ümmet, “sünnete toprak”.

Sünnet, ümmet için hal; ümmet, sünnet için istikbal.

Sünnet, ümmete karar; ümmet, sünnette istikrar.

Sünnet, ümmetin virdi; ümmet, sünnetin yurdu.

Sünnet, ümmete bahçe; ümmet, sünnete çiçek.

Sünnet, ümmetin özünde; ümmet, sünnetin izinde.

Sünnet, ümmete devlet; ümmet, sünnete hürmet.

Sünnet, ümmete hikmet; ümmet, sünnete hizmet.

Sünnet, ümmetin şiiri; ümmet, sünnetin şairi.

Sünnet, ümmet için nebevi duruş; ümmet,  sünnetle kurtuluş.

Sünnet, ümmete kıvam; ümmet, sünnetle kıyam.

Sünnet, ümmete açılan kucak; ümmet, 7 iklim 4 bucak.

Sünnet, ulu dergaha anahtar; ümmet, rahmet kapısında bekleyen milyarlar.

Sünnet, ümmet için temsiliyet; ümmet, sünnete kayıtsız şartsız teslimiyet.

Sünnet, ümmete tebliğ; ümmet, sünneti tasdik.

Sünnet, ümmete teklif; ümmet, sünneti tatbik.

 

Sünnet, hakikat yolunda kutlu iz; ümmet, o ize yüz süren biz.

Sünnet, nebevi iklimin diriltici soluğu; ümmet, o soluğa muhtaç insanlar topluluğu.

Sünnet, ümmete mihenk taşı; ümmet, sünnet ışığında bir hayat için alın teri, gözyaşı.

Sünnet, asr-ı saadet; ümmet, asr-ı saadet’e, nebevi davet ve risalete iman ile şehadet.

Sünnet, İslam’a davet, o yolda meşakkat, o uğurda hicret, bütün bunların bereketi devlet; ümmet, bu yolda her daim istikamet.

Sünnet, zafer üstüne zafer; ümmet, hak yolda seyru sefer.

Sünnet, dünyada zemzem, ukbada kevser; ümmet, abı hayata susamış mahşer.

Sünnet, peygamberce yaşayış; ümmet, sünnet-i seniyye’yi kavrayış ve anlayış.

Sünnet, ümmeti inşa; ümmet, sünneti ihya.

Sünnet, ümmete imdat; ümmet, sünnet ile irşad.

Sünnet, ümmete alamet; ümmet, sünnet ile selamet.

 

Kaynak: Yeni Söz Gazetesi

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektir


Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

YAZARLAR