Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektirSait ALİOĞLU


İnsan, Anlam ve Arayış...

Sait Alioğlu'nun 'konuya dair' yazısı..


Yaratıcı tarafından ete, kemiğe büründürülmüş "kendisine sorumluluğun tevdi edildiği insanın" kendi varlığından hareketle; önce kendi varlığını merkeze alarak, ona uygun cevaplar aradığı sorular sorarak anlam arayışın içerisinde olduğu bilinen bir vakadır.

Özcesi, insanın "Ben neyim, yaşadığım yer nasıl bir yer, nereden geldim, nereye gidiyorum  ve sonuçta, ben ve 'biz^ne olacağız?" türü sorulara cevap aramanın adı, anlam arayışı idi....

İnsanın fıtratı gereği eşyayı adlandırma yeteneği, beraberinde; eşya ile birlikte, yaşadığı dünyayı ve içerisinde bulunduğu hayatı adlandırması ve anlamlandırması gerekir, ki, hayatı anlamlı olsun, anlam bulsun...

İnsanı, buna bağlı olarak Müslüman olarak tanımlamış olursak, onun, eşyayı adlandırması ve yaşadığı hayatı anlamlandırması, daha bir anlamlı olurdu.

Mutlaka, insan, tarih boyunca, sorularına kendi öznelinden hareket ederek cevaplar bulmaya çalışmış, büyük oranda da bulmuştur.. Bu cevapların bir kısmı, insanı tatmin etmiş olsa dahi, insanı, yanlış noktadan hareketle, onu hüsrana sürüklediği gibi, onun, doğru noktadan hareketle olumlu sonuca da ulaştırmış olsun....

Burada önemli olan, sorunun niçin, neden ve nasıl sorulduğu; alınan cevabın mahiyeti ve sonucu idi...YAZARLAR