Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektirF. Yılmaz ALTUNÖZ


KABE EBABİL KUŞLARI GELMEYECEK

F. Yılmaz ALTUNÖZ'ün yeni yazısı;


 

“Şüphesiz âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev mâbed -Mekke’deki-Kâbe’dir(3/96). Beytullah, el-Beytü’l-harâm, el-Beytü’l-muharrem, el-Mescidü’l-harâm, el-Beytü’l-ma‘mûr; Kâbe Kur’an ayetlerinde böyle tanımlanır. Bereket ve hidayet kaynağı, insanlığın ilk evi, Allah’ın evi, izzet evi, saygı duyulan ev, kutsal mescit, imar olunmuş/ömre bedel ev gibi anlamlara gelen vasıfla anlatılır.

Kâbe tarihtir. Kâbe sosyolojidir. Kâbe tevhittir. Kâbe ibadettir. Kâbe ahlaktır. Kâbe istikamettir. Kâbe emniyettir. Kâbe karargâhtır. Kâbe güvenli yerdir. Kâbe iktisattır. Kâbe uhuvvettir. Kâbe insanlığın yönüdür. Kâbe kutsaldır. Ve Kâbe Allah’ın evidir. Ve Kâbe’nin müminlerden bir beklentisi vardır; onurunun korunması… 

İstanbul’da lgbt sembolleri ile Kâbe’ye yapılan çukur saldırıları üzerine; bazı Müslümanlar yeniden slogan atmaya başladılar. Ama biline ki Kâbe yüzyıldır siyasal işgal ve saldırılar altında varlığını sürdürüyor. Hakkın ve hakikatin âlemlere haykırılması gereken bir mekân; sessizliğe mahkûm edilmiştir. Konuşmasına izin verilmemektedir.

Yemenli Ebrehe Kâbe’yi yıkmaya geldiğinde; Allah Ebabil kuşlarını gönderdi ve buna izin vermedi. Kâbe; şimdi yeni bir saldırı türüyle karşı karşıya, elbette bu ve buna benzer saldırıların durdurulması gerekmektedir.  Kâbe’nin onurunun korunması gerekmektedir. Ancak bunun için yine Ebabil Kuşları beklenmektedir. Bu hangi ruh halidir ki Ebabil beklenir. Bu bir saflık mıdır? Bir cehalet midir? Ezilmişlik hali midir? Yoksa sünnetullahtan/Allah’ın yasasından habersiz olmak mıdır? 

12 Ocak 930 tarihinde Bâtınilerden olan Karmatiler Kâbe’ye baskın düzenler. Hacılara tevriye günü baskın yaptılar; buna karşı koymaya çalışan Mekke Emîri Ebû Mihleb’i ve Mekke eşrafını öldürdüler. Karmatiler Mekke’de bulundukları sekiz veya on bir gün içinde binlerce hacıyı katlettiler; Zemzem Kuyusu’nu cesetlerle doldurdular; buldukları her şeyi yağmaladılar. Kâbe’nin kapılarını kırıldı, örtüsü yırtılıp paylaştırıldı. Hacerülesved yerinden sökülerek Bahreyn’deki Hecer’e götürüldü. Hacerülesved taşı yirmi yıl kadar orada kaldı.  Nihayet bir rivayete göre Fâtımî Halifesi Mansûr-Billâh’ın emriyle, diğer bir rivayete göre ise Abbâsî Halifesi Mutî‘-Lillâh’ın 30.000 dinar fidye ödemesi üzerine Hacerülesved Mekke’ye getirilerek 950-51 yerine yerleştirilmiştir.

Karmatiler tarafından yapılan bu katliam ve Kâbe’ye yapılan saldırı ve de Hacerül esved taşının çalınıp götürülmesi karşısında; Ebabil kuşları gelmedi. Allah Ebabil kuşlarını göndermedi. Neden? Niçin? Çünkü Allah, başta Kâbe olmak üzere indirdiği Kur’an ve diğer tüm kutsalların korunmasını; ben Müslümanım diyen kadın ve erkeklerden beklemektedir. Sorumluluğu onlara vermiştir. Ebrehe’ye gelince onun taşlanması ve Ebabil kuşlarının birer askere dönüşmesi; Kâbe’nin korunması değil gelecek/doğacak olan Hz. Muhammed’in soyunun ve indirilecek olan vahyin korunmasıdır.

Yerinde oturanlar ayağa kalkmayanlar; hayal dünyalarında sloganlarla Kâbe’yi korurlar! Slogan atanlar bilsinler ki Kâbe’yi ve diğer kutsalları korumak için; şimdi ve daha sonralarda Ebabil kuşları gelmeyecek.

Hayır! Kâbe Müslümanların aşk, ter, ilim ve mücadeleyi kuşanarak; Allah’ın yardımını istedikleri zaman: kendileri Ebabil kuşlarına dönüşecekler ve o zaman Ebabil kuşları gelecektir.

 YAZARLAR