Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz


ESAT HOCALAR


ŞARTLARINI TAŞIYAN GİYİM İBADETTİR

Esat Hocalar’ın “yeni” yazısı…


Dini konularda bir Müslümanın örnek nesli Selef-i Salihin, referansları da Selef-i Salihin Ulemasıdır. 

Selef-i Salihin: Sahabe, Tabiun ve Tebe-i Tabiîn'dir.

Bu ilk/öncü üç nesil, sırasıyla Sahabe, Tabiun ve Tebe-i Tabiîn'dir . Bunlar imanda, ilimde ve amelde bütün Müslümanlar için örnek nesillerdir. 

 Tesettürle İlgili 

1 - Allah Kuran-ı Kerim’de Nur ve Ahzab suresinde Kadınların başlarını örtmesini, hem de göğüslerini içine alacak şekilde örtmesini emrediyor.

2 - Peygamberimiz de Hadislerinde bunları emrediyor.

3 - Peygamberin eşleri/ümmehatü’l-mü’minin ve bütün sahabiyye hanımlar başlarını örtüyor, vahyin gereğini yerine getiriyor.

4 - Hadis-i Şerifler, ilk dönem tarih kitapları ve tarihi rivayetlerde bu hususu, inkârı mümkün olmayacak şekilde açıkça görüyoruz.

5 - Bize ulaşan ilk dönem Kuran-ı Kerim nüshaları, ilk dönem tarih kitapları ve muteber hadis külliyatı da aynı şeyleri bize gösteriyor. 

6 - 1400 yıllık uygulamada görüyoruz ki her dönemde Müslüman kadınlar örtülüdür. Onların örtünmelerinin kaynağının vahiy, ashabın uygulaması ve İslam ulemasının da icmaya ve ittifakı olduğu kesindir. 

7 - Bütün bu bilgileri çöplüğe atıp örtü yoktur demek ilim, iz'an, akıl ve mantıkla bağdaşmadığı gibi ahkâm-ı şeri'yye ile de örtüşmez.

8 - İlmin tüm yollarını kapatarak bir konuda karar verilemez.

9 - Bununla beraber insanların tercihlerine de saygılı olmak gerekir. Zira kendi hesabını kendisi verecektir. Umulur ki Allah bağışlar. 

Allah'ın şu uyarısını da hatırlayalım: "Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın va'di haktır; öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı(lar) da, sizi Allah ile (Allah'ın kerem ve merhametini ileri sürerek) aldatmasın” (35/5) ayeti mûcibicince 'aldatıcı'nın aldatması da bizleri aldatmasın, emirleri olabildiğince yerine getirelim, nehiylerden de olabildiğince kaçınalım.  

10 - Allah'ın rahmeti gazabından daha geniştir, rahmeti herkese yeter. 

11 – Unutmayalım ki geleneği olmayan din, yaşanmayan dindir.

Din, yaşanırsa yaşayanların dini olur. 

Şartlarını taşıyan giyim ibadettir. 

Doğrusunu en iyi bilen Allah’tır.

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektir


Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

YAZARLAR