Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektirNizamettin Yakışık


MEDİNE SÖZLEŞMESİ (VESİKASI)

Nizamettin Yakışık'ın yazısı; 


 

1- Hz. Peygamber, Medine'ye geldiğinde üçüncü iş olarak hem Müslümanlar arasındaki hemde Müslümanlar - gayri müslümler arasındaki hukukları yasa (belge) ile garanti altına almıştır.

2- Hz. Peygamber, Medine'de bir devlette olması gereken bütün tedbirleri almış yasalarla (vesikalarla) kayıt altına almıştır.

3- Şüphesiz Medine vesikası; hem sahih tarih kitaplarında hemde sahih hadis kitaplarında ayrıntısıyla yer almıştır.

4- Müslümanlar ve onlarla anlaşma yapanlar diğer kafirlere karşı tek vücut olmalarının gerekliliği bildirilmektedir.

5- Müslümanlar kârlarına ise kâfirlerle de anlaşma yapabilirler.

6- Müslümanlar küfre ve zulme karşı her zaman ve her yerde birbirlerini desteklemeli ve korumalıdır.

7- Vesikada kayıt altına alınan bütün maddelere riayet etmenin gerekliliği görülmektedir.

8- Vesikada şu kesinlikle bildirmiştir; “Şayet anlaşmayı imzalayanlar arasında muhalefet çıktığında çözümü Allah’a ve Resulüne ait olduğu bildirilmektedir.”

9- Medine’den çıkan ve Medine'de kalan herkes emin ve güvenilirdir. Zulme ve haksızlığa uğradığında korunmalıdır.

10- Şüphesiz Allah Rasulünün yaptığı vesika 1441 yıl önce tam olarak fıtrat ve adalete uygun olduğu görülmektedir.

11- Hiç şüphesiz Medine vesikası dünya tarihinde ilk yazılı anayasa ve kapsayıcı kanun olarak kabul edilmelidir.

12- Hz. Peygamber, Medine vesikası ile sadece Müslümanların hakları değil gayri Müslimlerin haklarını da garanti altına almıştır.

13- Muhakkak Medine vesikası  asrımızda toplumda uygulandığı zaman o toplumda kargaşa, ihtilaf olmaz. Bilakis birlik ve sadet olur.

14- Şüphesiz Medine vesikasını inceleyen kişi İslam’ın din, devlet, kanun, hürriyet, adalet, eşitlik ve beşer için gerekli olan bütün hükümleri kapsamakta olduğunu görür ve anlar. İslam’ın sadece kul ile Allah arasında bir inanç olduğunu söyleyenlere de tam bir cevaptır.

15- Şüphesiz Medine vesikası bir devletin ve toplumların ayakta kalması için yeterli temel maddelerini kapsamaktadır.

16- Yahudiler Medine vesikasına bağlı kalmadıkları için Müslümanlar kendileriyle onlar arasında olan anlaşmanın kalmadığını kendilerine duyurmuşlardır.

17- Medine vesikasına göre bütün Müslümanlar eşit olarak Allahın garantisi altındadır ve bütün kâfirlere karşı tek bir millettir.

18- Medine vesikası eşit olarak erkek ve kadına himaye hakkını vermiş ve hiçbir kimsenin bu himaye hakkını ellerinden alacak güce sahip olmadığını belirtmiştir.

19- Medine vesikası insani ve toplumsal bütün hakları insana bahşetmiş ve bu hakların İslam’ın dışındaki beşer kanunlarında görmek mümkün değildir.

20- Medine vesikası insanlığa birlik, yardımlaşma, eşitlik, adalet ve hürriyeti temel prensipleriyle vermiş ve bu temel prensipler toplumda uygulandığı zaman, şüphesiz o toplum uygarlığın ve medeniyetin zirvesine çıkar.

    Selam ve dua ileYAZARLAR