Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektirNezir ERGENÇ


Marifet medresesi ilk seviye müfredatı

Nezir Ergenç'in yeni yazısı;


 

 

Marifet medresesi avlusunda kurulu bir mescidin etrafında bir daire şeklinde inşa edilecek; bununla: Medresenin Kâinatta bir nokta mesabesinde olduğuna işaret edildiği gibi Allah/İman eksenli bir bilgilenme faaliyetinin olması gerektiği de imlenmiş olacak. Keza, lineer/ilerlemeci ideolojik yaşam anlayışına karşıt olarak dairesel bir dünya görüşüne vurgusu vardır.

Medresenin çatısı yandan ve yukarıdan bakıldığında açılmış kitaplar görüntüsü verecek şekilde çatılacak ve güneşten enerji üretecek mahiyette kire-mit/tuğlalarla- ki şu anda dünyanın bazı ülkelerinde kullanılmaktadır- döşenecektir. Yine yukarıdan bakıldığında kiremitler kitaptaki harf ve kelimelerin görüntüsünü verecek: Kitaba ve kelimelere dayalı bir mekân tasviri zihinlere yerleştirilecek…

İlk seviye eğitimi ikinci katta başlayacak. Bunun sebebi, birinci katta ikinci seviye talebelerinin eğitimlerini görme imkânını bulabilmeleridir; üretilen ürünlerin, yapılan işlerin ve uygulamalarını birinci katın sınıflarının önlerinden geçerken görebilecekler. Burada tümüyle adab ve mesleki/yaşamın doğasında olan sınıflar bulunacaktır. Sınıflar koridorun iki tarafında dizili halde camdan duvarlı olacak. Dışarıdan içerisi görünecek, ancak içeriden dışarısı görünmeyecek vasıfta cam duvar, kapı ve pencereleri olacak.

Böylece dışarıdan birisi rahatlıkla içeride yapılan faaliyetleri görme imkânına sahip olacak. Bu aynı zamanda bir otokontrol sistemini oluşturacak.

Yedi yaşında talebelerin alınacağı ilk sınıf kapı levhasında “edeb ya hu” altında da “sen en yüce bir ahlak üzerinesin” yazılı olacak. Bu levha, sınıfın bir edep, ahlak yani güzel davranışların öğretildiği ilk basamak olduğunu gösterir. Talebeler inanç, örf ve geleneksel edeb kurallarını bizzat temrin/uygulamaları yapılarak öğrenecek ve ikinci bir sınıfa geçebilmelerinin ölçüsü olacak. Edep ve ahlak eğitiminin tamamlayıcı unsuru olması bakımından güzel ve düzgün konuşma da öğretilecek.

Talebelerin taliminde “not” değil sınıftaki diğer talebelerin kanaatlerine ek olarak öğretmenlerinin de kanaati esas olacaktır: Samimiyet, dürüstlük ve isar ölçü alınacak.

Edep- ahlak sürecini tamamlayan- zamansal bir sınırlama olmayacak; bu eğitimi üç ayda tamamlayabilme imkanı olabileceği gibi bir yıl da sürebilir- temizlik/ tayyibiyet/ helal temizliği, hijyen/ sağlık temizliği ve çevresel temizlik sürecine tabi tutulacak. Bu, ikinci sınıfın müfredatı olacaktır. Kapı girişinde “temizlik imandandır” yazısı yazılı olacaktır.

Giriş levhasında ”her şey insanın hizmetine verilmiş bir emanettir” yazılıdır. Üçüncü sınıfta alet- edavatların tanıtımı ve kullanımı uygulamalı olarak öğretilecek. Çekiç, keser, testere, tornavida, pense, bıçak, iğne, makas ve benzeri aletlerin tanıtımı uygulamalı olarak gösterilecek. Böylece talebe yaklaşık sekizli yaşlarında çivi çakıp çıkarmayı; ağaç, tahta kesip biçmeyi; yapıştırma, dikme, boyama, tamir etme ve benzeri yaşamsal faaliyetleri ilkel düzeyde öğrenmiş olacak.

Üçüncü sınıfta yukarıdaki uygulamalara ek olarak yazma ve okuma dersleri de verilmeye başlanacak.

Ayrıca tamamıyla uygulamalı yani istişfai yabancı dil dersleri verilmeye başlanacak. Her talebe ana dili yanında yedinci sınıfı bitirdiğinde günlük konuşma düzeyinde iki yabancı dil konuşuyor olacak.

Giriş levhasında “yiyin, için israf etmeyin” yazısı vardır. Dördüncü sınıfta meyve, sebze, hububat ve içeceklerin menşeleri ile bunların sağlıkla ilişkileri temel düzeyde uygulamalarıyla birlikte öğretilecek. Botanik bahçesi uygulama sahası olacak.

Dördüncü sınıfın uygulamalı derslerine ek olarak sayılar ve matematik işlemleri doğadan örneklemeler hikmetiyle birlikte- felsefesi de denilebilir- öğretilecek.

Bu eğitimin tamamlayıcı bir unsuru olması bakımından Beden eğitimi uygulamaları yapılacak. Spordan maksat vücudun dış azalarının teknik düzeyde fonksiyonelliğini artırmak suretiyle beyin, göz, kulak, dil, deri, burun, kalp gibi kullanılabilirliklerini ve faydalanma imkânlarını en üst düzeye çıkarmak olacaktır. Bu bağlamda her talebe savunma sporlarından Whing chu, yüzme, güreş ve gece yürüyüşleri eğitimlerini alacaklar. Spor derslerinin bir devamı mahiyetinde yangın, deprem, sel ve benzeri afet olaylarında yapılması gerekenlerin uygulamaları da öğretilecek.

Giriş kapısında “Emaneti insan yüklendi” yazısı vardır. Beşinci sınıfta Botanik bahçesindeki bitkilerin biyolojik, fizyolojik ve farmakolojik özellikleri ile bunların dikim, büyütme ve biçim uygulamaları öğrenilecek.

Beşinci sınıfta ek olarak beden fizyolojisi ve psikolojisi/anatomi ve duygular ilmi yani “insan ve sağlığı” dersleri bizzat aile hekimleri tarafından verilecek. Uygulamalı trafik dersleri, müzik aletleri ile kullanımı da beşinci sınıfın müfredatında yer alacaktır.

Giriş levhasında “gökten bir su indirdik ve yerden sizin için her türden ürünler var ettik” yazısı yazılıdır. Altıncı sınıfta toprakla buluşma yani zıraî faaliyetlerinin temel düzeyde öğretimi yapılacak. Toprağın cinsi, yapısı ve ürünlerle irtibatı, sürümü yanında tahıl ve hububatın ekim, sulama ve biçim işlemleri yine uygulamalı olarak öğretilecek. Ziraat eğitiminin yanında hayvanat bahçesi eğitimi de verilecek. Evcil hayvanların beslenmesi, sağlıkları, ürünlerinin değerlendirilmesi gibi konular yine uygulamalı olarak verilecek.

  Altıncı sınıfta ek olarak güzel yazma, hat, dilin incelikleri anlamında edebiyat dersleri uygulamalı olarak yapılacak. İlaveten; terzilik, aşçılık, berberlik, ev gereçleri bakımı ve tamiratı gibi yaşamsal mesleklerin temel yani giriş düzeyde uygulamalı eğitimleri yapılacak.

Yedinci sınıfta talebeler geçen süre içerisinde hakkındaki değerlendirmelerin yer aldığı dosyaya uygun olarak bilgi, yetenek ve yetkinliklerine göre sınıflandırılarak eğitiminin ikinci bölümüne hazırlanmaya çalışılacaktır. Yedinci sınıf eğitimin ikinci seviyesini oluşturacak olan üretme ve katma değeri artırmaya yönelik bir gaye ve hedefi içerecek. Talebelerin bilgi ve mesleki uygulamalarında uzmanlık seviyesine çıkarılmaları sağlanacak. Bu yüzden yedinci sınıf bir nevi ikinci seviye eğitimine hazırlık sınıfı işlevinde olacak.

Bütün bu dersler beş yılda tamamlanacak. Başka bir ifadeyle on iki yaşına gelen bir talebe yaşamda ihtiyaç duyulan öncelikli işlerin ve mesleklerin temel düzeyde eğitimini tamamlamış olacak.

Ana dili ile birlikte iki yabancı dili konuşabilecek; ülkesinin inanç, gelenek ve adetlerine vakıf olacak. İbadetlerini ilmihal düzeyinde bilip eda edecek, anatomisi başta olmak üzere kendisini bir insan olarak tanıyacak; bitkileri, hayvanları ve toprağı tanıyacak ve ne yapması gerektiğini yine temel düzeyde öğrenmiş olacak.

İkinci seviye müfredatı bir başka yazıda İnşaallah..YAZARLAR