Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektirDr. Ali YALÇIN


İyilik Hareketinin Meyveli Ağacı Olabilmek

İyilik yapmanın; kavgadan, çatışmadan uzak toplumların inşa edilmesinde en büyük değiştirici/dönüştürücü faktör olduğunu bilmek heyecan verici?


Geleceğin iyilik yapma gücüne sahip süper kahramanlarını hayal etmek  naif bir hayaldir. Dünyanın ?güçlüler? ve ?zayıflar? olarak konumlanmaya zorlandığı bir hayatta ne yazık ki gerçek de bu yöndedir ve ?iyilerin? ?kötülere? karşı  geliştirdiği çaba henüz yeterli düzey ve kalitede değil.

Kötüler zahiren sürekli galip geliyor.

İyiler?

İyilerin kötüleri yenmesi  tıpkı onların kahraman olması kadar zor?

Ne pahasına olursa olsun kazanmak için hırslananlar, kötülüğün her türlüsünü yapmayı amaçları için meşru gördükçe dünyamız karanlıkta kalmaya devam edecektir. Yinelemek gerekirse kazanmak için fırsat kollayarak, karanlığa daha koyu karanlıklar taşıyanlar maalesef güçlü. Manaların hepsinde  güçlü olmak onlar için meşru. Sert olmak, vicdansız ve merhametsiz olmak, acımasız olmak, ezmek? Bütün bunları yapabilmek için güçle/ silahla nüfuz sahibi olmak, benzerleri arasında itibar(!) görmek, önemli bağlantıları bulunmak, çıkarları her şeyin önünde olmak, statükolardan beslenebilmek  vs?

Hal böyle diye, iyiler için veya iyilik yapmaktan henüz vazgeçmeyenler için yolun sonuna gelinmiş diyebilir miyiz? Yoksa; onların iyilik yapma ısrarlarına bakarak, dünyanın geleceği üzerinde, ?iyilik? yapanların azımsanmayacak etkileri olacağına bizler de inanmalı mıyız?

İyilik yapmanın; kavgadan, çatışmadan uzak toplumların inşa edilmesinde en büyük değiştirici/dönüştürücü faktör olduğunu bilmek heyecan verici? Değişime kendimizden başlamak açısından da umut verici?

Kötülüğün  denizine iyiliğin çakıl taşlarını attığımızda etrafında halkalar misali yayıla yayıla genişleyen yeni iyiliklere rastlayacağız! İyilik yapma yasası bunu sağlayacaktır şüphesiz?

İyiliğin gerekçeleri var mıdır?

İyilik yapmanın çeşitli gerekçeleri olabilir ama iyiliği  ?doğru? olduğu için yapmaya devam etmek bir ?İyilik Hareketi? doğurur. Zira; ?İyilik Hareketi? doğurma potansiyelli iyilikte, doğru olduğu için bir ?iyilik davranışı? sergilemek, kalıcı etkiler sağlayarak hareketin gelişmesine katkı vermekle en büyük ödül olma yeter şartını sağlamaktadır. Kötülük hareketinin ?kaz gelecek yerden tavuk esirgemeyen? felsefesi burada iflas etmektedir. İyilik bir ideal olarak bunu gerçekleştirmektedir. Doğru olması dışında bir  gerekçeyle yapılan iyiliğin yapılma gerekçe ve şartları değiştiğinde iyilik kötülüğe bile evrilebilmektedir. Bunun nice örnekleri var?

İyilik yapmak kadar kötülük yapmaya da potansiyeli olan insan, ancak ?doğru olduğu gerekçesiyle? iyilik yapmada ısrarlı olur. Doğru gerekçesiz şefkat, merhamet ve sevgi bir yerden sonra bencillik, çıkar, saldırganlık gibi engellere takılacaktır. Hatta bu tür duygularla yüzleşmek, zamanla direncin kırılmasına yol açabilecek ve benzeşme süreçleri bile başlatabilecektir.

Meselenin Kur´an´daki  izahını görmezden gelemeyiz.

Kur´an´da iyiliğe vurgu ile büyük kazanımlar müjdelenmektedir.

Kur´an´ın ışığında ?İyilik Hareketinin Dinamikleri?ne bakıldığında iyiliğin felsefesini apaçık görmekteyiz: İyilik yapanlara Allah´ın nimetlerinin artacağı, ana-babaya iyilik, yakınlığı olanlara, öksüzlere, çaresizlere   iyilik yapmak, insanlara güzellikle söz söylemek,  insanların arasını düzeltmek, iyiliğin esasen Allah´tan, kötülüğün de esasen birey nefsinden neşet ettiğini kavramak, Allah´ın huzuruna iyilikle gitmede on katı iyilikle karşılık alınacağı, iyilik yapmanın korku duygusunu azaltacağı, öfkeyi yutkunmanın/yenmenin büyük bir iyilik olduğu, iyilik yapanların ölümden sonra da beraber dirilecekleri, iyilik ve takva konusunda yardımlaşmanın en güçlü safları şekillendireceği, iyilik yapanların aleyhlerine olan yolların tıkanacağı, her iyiliğin kötülüğü giderme gücüne sahip olduğu, iyilik yapanların ?hikmetle hükmetme? gücüne erişecekleri, kötülüğü savmada güçlü bir tarz oluşturacağı vb?

   İyilik vazgeçilmez bir davranış olarak kalplerde ve vicdanlarda yer ettiğinde, iyilik bilinci; aldatılmama, haksızlığa uğramama, haksızlığa uğrandığında ise hakkını arama, iyilik yapana iyilikle mukabelede bulunma, kötülük   yapanlara karşı haksızlık boyutunda karşılık vermeme şeklinde bir örfe dönüşecektir. Bunun için de sabrederek sonuçlarını beklemek gerekmektedir. Çünkü iyilik ağacına dönüşerek iyilik meyveleri vermek zaman alabilecektir. Uzun vadede geri dönecek kazanımlar için sabretmeyenler, anlık ve kolay elde edilebilir sonuçların tuzaklarında kötülük denizinde bir damla olarak boğulabileceklerini bilmelidirler.

Geleceğin iyilik yapma  gücüne sahip süper kahramanlarını hayal etmek  naif bir hayaldir. Hayali bile güzel?  

 

 

 

 YAZARLAR