Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektirRamazan Keskin


Kürtler ve Yorumlar

Mazide kalan bir hatıra


?Hikmet; Mü´minin yetik malıdır.?  Nerede bulursa veya kim söylerse söylesin onu almakta asla hiçbir zaman tereddüt etmez? 

?Kürtler?; ile ilgili yazımızı anlamamak için hayli zorlanan bazı yorumcuları gördüm ve bazı şahısların söz konusu yazımı anlamamaktan geldiklerini, gözlerini ve kulaklarını Hakk´a karşı kapattıklarını -maalesef- üzülerek gördüm. Bu yazımla ilgili birkaç soru sormak istiyorum. ?Kürt´ler? le ilgili bu yazımı anlamak istemeyenlere ithaf etmek istiyorum. 
Lütfen, vicdanınızda bu sorulara doğru cevap verir misiniz?
1- Kürtlerin varlığı bir gerçek değil mi?
2- Kürtler bu Ümmetin yetimleri değiller mi?
3- Kürtler, Hz. Ömer zamanında gönüllü olarak topyekûn Müslüman olmadılar mı?
4- Kürtler, kadim bir kavim değil mi?
5- Kürtler, kendi bölgelerinde yaşamıyorlar mı?
6- Kürtler, Fırat´la Dicle arasında yaşamıyorlar mı?
7- Kürtler, Mezopotamya´nın kadim bir kavmi değiller mi?
8- Dilleriniz ve renkleriniz Allah´ın bir ayeti değil mi?
9- Allah, insanları bir erkek ve bir kadından yaratmadı mı? Bütün insanlar, bir ailenin çocukları değiller mi?
10- ?Sizin en iyiniz, takvalı olanlardır?, ayetini hiç mi okumadınız mı?
11- Emperyalistler, Osmanlı´yı yıkmak için Kürtlerden yardım istemediler mi?
12- Kürtler, Emperyalistlerin bu teklifini red etmediler mi?
13- Emperyalist güçler bu nedenle Kürtleri cezalandırmadılar mı?
14- Bu nedenle Kürtleri beş ayrı devlet içerisine dağıtmadılar mı?
15- Kürtler, kendi coğrafyalarında mülteci durumuna düşürmediler mi?
16- İngilizler ve Fransızlar bugünkü hudutları çizmediler mi? 
17- Osmanlı Devleti, bütün eksikliklerine rağmen bir İslam devleti değil miydi?
18- Osmanlı Devleti, her şeye rağmen bir Halife Devleti değil miydi?
19- Yeni Türkiye Devleti, İslam´ı kamuda kaldırmadı mı ve yerine yeni rejimi yerleştirmedi mi?
20- Yeni Türkiye Devleti, 1 Mart 1924´te Hilafeti kaldırmadı mı?
21- Bu ülkede yaşayan halkları, hükümetlerin eşit ve adil şartlarda yönetmeleri gerekmiyor mu?
22- Kürtler, bu ülkede yok sayılmadılar mı?
23- Bir zamanlar, bu ülkede Kürtçe konuşmak dahi yasaklanmadı mı?
24- Bu ülkede Kürtçe konuşanlara, konuştukları kelime başına bir para cezası ödettirilmedi mi?
25- Bu ülkede, her kademede Kürtler aşağılanmadılar mı? ?Kürtler, ancak bu memlekette hizmetçi olarak çalışabilirler?, diyen İçişleri Bakanı çıkmadı mı?
26- ?Kürtler, Türk´lerdir? diyenler, olmadı mı?
27- Kürtler için; ?Karda yürüyen insanların ayak seslerinden çıkan ?Kart-Kurt´ sonucu Kürtler çıkmış?? denilmedi mi bu topluma? ?Ve aslında Kürt diye bir şey yoktur, Kürtler de Oğuz soyundan gelen Türklerdir? denilmedi mi?
28- Kürtlerin dilleri yok sayılmadı mı?
29- Kürtler, bu memlekette asimilasyona tabi tutulmadılar mı?
30- Kürtler, bu ülkede zorunlu iskâna tabi tutulmadılar mı?
31- Kürtlerin mallarına zaman zaman el konulmadı mı?
32- Bu ülkede Kürtlerin -genel olarak- medreselerine el konulup, kapatılmadı mı?
33- Bu ülkede, genel olarak sıkıyönetim ilan edilirken neden Güneydoğu´da hep özel halle idare edildi?
34- Kürtler, sadakatlarından dolayı, mükâfat yerine cezalandırılmadılar mı?
35- Emperyalist güçler, küçük Arap Kabilelerine bile Petrolun hatırına Devletçikler kurmadılar mı?
36- Kürtlerin bulunduğu coğrafyalardaki yöneticiler, Kürtlerin tüm haklarını ellerinden almadılar mı?
37- Kürtler bulundukları coğrafyalardan Arapça, Farsça ve Türkçe konuşmak zorunda bırakılmadılar mı?
38- Ben, ömrümü ?İttihadı İslam? için vakfetmiş bir faniyim. ?Allah´tan korkmadan ve Allah´ın sevgisini göz ardı ederek? nasıl bu yazımdan dolayı; ?sen de mi!? diyebiliyorsunuz?
39- Beni tanıyanlar, kavmiyetçi oldukları için söylediklerimi kabul etmeyebilirler. Kavmiyetçi olmayanlar hangi gerekçe ile bu yazdıklarıma karşı çıkabilir?
40- Beni tanıyanlar, ?Ümmet? kavramını savunduğum için bana çok öfkeli olabilirler. Bunu anlarım. Ben Müslüman´ım, eğer sizler de Müslüman´sanız ırkçılık yapamazsınız. Rabbimiz, bizim adımızı Müslüman koymuş. Biz Müslüman´ız.  Rabbimiz; ?Ümmetler içerisinde çıkarılmış hayırlı bir Ümmetsiniz? diyerek bizi isimlendiriyor. Bu gerçeği görmüyor musunuz?
41- Kürt sözcüğünün geçtiği bir söylem içerisinde veya bir yazı metninde yer aldığı zaman kırmızı görmüş ?Boğalar? gibi saldıranlar olabilir. Bu tipleri görmüyor musunuz?
42- Zaman zaman toplumumuzun şu şikâyetini hep görürüz; ?neden kanaat önderleri ve ilim adamları konuşmaz?, diyerek hayıflanırlar. Gerçek ilim adamları ve kanaat önderleri bir Hakikati dile getirdikleri zaman da, söz birliği yapmış gibi hep birden saldırmaya çalışırlar. Bunu görmüyor musunuz?
43- İnsanlarımızı adil olmaya davet ediyorum. Bu bizim hakkımız değil mi?
44- Değerli kardeşlerim, önyargı ile hareket etmeyiniz. Zira önyargılı davranışınız, Hakkı öğrenmeye ve öğretmeye mani olacağını asla unutmayınız. İyi niyetle eleştiren ve bir gerçeğin ortaya çıkması için çaba gösteren herkese teşekkür ederim. İster lehte ister aleyhte olsun, zahmet edip yazdıklarımı okuyup, görüş belirten herkese bir kez daha teşekkür ederim. 
Malatya´mızın plakası; ?44?dır, ben de size görüşlerimi 44 madde halinde arz ediyorum. Kim nasıl anlarsa öyle anlasın!... 
Vesselam?
/resimler/2019-2/23/0056458638526.jpg
 


YAZARLAR