Turan YAMAN


İslam Dünyası: Birliktelik Modeli ve Gelecek Perspektifi

Turan YAMAN; Kırk yıllık bir İslami hareket tecrübesinin sonucu oluşan Anadolu Platformu Türkiye de 7 bölge ve 40 ilde yoğunluklu olarak gençliğe ve aile yönelik çalışmalar yapan bir sivil toplum örgütlenmesidir


Kırk yıllık bir İslami hareket tecrübesinin sonucu oluşan Anadolu Platformu Türkiye de 7 bölge ve 40 ilde yoğunluklu olarak gençliğe ve aile yönelik çalışmalar yapan bir sivil toplum örgütlenmesidir. Anadolu Platformu üye paydaş kuruluşlarıyla beraber her yıl düzenli olarak ?´Anadolu Buluşmaları´´ üst başlıklı yoğun bir katılımın sağlandığı bir sempozyum programı gerçekleştirmektedir. Bu programlarda yerel ve küresel ölçekte dünya Müslümanlarının sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm arayışları üzerinde duruluyor. Programlarda her ne kadar Müslümanların temel sorunları üzerinde yoğunlaşıldığı gibi görünse de aslında bu programlarda ana/ortak tema her zaman ?´İnsanlık´´-tır.  Bu buluşmalarda alanında uzman olan âlim, akademisyen, entelektüel, siyasetçi ve eğitimciler verdikleri seminer ve paneller ile insanlığın ortak adalet ve özgürlük yürüyüşüne katkı sağlıyorlar. Türkiye sathında Programa ilgi her geçen sene artarak devam ediyor. Sempozyum programlarında katılımcı panelistlerin sunduğu tebliğ metinleri daha sonra iki kapak arasına alınıp ?´Tire´´ yayınları tarafından yayına hazırlanıp basımı gerçekleştiriliyor.

Geçen yıl Afyon Sandıklı´da 13.´sü Düzenlenen ?´Anadolu Buluşmaları´´ sempozyum programında ki üst başlık İslam Dünyası: Birliktelik Modeli ve Gelecek Perspektifi´´ idi. Sempozyum programından sonra konuşmacıların tebliğ metinleri İslam Dünyası: Birliktelik Modeli ve Gelecek Perspektifi´´ başlıklı kitapta biraraya getirildi.Bizlerde sempozyum´un ana başlığı ile yayınlanan bu güzel eseri sizler için değerlendirmek istedik.

Sempozyum Programına katılan isimler arasında Tunuslu yazar ve siyasetçi, Nahda İslami hareketin lideri Raşid El Gannuşi de vardı.

kitap altı oturum ve ara hasbihallerden oluşmakta.

Birinci Oturum                

Bu bölümde davet edilen misafir katılımcıların selamlama konuşmaları ve Anadolu Platformu icra kurulu başkanı Turgay Aldemir´in açılış konuşmasından sonra açılış seminerinde eski diyanet işleri başkanı Mehmet Görmez´in ?´İslam Dünyasının Serencamı´´ başlıklı bir sunum metni yer alıyor. Görmez´in sunumunda üzerinde önemle durduğu konulardan bir tanesi ?´İslam Dünyası´´ kavramının mahiyetidir. Görmez´e göre; Müslümanlar olarak gündelik hayatımızda sıklıkla kullandığımız İslam dünyası kavramsallaştırması doğru bir kavram değildir.

Birinci bölümde Mehmet Görmezin konuşma metninin yanı sıra Prof. Dr. Azmi Özcan´ın ?´İslam Dünyası, İslam´ın Dünyas´´ ve Doç. Dr Hasan Kösebasan´ın da ?´İslam Dünyasının Uluslararası Sistemdeki Konumu ve Temel Sorunları´´ konulu tebliğleri yer alıyor. Bu bölümde seminer oturumlarının sonunda bir hasbihal oturumu gerçekleştirilmiş olup bu hasbihalde konuşmacı kişi de yazar Ramazan Kayan idi. Ramazan Kayan

İkinci Oturum

İkinci oturumda iki seminer ve bir hasbihal programı yer alıyor. Seminerlerden ilki Prof. Dr. Refik Korkusuz´un konuşmacı olduğu ?´ İslam Âleminde Hukuk Birliği Mümkün mü?´´ başlıklı seminer olup ikincisi ise ?´Müslüman Dünya´nın Sosyo-Politiği ve Gelecek Perspektifleri: Arap Dünyası Örneği´´ başlıklı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun´un gerçekleştirdiği seminerdir. Bu iki seminer oturumunun ardından gerçekleştirilen ara hasbihal programının konuğu ise İstanbul Şehir üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Özel idi. Mustafa özel ikinci bölümün bu hasbihal kısmında ?´Roman, Emperyalizm ve İslam Dünyası´´ başlıklı gayet güzel ve içeriği zengin olan bir interaktif tebliğ sunmuş. Özel sunumunda özellikle emperyalizm meselesinin İslam dünyasında ki izdüşümüne edebiyat penceresinden bakmaya çalışmış.

Üçüncü Oturum

Sempozyum programının bu üçüncü oturumunda konuk konuşmacılar arasında Araştırmacı yazar ve kadın hakları aktivisti Ayşe Böhürler´inde bir sunumu yer alıyor. Ayşe Böhürler ?´İslam Dünyasında Kadının Geleceği´´ başlıklı sunumunda çeşitli İslam ülkelerinde ki kadın imajı üzerinde durarak kadın meselesi hakkında bir takım görüşler beyan etmiş.

Ayşe Böhürler´in sunumundan sonra Ahmet Tuna Koçer ?´İslam Dünyası İçin İşbirliği Önerileri´´ konulu bir konuşma gerçekleştirmiş. Koçer bu konuşmasında İslam ülkeleri arasında vahdetin oluşturulması için alternatif çözüm arayışları üzerinde durmuş.

Dördüncü Bölüm

Kitabın bu dördüncü bölümünde Prof. Dr. Berdal Aral´in ?´İslam Dünyası İçin Hayati Bir Mesele Olarak Bütünleşme Modeli ve Türkiye´nin Rolü´´ başlıklı bir konuşması yer alıyor. Ayrıca Prof. Dr. Mehmet Barca da ?´İşbirliğinin Önündeki Zihinsel Engeller ve Bunları Aşmanın Yolları´´ başlıklı bir sunum gerçekleştirmiş. Bu ölümdeki iki sunumda da özellikle yerel ve küresel ölçekte Müslüman yaşadığı en önemli sorunlardan birisi olan zihinsel problemlere dikkat çekilmiş.

Beşinci Bölüm

Bu bölümde dört sunum metni yer almakta.  Birinci sunum Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şehmus Demir´in ?´İslam Düşüncesinin Dünü Bugünü´´, ikincisi Tunus Nahda hareketi lideri Raşit Gannuşi´nin  ?´İslam Dünyasının Geleceği´´, üçüncüsü Abu Yarup El Marzouki´nin ?´İslam Devletinin Geleceği Yoktur´´ İddiası Doğru Mudur? Ve son olarak ta dördüncü sunum Prof. Dr. İsmail Ali Muhammed´in ?´İslam Kardeşliği, İslam Âleminin Birliği´´ adlı sunum metni yer almakta.

Altıncı Bölüm

Bu bölüm iki seminer, bir kapanış konuşması ve bir de değerlendirme konuşmasından oluşmakta. Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş´un  ?´Geleceğin Dünyası Nasıl Olacak´´ başlıklı sunum metninin yanı sıra Prof. Dr. Yasin Aktay´da ?´İslam Dünyasının Gelecekteki Rolü ve Öncelikleri´´ başlıklı tebliğ metni yer almakta. Kapanış konuşması metni Anadolu Platformu Başkanı Zekeriya Şengöz tarafından kaleme alınmış. Ayrıca bu bölümün sonunda programın muhasebesi mahiyetinde bir değerlendirme eki bulunmakta olup bu metinde eğitimci İbrahim Özmantar tarafından derlenmiş.

 YAZARLAR