Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektirBeşir İSLAMOĞLU


LANET NEDİR, KİMLERE LANET EDİLMİŞTİR?

Beşir İSLAMOĞLU  'nun yazısı;


 

 

Lanet; kovulmak, dışlanmak, uzaklaştırılmak  ve gazaba uğramak demektir.

Bir kimseyi lanetlemek demek; hayırdan, mağfiretten, Allah’ın rahmetinden uzak kalmasını ve azaba düçar olmasını istemektir.

Yeryüzünde ilk lanetlenen varlık iblistir. İblis, Allah’ın beşer olarak yarattığı varlığa saygı göstermekten imtina

ettiği (Allah’a itaatten kaçındığı) için Allah tarafından lanetlendi (kovuldu, rahmetten uzaklaştırıldı).

Kur’an, lanet kavramını pek çok ayette kullanır. Mesela bir ayette; “İnkar etmiş ve inkarcı olarak ölmüş olanlara

Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerine olsun. Onlar temelli o lanet içerisinde kalacaklardır.

Ne azapları hafifletilir, ne de yüzlerine bakılır” buyrulmaktadır. (Bakara 161-162)

Allah’ın lanet etmesi demek, hiçbir şekilde onlara mağfiret ve rahmet etmemesi, onları inkarlarıyla başbaşa

bırakması demektir.  Allah’a isyan ve inkardan dolayı Melekler de lanet eder ve onlar için mağfiret

dilemezler. İnkarcılara karşı müminler de mesafelidirler.

Onlara sevgi beslemezler; onları dost ve yandaş edinemezler. 

Peki günlük hayatta insanları lanetlemek caiz midir?

 

Beddua şeklinde her sevmediğimiz kişiyi lanetlemek doğru değildir; ancak insanlara zulüm ediyorsa ve bir türlü

zulümden vaz geçmiyorsa, onu Allah’a şikayet edebiliriz.  

 

Kur’an bu konuda bize Nuh as’ın bedduasını örnek verir. Nuh as inkarcılarla baş edemeyince, “Rabbim! Yeryüzünde

hiçbir kafir bırakma! Eğer bırakırsan onlar kullarını saptırmaya devam ederler. Kafir ve günahkar çocuklar

doğururlar” diyerek onların yok olmasını istedi. (Nuh suresi 26)

 

“Kafir ve günahkar çocuk doğururlar” ifadesi mecazdır. Yani onlar, doğurdukları çocukları kendileri gibi yetiştirerek

inkarcı yaparlar. Yoksa hiçbir çocuk kafir ve günahkar olarak doğmaz. Her doğan İslam fıtratı üzerine tertemiz olarak doğar.

 

Lanetleşme ile ilgili Kur’an’a baktığımızda, Resulullah as’ı dinlemeyip yalan söyleyenleri Resulullah as, -Allah’ın

emriyle- lanetleşmeye çağırmıştır. De ki: “Gelin yalancıların Allah’ın lanetine uğramasını dileyelim.” (Al-i İmran 61) 

 

Yine Nur suresi 6-7 de “eşlerini iffetsizlikle suçlayıp kendilerinden başka şahitleri olmayanların

dört kez Allah’ı şahit tutarak yemin etmeleri,

beşincisinde ise, eğer yalan söylüyorsa, Allah’ın lanetine razı olduğunu söylemeleri” istenmektedir.

Demek ki lanetleşmek hakikatin ortaya çıkması için kullanılan bir metottur. Yine, bir kimse zulüm ve

haksızlık edip söz dinlemiyorsa, zarar vermeye devam ediyorsa o kimseye “Allah’ın, meleklerin ve

bütün insanların laneti üzerine olsun” denilebilir.   

Allah’ın kitabı Kur’an’a baktığımızda pek çok ayet lanetten söz etmektedir.

Kur’an’da –özetle- lanetlenen kimseler şunlardır: 

Hakikate kapalı olan tüm inkarcılar (2/88)

Allah’ın yanısıra putlara (sahte ilahlara) tapanlar (29/5) 

Münafık erkek ve kadınlar (9/68)

Allah’ın Kitabını dikkate almayan ve indirilen apaçık kanıtları ve rehberliği gizleyenler (2/159

Hakikatin bütün kanıtları geldiği halde zulüm etmeye devam edenler (3/87) 

Sebt (ibadet) gününü ihlal eden Yahudiler (4/47) 

Bir mümini kasten öldürenler (4/93) 

Azgınlaşan şeytan ve yandaşları (4/118) 

Yaptıkları anlaşmalara sadık kalmayıp bozanlar (5/13)

“Allah’ın eli sıkıdır” diye iftira eden Yahudiler (5/64)

Hakikate isyan eden, haddi aşan ve nankör davrananlar (5/78)

Kendi uydurduğunu Allah’a isnat eden zalimler (11/18) 

Hud as’a karşı gelen, mesajları inkar eden, zorba yöneticilerin emirlerine uyan Ad kavmi (11/59)

Firavun ve onun emirlerine uyanlar (11/99)

Söz verdikleri halde sözünde durmayan, Allah’ın bağ kurulmasını istediği şeylerle bağ kurmayan ve

yeryüzünü fesada verenler (13/25)

Allah’ın emrine inatla karşı çıkan iblis (15/35)

Birbirlerini yoldan çıkarıp saptıranlar cehennemde birbirlerini lanetleyeceklerdir. (7/38)

Lanetlenmekten korkup lanetlenmemek için çaba gösterenlere selam olsun…

Selam ve muhabbetlerimle…

 YAZARLAR