Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektirRamazan Keskin


Toplumların Yükselişi

Bizim, acilen fikir üretebilen ilim adamlarına ihtiyacımız var. Bizleri bulunduğumuz bu halden kurtaracak, ancak ilimle mücehhez hareket adamlarına ihtiyacımız var.


Toplumların yükselişi ve ilerlemeleri öncü fikir adamlarıyla olur. 
Bir toplumun ilerleyebilmesi, o toplumdaki, fikir üretebilen insanlarının olmasına bağlıdır. Eğer bir toplumun fikir üretebilen yetişmiş ve yetenekli adamları yoksa, o toplumun ilerlemesi ve yükselmesi mümkün değildir.
Tam bir asırdır (100 yıl) halkından çoğunun Müslüman olduğu toplumların, bugün bu halde olmalarının nedeni yeterli fikir üretebilen ve eylem öncülerinin olmamasındandır. 
Müslümanların fikir ve eylem birliğini sağlayacak yeterli düzeyde ilim adamlarının olmayışındandır, bugün ki durumları. 
Halkından çoğunun Müslüman olduğu ülkelere, geleneksel olarak İslam dünyası/Müslüman ülkeler deniliyor. Bazen de Müslüman Aklı tabiri de kullanılıyor. 
Müslümanların mesellerine/sorunlarına/problemlerine yeni çözümler üretecek, yeteri kadar Âlim´lerinin olmayışıdır. Ne zaman ki Müslümanların fikir üretebilen ve hareket adamları olmuştur. Müslümanlar, Gayri Müslim´lerden hep önde olmuşlardır. 
Günümüz Türkiye´sine baktığımızda da nerede birkaç öncü kişi veya öncüler olmuşsa orada birtakım oluşumların olduğunu rahatlıkla görebiliriz. 
Örneğin: bir köyde, bir mahallede veya bir bölgede birkaç öncü kişinin çalışmaları ve gayretleri sonucu; bir mescid, bir kuran kursu, bir medrese, bir mektep, bir dernek, bir vakıf ve benzeri eserlerin ortaya çıktığını görmekteyiz.
Birkaç öncü müteşebbisin gayretleriyle şirketlerin ve iş yerlerinin ortaya çıktığını görmekteyiz. Yine birkaç müteşebbisin çalışmalarıyla, birçok sanayi dalının ortaya çıktığı görülmektedir. 
Birkaç öncünün gayret ve çalışmalarıyla bir siyasi partinin oluştuğunu görmekteyiz.
Birkaç öncü fikir adamının çalışma ve gayretleriyle bazı İslami faaliyetlerin ortaya çıktığını görmekteyiz. Özetle şunu söylemek mümkündür: bir yerde öncüler varsa orada bir faaliyet, bir hareket veya bir eserin ortaya çıktığını müşahede etmekteyiz.
Ülkemizde ve halkının çoğunun Müslüman olduğu ülkelerde yeterli fikir adamlarının olmayışından dolayıdır ki, bugün Müslümanların biriken sorunlarına çözümler bulunmamaktadır. 
Bizim, acilen fikir üretebilen ilim adamlarına ihtiyacımız var. 
Bizleri bulunduğumuz bu halden kurtaracak, ancak ilimle mücehhez hareket adamlarına ihtiyacımız var. 
İslam ümmeti olarak, acilen her konuda fikir üretebilecek İlim adamlarını yetiştirmemiz lazım.
Bu işi beceremez isek/başaramazsak, bulunduğumuz bu ortamdan bir adım dahi ileri gitmemiz mümkün görünmüyor?
Ey Rabbimiz! İlim ve fikir adamları yetiştirmek için gayret sarf eden bizleri muvaffak eyle? Âmin
Vesselam.


YAZARLAR