Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektirMUSTAFA AYGÜN


SALGIN DÖNEMİNDE OKULLARI AÇMAK DOĞRU BİR KARAR MI?

Mustafa Aygün'ün yeni yazısı;


 

Şu hali ile korona virüs salgını uzun bir süre daha devam edeceğe benziyor. Yani bu hastalığın aşısı bulunana kadar istisnasız herkes tehlike altındadır. Bu yüzden hayat akışının eskisi gibi devam etmesi pek de mümkün görülmüyor.

Salgın döneminde “okulsuz toplum” düşüncesinin ham bir hayal olduğu, eğitimin okullarda verilmesinin gerekliliği ve önemi daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Okul, birçok fonksiyonunun yanında öğrencinin sosyalleşmesini, sorumluluk almasını, görev bilinci oluşturmasını, rollerini öğrenmesini sağlar. Diğer taraftan daha önceki nesillerin aşına olmadığı bir illet olan, sanal dünya tutsaklığından çıkış yerleridir okullar.

Bu dönemde uzaktan eğitim bir zorunluluk olarak karşımıza çıksa da bunun sürdürülebilir olmadığı da açık. Uzaktan eğitim olarak adlandırılan yolla, tv’den ve internet üzerinden canlı olarak öğretim faaliyetlerine devam edilmesi kısa ve uzun vadede birçok probleme neden olacaktır.

Her şeyden önce aksiyonu, komedisi, macerası bol programlar izlemeye alışmış çocuklar için, televizyon üzerinden yapılan öğretmen anlatımına dayalı derslerin sıkıcı olduğunu söylemeye bile gerek yoktur. Ayrıca uzun süre ekrana bakmak zorunda bırakılan çocuklarda dikkat dağınıklığı, dalgınlık, kendini ifade de güçlük gibi durumların ortaya çıkma olasılığı yüksektir. Okullarda öğrencilerle yüz yüze yapılan derslerde öğretmenin jest ve mimiklerini öğrencilere göre ayarlaması, dersin akışını yerine göre hızlandırıp yavaşlatması, karşı taraftan bilgi alabildiği için mümkünken, tv’den yapılan dersler için ise tek yönlü iletişim nedeniyle, aynı şeyi söylemek mümkün değildir.

Uzaktan eğitimin diğer bir çeşidi olan, internet ağı üzerinden çeşitli programlar aracılığı ile yapılan canlı derslerde ise öğretmenlerin teknoloji kullanamama ve bu konudaki isteksizlikleri, öğrencilerin internete ulaşmasını sağlayacak teknoloji ve maddi imkânlarının bulunmaması gibi zorluklar karşımızda durmaktadır. Bunun sonucu olarak birçok öğretmen ve öğrenci uzaktan eğitimin devam ettiği dönemde pasif pozisyonda kalmıştır. Şu da bir gerçek ki öğretmenlerin internet üzerinden ders işleme konusunda yeterli deneyimi de bulunmamaktadır. Bu yüzden sınıf ortamındaki gibi öğretmenlerin kendini rahat hissetmedikleri gözden kaçmamıştır.

Ayrıca okulların açılamaması durumunda, eğitim alanında faaliyet gösteren özel kurumlarda çalışan binlerce öğretmen ve çalışanın işsiz kalmasına neden olacaktır.

Okullar mutlaka eğitim-öğretime açılmalıdır ama…

Pansiyonu olan, taşıma ile gelen, ikili eğitim yapan, mesleğe yönelik okullar, ilköğretim, ortaöğretim okulları için ayrı ayrı müfredat ve ders saati çalışması yapılmalı,

Öğrenci servisleri ile ilgili standartlar yeniden belirlenmeli, öğrenciler okul servislerine ve okula ateşleri ölçülerek alınmalı, öğrenci servislerinin günlük dezenfektasyonu sağlanmalı,

Öğrencilerin sosyal mesafe konusunda ilk hafta ciddi bir eğitim verilmeli,

Öğrenciler okula dezenfekte edilerek alınması için gerekli sistemler kurulmalı,

Sınıflara ve okulun belli yerlerine uyarı levhaları asılmalı,

Sınıflara günlük maske ve el dezenfektanı sağlanmalı,

Öğretmenlere sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili eğitime alınmalı, eğitim sürecine öğrenci velileri de dâhil edilmeli,

Öğrencilerin ateşini ölçmek sadece velilere bırakılmamalı,

Ders saatinin süresi ve günlük işlenen ders sayısı azaltılmalı,

Tüm öğretmen ve idarecilerin nöbetçi olduğu sisteme geçilmeli,

Ateşi yüksek çıkan veya belirti gösteren öğrencilerin hastaneye sevki ve ailesinin bilgilendirilmesi ile ilgili prosedür açıklanmalı,

Kısaca her adım en ince ayrıntısına kadar planlanmalı ve her il ve ilçeye bir koordinasyon merkezi kurularak, denetim yolu ile ve diğer kanallardan gelen veriler toplanarak problemler ilgili ne yapılması gerektiği konusunda çözüm önerileri belli aralıklarla Millî Eğitim Bakanlığınca ilan edilmelidir.

 

YAZARLAR