Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektirRamazan Keskin


MALATYA- MEDİNE MESCİDİ (9-10)

Ramazan Keskin'in yeni yazısı


 

Mescidimiz 1983 yılın da faaliyete girdiği andan itibaren, dâhili ve harici kimseler tarafından ambargoya tabi tutulmuştur. Allah’a hamd olsun, yapılan tüm menfi propagandalar mescidimizin faaliyetlerini engelleyememiştir. Menfi propagandalar, mescidimizin faaliyetlerini engelleme yerine mescidimizi tanıtımına katkı sağlamışlardır. Bilinçli ve şuurlu olduğu kabul edilen ve her fırsatta birlik ve beraberlikten bahseden bazı hoca efendiler 17 sene hizmet veren mescidimize bir gün dahi uğramamışlardır. Yeri geldiğinde de mangalda kül bırakmayan bazı hoca efendiler, iş hakikat olunca söylemlerin hilafına hareket ederler. Utanmadan da birlik ve beraberlikten bahsederler. Herhalde bu tip hoca efendilerin birlik ve beraberlikten kast ettikleri kendilerinin yanında yer almak olsa gerek. Mescidimizde dile getirilen gerçeklerin karşısında bilgi ve belge sunamayanlar, kapalı kapılar ardında ve dört duvar arasında konuşmaktan başka bir şey yapmazlar. Yerin kulağının olduğunu unuturlar ve konuştuklarının bir vesileyle bize kadar geleceğini hesaba katmazlardı fakat bir kısmı bir şekilde bize ulaşırdı. Biz bu tür gıyabı söylemlere hiçte itibar etmeden yolumuza devam ederdik.

Etrafındaki  kimselerin mescidimize gelmemeleri için iftiraya varan söylem ve eylemlerde bulunmaktan da çekinmezler. Bu yaptıklarının hesabını Allah’a vermeyeceklerini mi sanıyorlar. 

Allah: Görendir, işitendir ve bilendir. Herkes yaptığının hesabını bir gün Allah’a verecektir. Allah, insanların gizlediklerini de ve açığa vurduklarını da bilendir. Herkes hesabını ona göre yapsın.  Mescidimiz ilmi faaliyetlerine devam etmektedir. Mescidimiz Kur’an ve Sahih sünnet üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. Bizler İslami yaşamaya çalışırken, kınayıcıların kınamasından da asla çekinmeyiz. Delile dayalı her türlü eleştiriye de açığız. Delilsiz ve mesnetsiz söylem ve eylemlere itibar etmeyiz. “Doğru söylüyorsanız, Delilinizi getiriniz.” Kur’an’ın bu emri doğrultusunda hareket eden herkese kapımız açıktır ve eleştirilere de açığız. İndi görüş ve delilsiz söylem ve eylemlere de tarafımızdan itibar edilmez. Mescidimiz açıldığı günden bugüne ilmi çalışmalarını sürdürmektedir. Mescidimiz, Malatya’mız ve Türkiye’miz için bir örneklik teşkil etmektedir. Dileriz, Türkiye’mizin her yerinde mescidimiz gibi mescitlerin sayısı artar. Vesselam.

MALATYA-MEDİNE  MESCİDİ-(10 )

Malatya Medine Mescidini özetleyecek olursak; Mescidimiz, (1983-2021 ) 39 yaşındadır. Otuz dokuz yıllık bir geçmişi ile Medine Mescidi Malatya’da İslami Davanın tarihi bir dönüm noktasını teşkil etmiştir.  

Birçok ilim adamı, Dünyayı iki kapılı bir hana benzetmişlerdir. Mescidimizin de bulunduğu han’ın da iki kapısı var. Doğuya açılan kapı ile Batıya açılan bir kapıdan ibarettir. Mescidimize gelenler bu iki kapıdan yararlanırlar. Bir kapıdan girer, isterlerse diğer   kapıdan  da çıkabilirler. Mescidimizin konumu iki kapılı Dünyaya benzer: Âdem(AS)’dan günümüze kadar bir taraftan Dünyaya gelenler ve diğer taraftan da vefat edip  Ahirete göçenler, olduğu gibi.

Rabbimizin koyduğu bu kanun, kıyamet sabahına kadar böyle devam edecektir. 

Mescidimizin açıldığı 1983 yılından  bugüne,  yani 14 Ocak 2021 yılı itibariyle bir taraftan Mescidimizi bırakanlar/ terk edenler olduğu gibi ve her geçen gün Mescidimize yeni gelen Müslüman Kardeşlerimizle, Mescidimizin cemaatinden bir eksilme olduğu hissedilmiyor. 

Bildiğiniz gibi Gezegenimizde vefat edenlerin yerine, yeni Dünyaya teşrif edenler de olduğu gibi Dünya nüfusu azalmamakta ve gün geçtikçe de çoğalmaktadır. Mescidimizin  konumu, Dünyadaki nüfusumuz misali, her geçen gün Cami cemaatinin sayısı da artmaktadır.

Mescidimizdeki Sahih İslam Öğretisini delilleriyle öğrenen Müslüman Kardeşlerimiz, gittikleri her coğrafyada bu doğru ve duru/ katıksız/ bidatlerden uzak bir şekilde diğer Müslümanları da haberdar etmektedirler.

Bu sayede Doğru İslâm, her geçen gün Yeni Nesil’le buluşmaktadır.

Dünya ve Ahiret gerçek Mü’min ve Müslümanlarındır.

Bu uğurda çalışan ve gayret eden tüm Dünya Müslümanlarına SELAM OLSUN... Vesselam. / 14 OCAK 2021 Malatya.

 YAZARLAR