Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

İki yayın emekçisinin anısına

Gün Zilelli'nın Artı Gerçek'teki yazısı;

İki yayın emekçisinin anısına

 

Aziz Aydın Doğan ve Muzaffer Erdoğdu. Her ikisi de koca koca yayın tekelleri ortamında, fırtınalı ve dalgalı piyasa denizlerinde, küçük “yelkenlileri”yle yol almaya cesaret etti. Sebatkârlığın ve tok gözlülüğün güzel birer örneği olarak anılacaklar.

Pencere Yayınları’nın (Kuruluşu: 1989) kurucusu ve yayın yönetmeni Muzaffer Erdoğdu’yu 10 Haziran 2023’te kaybettik.

Yaba Yayınları’nın (Kuruluşu: 1972) kurucusu ve yayın yönetmeni Aziz Aydın Doğan’ı da, bundan yaklaşık iki yıl önce, 11 Temmuz 2021’de kaybetmiştik.

İkisini bir arada anıyorum, çünkü ikisi de, sosyal ve siyasal kökenlerinde, yayıncılık tarzlarında önemli paralellikler olan yayın emekçileriydi.

AZİZ AYDIN DOĞAN

Muzaffer Erdoğdu’dan yaklaşık on yaş büyük olan Aziz Aydın Doğan’la başlayayım.

1947, Elazığ, Keban doğumlu Aziz Aydın Doğan, İngilizcede “self-educated” denilen, okul yüzü görmeden, okuma-yazmayı kendi kendine öğrenen, edebiyat ve sanat alanında kendini yetiştirmiş, sonra da yayın alanında, kapitalist piyasa düzeninin dev dalgalarına direnerek, o karanlık 1972 yılından 2021 yılına kadar, 50 yıl boyunca Yaba Yayınları’nı yaşatmış bir edebiyatçı ve yayıncıydı. Yaba, bugün de, eşi Ayşe Doğan tarafından, Tünel’deki Galipdede Caddesi, 55/1’de varlığını sürdürmektedir.

MUZAFFER ERDOĞDU

353455997-732001245596273-4777065813820758887-n.jpg

Ve Muzaffer Erdoğdu’yla devam edeyim.

1956, Tokat, Niksar doğumlu Muzaffer Erdoğdu da, Aydın Doğan gibi, kendi kendini eğitmiş, sonra da, 1970’li yıllarda, İstanbul’da, Tür-Da adlı, Aydınlık hareketinin yayın dağıtım kuruluşunda çalışmış; güçlü kollarıyla kitap balyalaması ve sırtında balyaları taşımasıyla, arkadaşları arasında “devrimin hamalı” diye anılır olmuş; Cağaloğlu’nun yayın dünyası içinde, matbaacılarla kurduğu arkadaşlık sayesinde ve onların kendisine açtığı “şahsi krediler”le 1989’da Pencere Yayınları’nı kurmuş ve bugüne kadar, 34 yıldır yaşatmış bir yayıncıydı. Pencere Yayınları, bugün de, yayınevini devralan arkadaşlarca, Kadıköy’deki Pavlonya Sokak, Nuhoğlu İşhanı, 10/6’da faaliyetine devam etmektedir.

KADİM ANADOLU HALKLARIYLA İLGİLİ KİTAPLAR

Her ikisi de, 1970’li yıllarda, Aydınlık (TİKP) hareketi saflarında yer almış, fakat 1980’li yıllarda, bu hareketi eleştirerek ayrılmış, herhangi bir başka örgüte katılmasalar da solda kalmakta ısrar etmiş; her ikisi de, birçok telif ve çeviri kitabın yanı sıra, Anadolu’nun kadim halkları, Ermeniler, Rumlar, Museviler, Süryaniler, Kürtlerle ilgili tarih ve anı kitapları yayınlamıştır.

AYDINLIK GAZETESİNİN SİYASİ VEFASIZLIĞI

Ve çok ilginçtir ki, her ikisi de öldüklerinde, birçok yayın organı onların ölümlerini duyurdukları, yaşam öyküleri hakkında kısaca da olsa bilgi verdikleri, yazarlar köşelerinde onları andıkları halde, 1970’li yıllarda aynı hareketin saflarında bulundukları Aydınlık gazetesi, haklarında en ufak bir duyuru yapmamış, kendi tarihi içinde böyle insanlar hiç yaşamamış gibi davranmayı tercih ederek tek satır yazmamış ve böylece, siyasette vefasızlığın beliğ bir örneğini verdiği gibi, bu tür örgütlerin nasıl ruhsuz robotlardan meydana geldiğini kanıtlamıştır.

FIRTINALI PİYASA DENİZİNDEKİ KÜÇÜK YELKENLİLER

Her ikisi de, Yanlarında çalıştırdıkları işçileri yoktu. En fazla, dayanışma duygusuyla onlara yardıma koşan birkaç genç olurdu yayınevlerinde ara sıra. Kendi küçük atölyelerinde, elde çekiç, tek başlarına çalışan küçük zanaatkârlara benzerlerdi. Bununla birlikte, yazar ve sanatçılarla bağlarını korur, onların telif kitaplarını ve çevirilerini basarlardı.

YABA’DAKİ YAZAR ve ÇEVİRMENLER

Örneğin, 98 yaşında, halen hayatta olan çevirmen Vedii İlmen, kitap ve çevirilerini Aziz Aydın Doğan’a verirdi. Ferit Edgü, 1964 yılında Ataç Yayınlarından çıkmış, Albert Camus’nun Doğrular çevirisini Yaba Yayınları’na bağışlamıştı. H. Topuzoğlu’nun çevirdiği, harika bir kitap olan, Eliya Vartanov’un, Sibirya Sürgünü Asurilerin Anıları kitabını yine Yaba basmıştı. Keza, Aydın Aydemir’in yazdığı Nazım biyografisi, Aydemir’in ölümünden sonra ailesi tarafından Yaba Yayınları’na verilmiş ve yayınlanmıştır.

PENCERE’DEKİ YAZAR ve ÇEVİRMENLER

Pencere Yayınları da çok sayıda yazar ve çevirmenin uğrak yeriydi. Pencere Yayınları, Halim Spatar, Ö. Faruk Ciravoğlu, Halil Berktay, Ülkü Ahmet, İsmet Zeki Eyüboğlu, Yalçın Yusufoğlu, Nesim Ovadya, Oral Çalışlar, İpek Çalışlar, Faik Bulut, Gün Zileli, Günay Aslan, Engin Erkiner, Fatmagül Berktay gibi yazar ve çevirmenlerin telif kitap ve çevirilerini basmıştır.

Her ikisi de, yayıncılık alanında daima, akıntıya kapılmamanın, sebatkârlığın ve tok gözlülüğün güzel birer örneği olarak anılacaktır.Anahtar Kelimeler: yayın emekçisinin anısına

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektir


YAZARLAR

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

HABERLER