Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektirSeyfi Pınarbaşı


İNSAN KALARAK YAŞAMAK

Yazarımız Seyfi PINARBAŞI'NIN "YENİ" YAZISI...


İyilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah'tan korkup sakının. Gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.maide2 bir hadiste belirtildiğine göre, Rasulullah (s.a.v), Vâbisa adlı sahabîye şöyle der İyilik ve günahtan sormaya gelmiştin değil mi?Vabisa Evet der Vabisa anlatmaya devam eder. Rasulullah parmaklarını birleştirerek, Vabisanın göğsüne vurarak şöyle der: Nefsine danış, kalbine danış ey Vabisa İyilik, nefsinin kendisine ısındığı ve kalbinin mutmain olduğu şeydir.

Günah ise, nefsini tırmalayan ve göğsünde tereddüde yol açandır. Günah, insanın kalbine rahatsızlık verendir. Başkalarının haberdar olması istenmeyen şeydir ayette günah diye çevrilen ısm Esime kökü, Kur’an-ı Kerimde 35 kez geçen bu kök, günah işlemek anlamında kullanılmıştır. 

Günah farsça bir kelimedir. Kök, geçmişten günümüze dek, anlamını korumuştur İşleyene ceza gerektiren, insanı hayır ve sevaptan alıkoyan fiil veya bundan doğan sorumluluk anlamına gelir. ism kelimesi, genel anlamından başka yalan, içki, küfür ve inkârı, düşmanlığı, kumar, faiz gibi günahları nitelemek için de kullanılmıştır. İsm sözcüğün anlamı ile ilgili olarak ilim adamları tarafından değişik görüşler öne sürülmüştür. Görüşlerin çokluğu, ism sözcüğün kesin bir tanımının neredeyse imkânsız olduğuna kanıt niteliğindedir. Rasulullah’ın şu hadisi bize ism kelimesinin anlamı hakkında fikir vermesi açısından önemlidir. “ism, göğsünde yerleşip sıkıntı veren ve insanların bilmesini istemediğin şeydir"

İsm ayrıca dört yerde kebir, bir yerde Mübin (apaçık), bir yerde de zahir ve bâtın sıfatları ile birlikte zikredilmiştir. Kökün mastar olarak kullanıldığı şu ayete baktığımızda “Açık yâda gizli, günahın (her türlüsünden) uzak durun; çünkü günah isleyenler, islemiş oldukları günahlardan dolayı cezalandırılacaklardır. Enam 120 ayette ism sözcüğü, “zahir” ve “bâtın” sözcükleri ile birlikte gelmiştir. Ayet günahın iç ve dış süreçlerine işaret etmektedir. İşlenen eylemler insanın iç dünyasında sıkıntıya sebep oluyorsa, bu, o kişinin kişisel gelişimine veya ruhsal bütünlüğüne aykırı bir davranıştır. Ruhun benimsemediği ve kabul etmediği her eylem kendisine aykırı olarak gördüğü davranış karsısında tepki göstermesi doğaldır. ism kavramının bu anlamda ruhsal bütünlüğe aykırı bir davranışı ifade ettiğini söyleyebiliriz.                 

Araplar yerde yatan deveye kalk dediğinde devenin sahibinin sözünü dinlemeyip kalkmamasına ism diyorlar yani suç, günah olarak anlamlandırıyorlar. Bu manada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz yapması gereken işi yapmayan kişi ism (günah)işlemiştir. Kulluğun gereği olan eşrefi mahlûkat yani insan kalma mücadelesinde yapması gerekenleri yapmayanlar sahibinin sözünü yerine getirmeyen deve örneğinde olduğu gibi ism (günah) işlemiş olurlar. Ayet gayet açık şekilde ifade ediyor. Allah'tan korkup sakının. Gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır. (Maide2 )                                                       

İnsan olmak ile insan kalmak arasında ince bir fark var. Çalışmamız gereken yer sanırım burasıdır.YAZARLAR