Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektirBeşir İSLAMOĞLU


KADER, BELA (BLV), FİTNE, NASİP, KISMET AYNI ŞEYLER Mİ? - (4)

Beşir İSLAMOĞLU; Kader, bela (imtihan) ve fitne (sınav, zorluk) kavramlarıyla karıştırılan Kur’ani kavramlardan biri de Nasip (kısmet) kavramıdır.


Nasip; nasabe (dikti, kaldırdı) fiilinden gelen bir kelimedir. Türkçe’de kullandığımız münasip, mütenasip, nisap gibi kelimeler, nasip kavramıyla aynı kökten gelen yakın kelimelerdir.

Nasip; (hisse, pay) bir kimsenin payına düşen, emeğinin karşılığı olarak elde ettiği, sahip olduğu nimet ve rızık gibi anlamlarda kullanılmaktadır. 

“Tembellerin nasibi aç kılmaktır.”

 

Nasip, kısmet anlamında da kullanılmaktadır.

Kısmet; Arapçada “kasama” (böldü, paylaştı) fiilinden gelen bir kelimedir. Kısmet, pay, paya düşen anlamına gelir. Kısım, taksim, aksam gibi kelimeler de kısmet kelimesiyle kardeştir.

Mesela “al, bu da senin kısmetinmiş” demek, bir bütünden sana düşen pay anlamında kullanılır.

 

Kur’an’da nasip kavramı genellikle “pay” anlamında kullanılır:

“Bazı kimseler, Rabblerinden sadece dünyadakilerden isterler. Böylelerinin ahirette bir nasipleri (payları) yoktur. 

Bazı kimseler de dünyadakilerden de ahirettekilerden de hasene (güzel şeyler) isterler. Böyle inanıp isteyenlerin nasipleri olacaktır.” (Bakara 200-202)

 

“Kendilerine ilahi Kitaptan bir nasip (pay) verilenleri görmüyor musun! Baksana, onlar sapıklığı tercih ediyorlar ve sizin de kendileri gibi yoldan sapmanızı istiyorlar.” (Nisa 44)

“Ana-babanın ve akrabaların geride bıraktıkları mirastan erkek ve kadınlara nasip (pay) vardır.” (Nisa 7)

 

Bir ayette de hayırlı işlere aracılık edenlerin ahirette payları (kazançları) olacağı şöyle bildirilmektedir:

“Kim güzel bir işe aracılık ederse ona sevaptan bir nasip (pay) vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, o da günahtan bir nasip (pay) alır.” (Nisa 85)  

 

Başka bir ayette nasip kelimesi “emek karşılığı” olarak kullanılmakta ve şöyle geçmektedir:

“Allah’ın sizlere farklı olarak verdiği nimetleri kıskanmayın. Erkek olsun, kadın olsun herkes nasibini (emeğinin karşılığını) görecektir. 

Bir diğer ayette Allah’ın verdiği nimet olarak geçmektedir:

“Kendilerine verdiğimiz nasibin (nimetin) bir kısmını, aklı ermeyen bir takım varlıklardan biliyorlar. Allah şahit ki bütün o uydurup durduğunuz şeylerden dolayı mutlaka hesaba çekileceksiniz.” (Nahl 56)

Bir başka ayette de rızık olarak geçmektedir:

“Allah’ın sana verdiği malı hayra kullanarak ahiret yurdunda iyi bir yer elde etmeye bak! Bu dünyada da nasibini (payını, rızkını) unutma. Allah sana nasıl iyilikte bulunuyorsa, sen de başkalarına öyle iyilik et. Sakın yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma; zira Allah bozguncuları asla sevmez.” Kasas 77)

Görüldüğü gibi, “nasip” kavramı Kur’an’da kısmet, hisse, pay, bir kimsenin payına düşen, emeğinin karşılığı olarak elde ettiği, sahip olduğu nimet ve rızık gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Nasip (pay) kavramı, sadece bu dünyaya ait değil, güzel işler yapanların ahirette de nasiplari (payları, sevapları) olacaktır. Zira Allah, hiç kimsenin hakkını (payını) zayi etmez.

Nasip kavramının kader kavramıyla bir ilgisi yoktur; zira kader; -daha önce de belirttiğimiz gibi- Allah’ın kainata başlangıçta yerleştirdiği sistemin adıdır. Nasip ise, insanlar yaşarken daha çok kendi emekleriyle elde ettiği kazanımlardır.

 

Evet nasip, genellikle kişilerin kendi emeklerinin karşılığı olan paylarıdır; ancak bazı kimseler emek vermeden mirastan pay alarak nasiplenirler. Bazı kimselere de Allah sınamak için özel ikramda bulunur. İkram edilen bu nasibin kıymeti bilinmezse (ihtiyaç sahipleriyle paylaşılmazsa) zamanla Allah tarafından geri alınır.

O halde Müslümanlar her ne şekilde nasiplenmiş olurlarsa olsunlar, kendilerine ikram edilen nasibin (nimetin) kıymetini bilmeleri, paylaşılması gereken yerlere paylaşmaları ve her zaman Allah’a hamd etmeleri gerekir.

 

Selam ve muhabbetlerimle… YAZARLAR