Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektirProf. Dr. Bilal SAMBUR


Işık teolojisi

Yazarımız Bilal SAMBUR'UN "YENİ" YAZISI...


Işık kavramı, çok önemli anlamlarla ve değerlerle yüklü bir semboldür. Işığa yüklenilen sembolik anlamlar, felsefede, mitolojide ve teolojide sınırsızdır. Felsefenin, mitolojinin ve teolojinin vermek istediği mesajları ve anlatmak istediği değerleri, ışık metaforu kadar anlatan bir sembol belki bulunmamaktadır. Işık metaforunu, verimsiz polemiklere kurban vermeden yeniden düşünmeye anlamaya çalışmak daha verimlidir. Modern dünyanın sürekli olarak bir kriz ve karanlık içinde olduğundan bahsedilir. Mevcut insanlık durumumuzun karanlığından söz ettiğimiz bugünlerde ışık metaforunun teolojik açıdan sahip olduğu anlama ve değere dikkat çekmek istiyoruz.

Işık metaforu, maneviyatı, ahlakı ve hukuku ifade eden derin bir metafordur. Işık metaforunda hak, hakikat, doğru, güzel, hikmet ve bilgi birlikte ifade edilmektedir. Evrenin güzel ve doğru görünmesi için Allah’ın ışığı yarattığını söyleyen dinler vardır. Allah, insanı karanlıktan ışığa yönelten ve yönlendiren hakikat olarak düşünülmektedir. Teolojik açıdan ışık, Kutsalı ve İlahi Hakikati temsil etmektedir.

İlahi hakikati temsil eden ışığın, Şeytan’ın şer güçlerinin oluşturduğu karanlığa karşı zafer kazanacağı teolojide ifade edilen bir başka konudur. Işık, Hak ve Hakikatin, cehaletin, sapkınlığın ve barbarlığın karanlığını boğup insanın aydınlığa çıkışının zaferianlamına gelmektedir. Cehaleti, batılı ve zulmü yenen Hak ve Hakikatin Işığı, engellenemeyen, karşı konulamayan, eşi benzeri olmayan, kesintisiz ve saf Işık olarak tasvir edilmektedir.

Teolojik açıdan ışık, ahlaksız, hukuksuz ve ruhsuz olan kötülüklerin İlahi nitelikteki güzellikler, iyilikler ve doğrular tarafından temizlenmesini ifade etmektedir. Teolojide Allah ve Şeytan’ın güçleri arasındaki zıtlık, düşmanlık ve mücadele ana konudur. Teoloji, şer güçlerin neden olduğu zulüm, sapkınlık ve cehalet karanlığının İlahi Nur karşısında etkisizliğini, işlevsizliğini ve cılızlığını vurgulamaktadır. Şeytani güçlerin karanlığı, hiçbir şekilde İlahi Nur’a denk değildir.

Işık, iyiliği temsil etmektedir. Tanrı’nın yaratıcı faaliyetini ifade eden metafor, ışıktır. Karanlık, Allah’a ve insana karşı her türlü ahlaksızlığı, paganizmi, hukuksuzluğu, maddeperestliği, akılsızlığı ve arsızlığı ifade etmektedir. Karanlığa, ruhsuzluğa ve ölüme karşı Işık, hayatla, kurtuluşla (felah), barışla (selam) ve olgunlaşmayla özdeşleştirilmektedir.

Allah, Nur’dur. Nur olarak Allah, Mutlak İyi, Güzellik ve Hakikat demektir. Nur olarak Allah, hayatın, kurtuluşun, barışın ve hürriyetin kaynağıdır. Allah’ın Nuru olmadan hukukun, ahlakın, barışın ve maneviyatın yaşanması mümkün değildir.

Allah’ın Nuru, insanlığa hidayet kaynağı ve kalpteki hastalıklara şifa olarak gönderilen Kur’an-ı Kerim’de tezahür etmektedir. Kur’an, bütün dünyayı aydınlatan ışıktır. Kur’an’ın amacı, bütün insanlığın aklını kullanması, çalışması ve ahlaklı yaşaması için dünyayı aydınlatmaktır. İnsan, aklını kullandığı ve çalıştığı sürece, ahlak ve hukuktan ayrılmadıkça karanlıkta kalmayacaktır.

İlahi Nur’un hayatımızı aydınlatması, kalplerimizin ilahi ve insani olanın bilgisiyle donanması anlamına gelmektedir. Allah’ın Tevhit mesajını insanlığa anlatan Kur’an, bizi aydınlatacak olan hakikatin bilgisine nasıl ulaşacağımız ve o bilgiyi nasıl tecrübe edeceğimiz konusunda da bize yol göstermektedir. İlahi Nur, karanlıkta olanları kurtarmakta ve onlara hayatın yenileyici, yaratıcı ve dinamik ışığını getirmektedir. Mümin insan, İlahi Nur’un aydınlığıyla duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını cehaletin, zulmün ve ahlaksızlığın karanlığından kurtaran kişi demektir.

Işık, otantik bir hayatın yaşanması için gerekli olan ahlaki, akli, adil, manevi ve insani güçlere ve yeteneklere sahip olmaktır. Işık, hayatı, sahiden yaşamak demektir. Hayatın ışığını her anımızda yaşama şeklinde bir görevimiz vardır. Hayat, hiçbir şekilde ertelenemez, ihmal veya ihlal edilemez. Karanlık, geçmişi ve eskiyi temsil etmektedir. Işık, hayatın dününü değil, bugününü ve hayatta yeni olanı ifade etmektedir. Sahici bir hayatın meyvelerini biz hayatımızda doğrunun, iyinin ve güzelliğin ortaya çıkışıyla toplayabiliriz. Sahici anlamda ahlaklı, akıllı ve adil insan olma anlamında herkesin aydınlığın temsilcisi ve taşıyıcısı olma şeklinde asli bir sorumluluğu vardır. Işık, geçmişteki karanlıkları hayatımızdan temizlediği gibi, gelecekte ortaya çıkan karanlıklardan kurtulma şeklinde bizlere inanç ve umut kaynağı olmaktadır.

Kaynak: Milat GazetesiYAZARLAR