Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektirAhmet TAŞ


MODERN KÖLELİK

Yazarımız Ahmet Taş'ın "yeni" yazısı...


Kölelik, çağlar öncesi insanların insanlar tarafından her türlü hürriyetinden yoksun bırakılarak kullanılması, alınıp satılması şeklindeki bir uygulamayı hatırlatır.

İslam tarihinde cahiliye devri denen İslam’ın gelişinden önceki Arap toplumunda uygulanan bir durumdur kölelik. (Falanın kölesi, falan falanı kölelikten azat etti yada İslam'a göre bazı suçların cezası olarak şu kadar köle azat etmek gerekir) gibi tabirlere tarihi kaynaklarımızda çokça rastlarız.

Batı toplumlarında ise İlk Çağ ve Orta Çağda kölelik uygulamasına çok rastladığımız gibi sömürgeciliğin başlaması özellikle Amerika kıtasına Avrupalıların ayak basması ile çok sayıda Afrika insanını (siyah derili zenci) köle olarak Amerika'ya taşındı. Sanki insan değil hayvan muamelesi ile bir kıtanın imarının bu insanların alın teri ve emeği üzerine meydana getirildiğini bilmeyenimiz yoktur. ABD'de siyah insanların bugün bile ırkçı saldırılara maruz kalıp ötelenmesi polis kurşunu ya da darbesi ile hayatını kaybediyor olması kölelik dönemi alışkanlıklarının halen devam ettiğini gösteriyor.

1900'lü yıllardan sonra dünyada kölelik uygulamasının kaldırıldığı söylenir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile batıda ve dünyanın birçok yerinde kölelik kaldırıldı diye bilinir.

Ne yazık ki bu bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugün dünyanın birçok ülkesinde on milyonlarca insan kadın, erkek, çocuk modern çağın köleleri olarak hayatlarını devam ettirmektedirler. Geçenlerde Özgür Yürü Vakfı modern köleliğin raporunu yayınladı.

Rapora göre bugün dünyada 43,5 milyon insan modern dönemin kölesi olarak yaşıyor. Bunların % 71  kadarını kadınlar oluşturuyor. 10 milyon kadarı da çocuklardan, 15 milyon kadarı da zorla evlendirilen lerden meydana geliyor. Kölelerin günlük çalışma saatleri 20 saati buluyor. Bazen tarım bazen sanayi bazen uyuşturucu imalatı bazen fuhuş bazen terör örgütlerinin elemanı olan bu kölelerin herhangi bir hayat ve sosyal güvenceleri de bulunmuyor.

Bugün yaygın olarak Afrika, Avustralya, Güneydoğu Asya, Güney Amerika, Arabistan ve körfez ülkelerinde modern kölelik ne yazık ki modern dünyanın gözü önünde devam ediyor.

Keşke diyorum doğusu batısı, kuzeyi güneyi, Müslümanı Müslüman olmayanı ile dünyanın akil devlet yetkilileri ve önderleri bir araya gelebilseler. İnsanlık için yüz karası olan fuhuş, uyuşturucu imalatı ve sevki, organ ticareti ve terör sermayesi olarak tüm insanlığın geleceğini karartan belaların ana emektarı olan bu modern kölelik kaldırılabilse ve insanlık yüz karası bu uygulamadan kurtulabilse.

10 Aralık İnsan Hakları Günü sebebiyle bir insanlık ayıbı olan bu konuya dikkat çekmek istedim.

Selam ve dua ile

Kaynak: Her TarafYAZARLAR