Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz


Ramazan Keskin


Birlikte İş Yapmak

Ramazan Keskin´in ´yeni´ yazısı...


Kişinin kendi sermayesi yeterli değilse ,yeterli sermaye bulmak için ortaklar aramalıdır.
Bunun için bir sözleşme yapmalıdırlar. İşte bu sayede istenilen sermaye elde edilmiş olunur.
ORTAKLIK SÖZLEŞME SENEDİ 
Bu ortaklık sözleşmesi aşağıdaki maddelerden oluşur:
1- Bu ticari faaliyette her hisse 1000(bin) tl dir.
2- Hisse sayısı sınırsızdır.
3- Bir kişi istediği kadar hisse alabilir.
4- Bu ortaklıkta hisse sahibi olmak isteyen her kişi gücü yetiyorsa 1000(bin)tl ?ti bir defada ödeyerek hisse sahibi olabileceği gibi şayet bir defadan ödeyemeyecek durumda ise her ay asgari 100 (yüz)tl ödeyerek 1000(bin) tl ?ye ulaşıncaya kadar devam eder.
Bu ticari işletmenin K âr dağıtımı 6(altı) ayda bir veya senede bir olmak üzere ortaklara dağıtılır. Her hisse sahibi hissesine göre k âr ?ını alır. Dileyen k ârı ile tekrar hisse alabilir.
5- Bu ticari ortaklıkta k âr ve zarar eşit olarak paylaşılır. Herkes hissesine göre k ârını alır veya zararını öder.
6- Elde edilen k âr  veya zarar hisse sayısına bölünerek hesaplanır.
7- Bu ticari ortaklığa katılan her yeni hisse sahibi olacak olan ortak, bu ticari ortaklığa katıldığı andan itibaren bu şirketin k âr ve zararına hissesi kadar ortakdir. 
8- Bu ticari faaliyete katılan kişi sene sonuna kadar kaç ortak olarak katılmışlarsa ona k âr veya zararını eşit olarak alırlar veya öderler.
9- Bu ticari şirket ortaklığından ayrılan kişi Ana sermayesini ve kaldığı aylar miktarına göre k ârını veya varsa zarar ,onu da öder , böylece ticari şirketten ayrılmış olur. Ayrıldığı tarihten itibaren artık hiç bir şekilde şirkete karşı bir sorumluluğu yoktur.
10- Şirketin yönetimi :Bu ticari şirket,en az 3(üç) kişi tarafından yönetilir. Şirketin büyümesi ile doğru orantılı olarak yöneticilerin sayısı artırılabilinir. Bu husus şirketin ortakları tarafında belirlenecektir.
11- Şirket yapacağı işe göre personel istihdam eder/ edecektir.
12- şirket;istihdam edeceği personelin ücretlerini önceden belirler ve ona göre ödeme yapar.
13- Şirketi işletmekle görevlendirilmiş olan idare kurulu yapacakları işleri kendi aralarında istişare ederek ittifak sağlandıktan sonra işe başlamalıdırlar.İttifak edilmediği takdirde asla bir ticari faaliyette bulunamazlar.
14-  Bu ticari şirket HARAM olmayan tüm alanlarda faaliyette bulunabilir.
Örneğin:alı - satım, kiralama,kiraya verme,menkul ve gayrimenkul gibi her alanda faaliyet yapabilir.
15 -Bu ticari şirkete alınacak yeni ortaklar için en az iki ortağın muvafakatı gereklidir. İki ortak muvafakat vermedikçe şirkete ortak olarak alınamazlar.
16- Bu ticari şirkete ortak olan kimseler,hisselerini istedikleri kimselere satamazlar ,ancak şirketin herhangi bir hisse sahibi ortağa satabilirler veya  şirket idarecilerin tasvip ettikleri kimselere satabilirler. Böylece şirketin daha sağlıklı çalışması sağlanmış olur.
17- Şirketi idare etmekle görevli olan yönetim kurulu her sene sonu ortakları toplayarak ,şirketin k âr ve zararı hakkında bilgi vermesi zorunludur.
18- şirketi kimlerin yöneteceği ile ilgili olarak,şirket ortaklarının %55´nin üzerinde ittifak ettikleri kimseler tarafından yönetilir.
19- Şirketi yönetmekle görevlendirilen kimselerin görev süreleri 3 (üç) yıldır.
Şirket ortakları isterlerse bu  seçilmiş olan görevlilerle devam ederler veya yeni bir yönetim seçerler.şirket bu şekilde faaliyetlerine devam eder.
20- Olağanüstü durumlarda şirket ortaklarının3/2 (üçte ikisi)nin isteği üzerine 1(bir)ay içerisinde şirket ortakları toplanıp gerekli kararları alırlar.Böylelikle şirket yoluna devam eder veya ne yapmaları gerekiyorsa ona göre hareket ederler.
21- Her hisse bir şahsi manevi sayılır. Şirket kaç hisseden oluşmuşsa o kadar şahsi manevi vardır demektir,
Örneğin:bir hisse bir şahsi maneviyi ifade eder. Beş(5)hisse (5) şahsi maneviyi ifade eder.
Her türlü uygulama mevcut sayının 3/2(üçte ikisine)göre yapılır.
Örneğin: 30 kişinin 3/2 si yirmi(20) kişi eder. Sizler günün şartlarına ve sayıya göre bir düzenleme yapabilirsiniz...
Gerektiğinde şirketin feshine veya devamına karar alınabilinir.Şirketin
Tüzüğüne yeni maddeler eklemek veya çıkarmak tüm ortakları 3/2 göre yapılır.
Bu sözleşme 21 maddeden ibarettir...
NOT:Bu güne kadar elde 
ettiğim tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istedim, belki birilerine faydalı olur diye...
 
Vesselam.

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektir


Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

YAZARLAR