Engin GÜLTEKİN


İsmail´ini Kurban Etmeyen, İbrahim Olamaz, İbrahim Olamayan Put Kıramaz

Şunu bilmeliyiz ki; İsmail artık bizim için bir semboldür, bizde İsmaillerimizi tespit etmeliyiz ve onları Allah için kurban vermeliyiz.


Kurban ibadeti, hac ibadetiyle doğrudan ilişkili ve hac ibadetini yapanlar için bir rükündür. Kurban ve hac sembollerden müteşekkir anlam, mana ve hikmet dolu bir ibadettir. Müslümanlar için diriliş, uyanış ve Allah`a kul olma noktasında âdeta ölmüş bedenlere ruhtur. Müminlerin manifestosudur.

Hac suresinde Kurban`ın kesilmesinin hikmeti net bir şekilde şöyle anlatılmaktadır. ?´Onların etleri ve kanları kesin olarak Allah`a ulaşmaz, Ona ulaşacak olan sizin takvanızdır.(Ona olan saygınızdır.)´´(22/37)

Allah`ın emrettiği her ibadette birçok hikmet vardır. Biz bu ibadetlerin bazılarının hikmetine vakıf olurken, bazılarının hikmetini tam olarak kavrayamıyoruz. Bu ibadetlerden kurban ve hac ibadeti teşbihte hata olmazsa, adeta semboller arenası ve hikmet deryasıdır.

Bu sembollerin hikmetini kavramak, Müslümanların öncelikli görevidir. Hikmetine vakıf olduğumuz İbadetler, davranış ve meleke haline gelmelidir. Meleke haline gelen, içselleştirilen ve Kur´ ani ahlaka dönüşen ibadetler ancak toplumların kurtuluşuna sebep olabilirler.

İbadetlerin hayata müdahale eden yönü vardır. Bu  İbadetler  hayatı inşa etmenin yapı taşlarıdır.

İşte Kurban ibadeti ve hac ibadeti her yıl bizlere yeniden bir toplum inşa etmenin yapı taşlarını vermektedir. Müslümanlar ancak bu yapı taşlarıyla bozulan toplumu ihya ve inşa ederler. 

Allah İbrahim`den İsmail`ini kurban etmeyi istediği gibi bizden de İsmaillerimizi kurban etmemizi istemektedir. Şunu bilmeliyiz ki; İsmail artık bizim için bir semboldür, bizde İsmaillerimizi tespit etmeliyiz ve onları Allah için kurban vermeliyiz.

Peki, nedir bizim İsmail´imiz? Paramız mı? Makamımız mı? Gücümüz mü? İlmimiz mi? Kariyerimiz mi? Evlerimiz mi? Evladı iyalimiz mi? Bunlardan birisidir İsmail´imiz?

Ey hat, gel gör ki her sene İsmaillerimizi tespit edip, onları kurban etmeden sadece hayvanları keserek kurbanı geçiriyoruz. Bundan dolayıdır ki; her sene milyonlarca Müslüman kurban kesiyor, ancak hikmeti topluma sirayet etmiyor. Her sene milyonlarca kişi hacca gidiyor, ancak İbrahim´in adanışını almadan, İsmail´in teslimiyetini almadan ve Hacer annemizin sabır ve tevekkülünü almadan ülkelerine dönüyor ve bu muhteşem ibadet toplumlarda İslami manada herhangi bir müspet değişime sebep olmuyor. Toplumun ihya ve inşasında gereken yapı taşını oluşturmuyor. Bu Müslümanlar döndükleri toplumdaki şirk ve batıl hayatın etkisi altında yaşamaya devam ediyorlar. Yani Kâbe de şeytan taşlanırken memleketlere dönüldüğünde şeytan ve avenelerine alkış tutuluyor. Tamda ?´bu ne perhiz bu ne lahana turşusu´´ sözünü ispatlar mahiyette?

Allah´a İsmaillerini vermekten kaçınanlarda hayvan kesiyorlar. Ali Şeriatı şuurdan mahrum kesilen kurbanlar için şöyle diyor. ´´Siz ancak kasaplık yapmış olursunuz?´´.

Kurban bir adayıştır. Adayış Hz. İbrahim de sembolleşir. Ve adayış yolunu sürdürenler İbrahim´in rolünü oynarlar. İbrahim´i rol oynayanlar nemrutla mücadele eder. Modern putları kırar, baltayı büyük putun boynuna asarak bütün batıl düşünceleri çelişkileriyle baş başa bırakırlar.

Kurban bir teslimiyettir. Teslimiyet İsmail´de sembolleşir. Teslimiyet yolunu sürdürenler. Allah´ın emrettiği her hususu sorgulamadan tam bir teslimiyetle teslim olurlar. Ve ?´Sana emredileni yap tereddüt etme beni teslim olanlardan bulacaksın ?´´ derler.

Kurban sabır ve tevekküldür. Tevekkül Hacer de sembolleşir. Hacer´in tevekkülü kendi kabrini ve İsmail´inin kabrini Kâbe ile birleştirdi. Hicri İsmail oldu ve tavafın içine girdi. Müslümanların tavaflarında; tavafın içinde yer almak, bu ne büyük bir şeref, bu ne büyük bir makamdır.

Kurban kesen ve hac görevini yapan bir Müslüman âdeta sembollerle kuşanarak İbrahim`in, İsmail`in ve Hacer`in rolünü oynar.

Put kıran İbrahim, zamanının şirk düzenini kendi çelişkileri içinde bırakan İbrahim?

Tek başına bir ümmet olan İbrahim?

Tevhit inancını şahsında kıyama döndüren İbrahim?

İbrahim Hacer`ini çölde bırakarak rabbine giderken, Hacer teslimiyetiyle Allah´ın beytine misafir olma makamına ulaşıyor.

Peki, Kurban kesen kardeşim, hacca giden kardeşim, Bizim Hacer`imiz nasıl? Çöllerde değil? Emniyetli Evlerde bırakarak Allaha gidebiliyor muyuz?

Yoksa Hacerlerimiz kocalarını Allah yolundan alıkoymak için her türlü yolumu deniyor?

Sen Hacer´ini terk edebiliyor musun?

Hacer´ini terk edemeyen, İsmail`ini kurban edemeyen, İbrahim olamaz.

İbrahim olamayan İsmail`ini kurban edemez.

Adanmışlık, teslimiyet ve tevekkülü bir araya getiremeyenin kurbanı, kurban değil, sadece ettir ve yemektir.

İbrahim, çağının putlarına tek başına meydan okuyor?

İbrahim, şirk düzenini kendi mantığı içerisinde çelişkide bırakıyor?

İbrahim, inancı uğruna ateşlere atılıyor?

İbrahim, tefekkürle Rabbini buluyor?

İbrahim, bütün bu zorluklardan daha zor,  çok daha zor?

İsmail`iyle, yıllar sonra Rabbinin hediyesi, canından can, bedeninde ruhu olan İsmail`iyle imtihan oluyor. İsmail`i kes! İlahi hitabına karşı hiç tereddütsüz, İsmail`ini Rabbine kurban ediyor.

Oğlum demiyor. Rabbim diyor.

Tereddüt etmiyor, bıçağı İsmail`inin boğazına atıyor. İsmail´ini kurban ederken teslimiyeten İsmail doğuyor?

Kurbanın bir diğer adı teslimiyet, bir diğer adı tevekkül, bir diğer adı adanmışlık oluyor.

Çölde İsmail`i kurda kuşa yem olmasın diye çırpınan Hacer?

Kurbanın bir parçası tevekkül oluyor.

İsmail`i Susuzluktan ölmesin diye, safa ve Merve arasında say yapan Hacer, sabır oluyor.

İsmail İbrahim`in bıçağına teslim? Bıçak İsmail`in Rabbine teslim? Can, canın sahibine teslim?

İsmail Rabbi ile arasına giren şeytana taş atıyordu,

Senin kurbanın, Rabbin ile arana giren şeytan ve şeytani düzenlere taş attı mı? Attırdı mı?

Sen kurban kesen kardeşim, sen kimi kestin? Senin İsmail`in kim?

İsmail olmak, bıçağa yatmak ve teslimiyetin zirvelerinde dolaşmaktır.

Hacer olmak, İsmaillerini şeytanı düzene, batıl ideolojilere ve gayri İslami düzene kaptırmamak, Rabbine adamaktır.

Kurban bir adayıştır?

Sen adayabildin mi adaman gerekenleri?

Sen kesebildin mi İsmail´ini? Kestinse eğer neden İsmail´in hale yaşıyor?

Kendini kontrol et.

Eğer İsmail´ini kurban ettinse yeniden İsmailler doğacaktır Teslimiyet adıyla?

Eğer İbrahim´i şuurla hacdan döndünse büyük putların başına bir balta inecektir.

Selam ve dua ile?

 YAZARLAR