Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektirBülent ACUN


İNSAN, ANLAM İLE YAŞAR

Yazarımız Bülent Acun'un Özgün İrade Dergisi 2020 Ağustos Sayısında yayımlanan yazısı...


“İnsan ne ile yaşar'' diye soran o ünlü yazara hemen cevap verelim:

-İnsan, anlam ile yaşar

İnsan ile anlam ilişkisi, ruh ile bedenin ilişkisi gibidir. Yani dememiz o ki; insan anlam ile yaşar ,anlam da insan ile.

İnsan ile anlamın arasını ayırmak her ikisini de ölüme mahkum etmektir.

Anlamsız insan mahrum, insansız anlam ise mahzundur.

İnsan anlam için toprak ,anlam da  insan için yağmur mesabesindedir.

Başka bir ifadeyle söyleyecek; olursak insan anlamın bahçesi, anlam insanın çiçeğidir.

Benim lügatimde anlam hakkı bilmek, hakikati anlamak, hakkıyla yaşamak, hikmetle bakmak, ibretle görmek, marifetin sırrına ermektir.

İnsanı, zamanı, mekanı, hayatı, dünyayı ve eşyayı kıymetli ve faziletli kılan değerler bütünüdür.

Arayışların en şereflisi, en soylusu insanın anlam arayışıdır.

Mevlana ne güzel söyler;

‘'Kişinin değeri, aradığı şey kadardır.''

Anlamın anlamıyla buluşan insan varlığını var edene adamış insandır. O bahtiyar insan nefsini(kendini) bildiği için Rabb'ini bulmuştur. Rabbini bulduğu için ona beşikten mezara kadar kul olmuştur.

Onun için varlığın anlamı kulluktur. Kulluktan gafil olmak ebedi yoksulluktur.

Bu insanın adı mü'mindir, Müslümandır. Onun kalbinde öyle bir iman vardır ki; o imanı ne kadim zamanın şekleri, ne de modern zamanların şüpheleri sarsabilir. Şairin dediği gibi; ''Cihan yıkılsa emin ol bu iman sarsılmaz''

Bu bahtiyar insanın dilinden imanını ikrar, hayatından ibadet ve taatinde karar ve istikrar yükselir.

Ezanı duyar, o kutlu davete uyar, huzuru huzurda arar, haşyetle secdeye varır, secdede müjdeye erer.

Oruç tutarak Rahman'ın rahmetine tutunur. Zekat vererek yoksula takat, yoksulluğa tokat olur. Hac ile mahşeri dünyada yaşar. O'nun için hayatta her şeyin bir anlamı vardır.

Anlamsız hiçbir şey yoktur bu alemde. Bundan dolayı nimete şükreder, musibete sabreder, Rabb'ine tevekkül eder, esbaba tevessül eder, fakat asla tenezzül etmez.

Elini haramdan, dilini yalandan, aklını nisyandan, kalbini isyandan  uzak tutar. O'nun için ALLAH ve Resulünün bütün emir ve yasakları sayısız anlamlarla doludur. Kur'an'ın ve sünnetin o son derece geniş, fevkalade zengin bir o kadarda engin anlam dünyasından istifade etmek için kalbini ve aklını bu yola kurban eder. O'nun anlam dünyasındaki gayretli seyr-ü seferinin hasılası, bir dünya anlama vakıf olmaktır. Bir ömrü bir anlama adayabilmiş anlam fedaileri bu anlamı elde etmek ve korumak için ellerinden geleni ardlarına koymazlar.

Rahman'ın bütün ayetlerini gönül gözüyle okurlar, hal diliyle yaşarlar, yaşatırlar. Hayatını hakikatin anlamına adamış insanları hiç bir şey yıldıramaz. Hiçbir engel onları yollarından döndüremez. Onlar bi hakkın vazifelerini yaparlar, sonra işlerine bakarlar. Zaferden değil, seferden sorumlu olduklarını bilmek onları dağ gibi güçlü ve kuvvetli kılar. İnsan için anlam kaybı vücut için kan kaybından, beden için can kaybından farksızdır. Anlamın anlamından habersiz biri için her şey anlamsızdır. Böyle birisi mananın bağlısı olamadığı için maddenin bağımlısı olmaktan kurtulamamıştır. Anlamını yitirmiş insan yakıtını bitirmiş araç gibidir.

Onu buluncaya kadar beklemeye ve teklemeye mahkumdur. Anlam arayışından mahkum olan insanın haz duyduğu bazı geçici zevkler, onun kalıcı elemlerini arttırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Böyle birisi mutsuzdur, umutsuzdur, yorgun, durgun, bitkin ve bezgindir. Ahlarla, vahlarla, eyvahlar onun hayatını çepeçevre kuşatmıştır.

Çünkü o şehvetin kulu, servetin kölesi ve şöhretin esiri olmuştur.

Hayatından iftihar edecek değerleri uzaklaştırdığı için her an anlamsızlık uçurumundan intihar derekesine yuvarlanma tehdidiyle karşı karşıyadır. Hayat ile anlam arasında kalın duvarlar örmüş kişileri servet alabildiğine şımartır. Güç ve kudret alabildiğine kabalaştırır. Makam ve mevki onu tekasür ve tekebbür çukuruna düşürür. Bütün genişliğine rağmen, anlamın kendine yer bulamadığı nasipsiz evler ailenin bütün fertleri için adeta bir zindan mesabesindedir. Evler zindan olunca içinde yaşayanlarında mahkum ya da gardiyan olmaları kaçınılmaz oluyor.

Anlam tasavvurundan bi haber birisi için alemde ve hayatta hiç bir şeyin anlamı yoktur. Bundan dolayı o rastgele yaşar, aklına geleni yapar, ağzına geleni söyler. Böyle birine kim neyler? Gazetelerin 3.sayfaları anlamın anlamından uzaklaşmış hayatların yürek burkan hikayeleriyle doludur.

Şeytanın insana en büyük kötülüklerinden biri de insana anlamını unutturmasıdır.

Çünkü insanın işlediği her günah bir anlam krizinin neticesidir.

Modernite ve şürekası   şeytani ideolojiler dünyada anlamsızlığı iktidarda tutmak için koalisyon kurmuş durumdalar. Bundan dolayı dünya her geçen gün biraz daha anlamını yitiriyor. İnsan öyle meşgul ediliyor ki kendini bile tanıyamadan gelip geçiyor bu alemden.

İslam, Rahmanın insanlığa anlam çağrısıdır. Kerim kitabımız bu anlamın yol haritasıdır. Sevgili Peygamberimiz(sav) bu itibarla anlam mektebinin baş muallimidir. Müslüman bir anlam adamıdır, bir anlamın adamıdır.

Her şeye rağmen anlamın anlamıyla yeniden buluşmaya var mısınız?

Anlamın anlamıyla var iseniz, iki cihanda bahtiyarsınız demektir.

Kaynak: Özgün İrade Dergisi  2020 Ağustos SayısıYAZARLAR