Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektirProf. Dr. Bilal SAMBUR


İNSAN VE ŞİFA

Yazarımız Bilal SAMBUR'UN "KONUYA DAİR" ANALİZİ...


İnsan için sağlıklı olmak, büyük önem taşımaktadır. Sıhhatli bir nefes almanın en büyük servet olduğu bilinmektedir. İnsan için sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak, en asli amaçtır.

En iyi duanın sağlığı istemek olduğunu ifade eden Rahmet Peygamberi, sağlığını korumanın ve kollamanın insan ve mü’min olmanın bir gereği olduğunu ifade etmektedir. Günümüzde insanlığın en büyük felaketi, sağlığını kaybetmesi veya sağlığının gaspedilmesi olarak ifade edebileceğimiz faciayla yüzyüze kalmış olmasıdır. İnsanın biyolojik, sosyal ve psikolojik sağlığı, artık korunamaz hale gelmiştir. Sağlığın korunması, insanlık için bir beka sorunu niteliğindedir. Biyolojik, psikolojik ve sosyal sağlığını yitiren insanlığın, geleceğinin tehlikede olduğunu söylemek, kehanet olmasa gerektir. Dünyada sağlığın elden gittiğinin altı yoğun bir şekilde çizilmesine ragmen, sağlığın tekrar nasıl kazanılacağı ve korunacağı konusunda ise doyurucu ve sadra şifa öneriler ve yollar ortaya konamamaktadır. Sağlık konusunda küresel ölçekte bir kaos ve kafa karışıklığının yaşandığını söyleyebiliriz.

İslam, sağlığın korunmasını kendisinin varlık nedenlerinden biri olarak görmektedir. Canın, aklın, malın, neslin ve dinin korunmasını asli amaç olarak ortaya koyan İslam; aslında biyolojik, psikolojik ve sosyal açılardan sağlığı korumayı amaçlamaktadır. Canın, aklın, malın, neslin veya dinin korunamadığı bir halde kişinin biyolojik, psikolojik ve sosyal olarak sağlıklı kalması mümkün değildir. İslam açısından sağlık konusu teferruat değil, en asli amaç ve değerdir. Sağlığın ihmal edilmesi, istismar edilmesi ve sığlaştırılması, insan hayatına biyolojik, psikolojik ve sosyal müdahalelerin önünü açmaktadır. İslam, insan sağlığını her türlü keyfi, yüzeysel ve istismar amaçlı müdahaleye kapatmaktadır.

Rahmet Peygamberi, sağlığını ve zamanını israf edenlerin büyük kayıpta olduğunu söylemektedir. Sağlık ve zamanı israf etmemek ve gasp edilmesine karşı uyanık ve duyarlı olmak, hayatımızı verimli ve dolu dolu yaşamamızın imkanlarını oluşturmamızı sağlamaktadır. Daha sağlıklı hayat vaatleriyle insanların her açıdan nesneleştirildiği günümüzde, sağlığın istismar edilmesi bütün kötülüklerin kapılarını sonuna kadar açmaktadır. Şifa kapıları ancak, sağlığı gaspetmeye yönelik istismar kapılarının kapatılmasıyla mümkün olacaktır.

Şifa’nın kaynağı Allah’tır. Her türlü şifanın kaynağı Allah olduğu için, Allah, Şafi olarak isimlendirilmektedir. Mutlak şifa verenin Allah olduğu gerçeğinden hareketle bütün tedavilerin ve reçetelerin göreceli şifa araçları olduğunun bilinmesi lazımdır. Bütün şifa kaynakları mutlak Şafi olan Allah’a göre görecelidirler ve sınırlıdırlar. İnsan, sürekli olarak kendisine şifa verecek yolları aramaya devam etmelidir. Hiç kimse, ortaya koyduğu bir tedavi metodundan dolayı yüceltilmemeli ve gücü mutlaklaştırılmamalıdr. Sağlıkla ilgili meselelerde hiç kimse mutlak bir şekilde takip edilmemeli ve otorite haline getirilmemelidir. Şifa dağıttığı ileri sürülen bazı sahtekar kişilerin ve grupların, kendilerinde ilahi ve mucizevi güçler vehmetmeleri, Allah’ın mutlak şifa kaynağı olduğu şeklindeki Tevhit ilkesine aykırı olduğu gibi, insanlığımızı çürüten bir sapkınlık olduğunun altının çizilmesi gerekmektedir.

Sağlıklı olmak, genellikle tıbla ilgili bir mesele olarak ele alınmaktadır. Sağlıklı olmak konusu, biyolojik, psikolojik, ekolojik-sosyolojik, manevi-metafiziksel olmak üzere 4 ana bağlamda ele alınmayı gerekli kılmaktadır. Manevi alanda rahatsız olan birisinin, biyolojik, psikolojik ve sosyal düzlemlerde sağlıklı olması mümkün değildir. Sağlıklı olmanın varoluşla, değerle ve bilgiyle yakın ilişkisi vardır. Bedenimiz kadar ruhumuzun da bakımını yapmak lazımdır. Sözlerimiz, duygularımız, düşüncelerimiz, davranışlarımız ve kişiliğimiz, sağlığımızın tamamını oluşturmaktadır. Sağlıklı sözler, duygular, düşünceler, davranışlar ve kişilikler, bizim için şifa kaynağı olabilir. Ruhumuza, bedenimize, psikolojimize, sosyal ilişkilerimize, duygularımıza, dilimize, düşüncelerimize, davranışlarımıza, kişilğimize dikkat ederek, onların bakımlarını sürekli olarak yaparak kendi şifa kaynaklarımızı oluşturmalı ve Allah’ın nimeti olan sağlığımızı koruyabiliriz.

https://www.milatgazetesi.com/prof-dr-bilal-sambur/insan-ve-sifa/haber-221714YAZARLAR