Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektirDr. Ali YALÇIN


Hz. Musa´nın Beyaz Eli: Kitle Hareketlerinde Geçmişle Hesaplaşma Sembolü

Tövbenin kabul edildiğine dair kalplerde en ufak bir şüphe kalmamış olmalıdır. Bembeyaz el misali, kabulü hakkında kesin mutmainlik ancak ve ancak şahitli tövbedir.


Kitle hareketlerinin önüne çıkan en zor aşama geçmişleriyle hesaplaşmadır.

Geçmişin kusurları, hataları sürekli bir huzursuzluk sebebi olsa da, gün gelir, hayati önemde önlerine çıkıverir.

Kusurlar ve hatalar hesaplı hesapsız dillerine düğüm oluverir. Kimi yeni sayfaların önündeki en önemli düğüm?

?Dildeki Düğüm ? öyle hemencecik çözülecek cinsten değildir.

Çünkü; geçmişlerinde, Hz. Musa Kıssası´ndaki gibi dile düğüme sebepler oluşmuş, sebeplerin zorlayıcı baskısı hem vicdani hem de sosyolojik bir hadise olarak ellerini kollarını bağlamıştır.

Ellerin bağdan kurtulması için, gizlendikleri yerden bembeyaz çıkması ancak ciddi bir ?sosyolojik tövbeye? bağlıdır. Aksi takdirde hiçbir huzura çıkamazlar. Bırakın Firavun´un huzuruna çıkmayı?

Musa (a.s) Kıssası´nı hatırlayacak olursak?

Musa, seçilmiş bir elçi olarak, ?Firavun´un karşısına çıkma? görevi alınca, daha önce istemeyerek ölümüne sebep olduğu birinin, kendi dilinde bir düğüm olarak, Firavun´un huzurunda başının öne eğilmesine sebep olacağını bilmektedir.

Zaten olaydan beri, elinin kana bulaşmasından ötürü sürekli huzursuzdur.

Şimdi bir kavmin zulümden kurtarılmasına öncülük edecektir. Görevi belli. Lakin sancısını çektiği hadiseden ötürü tövbesinin kabul edilip edilmediğinden emin değil. Kendisine verilen 10 Emir´in hayata geçirilesinin önündeki dil bağından kurtulup kurtulamayacağını bilmiyor.

Tövbesinin kabul olduğundan hem kendisi emin olmalıdır hem de sosyal taraflar?

Eli koynundan bembeyaz çıkmıştır! Herkes şahit! Kendisi de mutmain?

Bu kadar sancı ve acı; sehven, istemeyerek öldürülen bir insan içindir.

Kitle hareketleri için elin temize çıkması ise çok daha büyük bir sancı, pişmanlık ve hesaplaşmayı gerektirmektedir.

Kitle hareketlerinde eller kire ve kana bulaşmışsa durum daha da ciddidir.

İslam Coğrafyası´nda ellerdeki kanın çoğu  ?masumların? ve ?kardeşlerin? kanı olduğundan durum daha bir özellik arz etmektedir.

En temelinde mezhepsel körleşmenin yol açtığı kirlenmenin tövbesi basit olmasa gerek! Mezhepsel körlükte tövbe, kana ve kirlenmeye bir daha geri dönmemeyi nasıl sağlayacaksa öyle bir tövbe?

İslam´da mezhebin din olmadığı inancının ?mezhebin din telakki edildiği? anlayışa yenik düşmesine engel olacak sahih bir tövbe, ciddi bir yüzleşme ve hesaplaşmayı kaçınılmaz kılmaktadır.

Bir de Harun´a ihtiyaç duyulabilir.

Güncelin ´Harun´ları dilinde düğüm bulunmayanlardır. Müslümanlar, insanlar, insanlık? Kire bulaşmamış tertemiz el sahipleri?

Yardımlaşma için ´Çağdaş Harun´lar olmadan şahitlik ve tövbe eksik kalacaktır.

Kısacası bireysel veya kitlesel ?El?in bir daha kirlenmemesi için şeytan ve dostlarının her türlü vesvesesine karşı direngen bir tövbe için mananın tamamında yardımlaşılmalıdır.

Aksi takdirde durum vahim olacaktır.

Bir kitle hareketi ve iddia sahibi bir hareketlilik Musa´nın bembeyaz eli gibi bireysel ve kitlesel arınmışlık, tövbece kabul edilmişlik gerçekleşmemişse dildeki düğüm sadece büyümeye devam etmeyecek, tövbeye dair umutları da yok edecektir.

Kirli ve kanlı el, vicdanları rahatsız ederek Müslümanların ve insanlığın barış, güven ve huzur içinde birlikte yaşamalarının önünde etkin bir hafıza olarak şeytanı sevindirmeye devam edebilecektir.

Masumların, siyasi hesaplaşmaların, çatışmaların, kavgaların, yıkımların en kötü hafızası şeklinde sürekli varlığını hissettirecek bir hafızadan kurtulmak için Musa Peygamber´in örnekliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır.

Bireysel ve kitlesel inandırıcılığın  tesis edilmesi için şahitli tövbe Musa´nın Beyaz Eli´ne benzer bir somutluğu ortaya koyabilir. Şahitli bir tövbeden sonra Firavun´un karşısına çıkmak daha kolay olacaktır.

Harunlar işin içine dahil edilmezse olmaz!

Harunlar göreve dahil olursa, ?insanlığa, kardeşlerime, kavmime, akrabalarıma, ezilenlere, vs..vs ?zulmetme!? tezi daha rahat gündeme gelebilecektir.

Bu söylem ve iddiadan önce dediğimiz gibi şahitli tövbe yapılmış olmalıdır.

Tövbenin kabul edildiğine dair kalplerde en ufak bir şüphe kalmamış olmalıdır. Bembeyaz el misali, kabulü hakkında kesin mutmainlik ancak ve ancak şahitli tövbedir.

Kitle hareketleri için Musa´nın Beyaz Eli tekrar takrar üzerinde düşünülmelidir.  

Musa´nın Beyaz Eli  hakkıyla idrak edilmelidir.

Her kitle hareketinin öncü kadroları Musa gibi kişilik olarak tez canlı, öfkeli, sabrı az, müdahaleci, zeki, kararlı?olabilirler?

Belli ki kendi saraylarından sürgündeler ama kendilerine tabi olanların varlığı üzerinden birer çobandırlar Musa misali?

Bilgiye, ilme açık, sözüne sadık, ?kavmi? söz konusu olunca direngen?

İyilere verilen mükafatlar benzeri bir mükafat olarak, buluğ çağına eriştiklerinden belli ki onlara da Musa´ya verilenin benzeri  ilim ve hikmet verilmiştir. (Bkz. Kasas-14)

Kendi şehirlerinde (coğrafyalarında) rastlayacakları çok kavgalar olacak?

Kavganın taraflarından bazıları kendi şialarından bazıları da kendi düşmanlarından?

İstemeyerek veya o an için türlü türlü gerekçelerle o kavgalarda taraf olacaklardır?

Lakin tövbelerinden sonra, elleri bembeyazken suçlulara arka çıkmamayı ilke edinmek durumundadırlar. Musa´nın ilk refleksi onların her zamanki refleksi olursa tövbeleri güvenceye alınmış olacaktır.

?Musa, "Rabbim! Bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki, artık suçlulara asla arka olmayacağım" dedi.

?Musa, "Rabbim! Doğrusu kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla!" dedi; Allah da, onu bağışladı. Çünkü, çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olan ancak O´dur.?

?

"Rabbim! Beni zalimler güruhundan kurtar" dedi.

Medyen´e doğru yöneldiğinde: "Umarım Rabbim beni doğru yola iletir." dedi.?(Kasas /15 ve 22aralığında ayetler)

Kendi Medyen´lerine yol alan kitle hareketlerinin öcüleri için "Umarım Rabbim beni doğru yola iletir." ruh hali üzere olmak, tövbeyi daha uzun soluklu kılacaktır. Bu kesin?

Her kitle hareketinin Medyen dönüşünde yeni sorumluluklar olacağı kesindir.

Çünkü bu dönüşün akabinde bir kitle şekillenecektir.

Yine hatırlamak gerekirse:

Kitle hareketleri ?gerekçeler? üzerinden şekillenir, belli bir amaç için kitleyi harekete geçirir? Harekete geçen kitle; bazen İsrailoğulları gibi, Firavun´un zulmünde acılar çeken, erkekleri katledilirken kadınları sağ bırakılan, ezilen, sömürülen kavimsel bir kitle olur, yeri gelir bir sınıf, kimi zaman belli bir ideolojiye/fikre adanmışlık veya kendi şartlarında başka temeller/ şartlar üzerinden bir organizasyon olur?

Harekete geçer bu kitle? Kitleyi harekete geçiren liderleri aynı zamanda  kitlenin bir mensubu olarak ömrü göz önünde liderlerdir.

Çağdaş Musa´ların  kabul edilmiş tövbesi ve çağdaş kitlelerin şahitli bir tövbe eşliğinde hidayete yol almaları?

Herkesin eli beyaz? Yed-i Beyza sahibi herkes!

 

 

 YAZARLAR