Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektirNizamettin Yakışık


HERKES KENDİ İDEOLOJİSİNE GÖRE KONUŞMALI VE AMEL ETMELİDİR 

Nizamettin Yakışık Hoca'nın yazısı;


 

قل كل يعمل عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً 

De ki: Herkes, kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar. Bu durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabbiniz en iyi bilendir. (İsra 84)

عَلَى شَاكِلَتِهِ: أَىْ عَلَى طَبِيعَتِهِ، وَعَلَى نَاحِيَتِهِ، وَعَلَى دِينِهِ، وَعَلَى طَرِيقَته

Şakiletihi kelimesini “mizaç ve  karakter” diye çevirdiğimizde  “tabiat, âdet, din, ahlâk, niyet, seciye” gibi mânalara gelir (Elmalılı, V, 3197). 

Buna göre âyet önemli bir psikolojik gerçeğe işaret etmektedir. Zira insan davranışlarının temeli, onun ruhsal yapısındaki psikolojik eğilimlerdir. Bu eğilimlerin oluşmasında insanın yaratılıştan sahip olduğu karakter yapısının yanında geniş anlamıyla eğitim öğretimin de tesiri vardır. Dinî inanç ve telakkilerle ahlâkî erdemler yahut erdemsizlikler de psikolojik eğilimlerin oluşması ve gelişmesinde iyi veya kötü yönde tesir eder. Bu durumda doğru yol; Allah’ın hükümleri çerçevesinde doğru bir eğitimden geçmiş; ruhî ve ahlâkî melekeleri, duygu ve düşünceleri, inanç, irade ve ahlâkı Allah’ın rızâsına uygun bir çizgide oluşmuş insanların tuttuğu yoldur.

Fakat asrımızda İslam akidesini ve düşüncesini hedef alan projeler, halkı Müslüman olan ülkelerde artık bir kimlik ve bir aidiyet sorunu olma neticesini maalesef doğurmuştur.

Öncelikle Kuran’a yan bakılmakta, İslamî değerlerin içi boşaltılmakta, kavramları yozlaştırılmakta, öğretileri sulandırılmakta ve ardından hükümsüzleştirilerek yaşam alanından uzaklaştırılmaktadır.

Bunların hepsini gerçekleştirmek için de; 

1. İslam dininin çağdışı olduğu imajını oluşturmak  ve öyle ilan etmek: Son günlerde DİB Başkanının zina ve eşcinselliğin haram olduğunu açıklaması üzerine; Ankara Barosu; “Sesi çağlar öncesinden gelen”  tabiriyle İslama saldırdı ve hakaret etti. Yani bu ne demektir ve bundan ne kast ediliyor?

Evet "çağlar öncesi"nden kasıt, Kur'an-ı Kerim'in hükümleriyse, ifade sahipleri farkında olmadan isabet buyurmuşlardır. Zira çağlar öncesinden yeryüzünü şereflendiren ve çağlarüstü olan Kur'an, bütün haramlar ve rezaletlerin zararları hakkında insanları uyarmış, bilgilendirmiş ve insanlığa yakışmayan fiilleri yasaklamıştır.

Yok eğer  bu cümle ile kasıt İslam'ın ve fıtratın hükümlerini aşağılamak ve bu hükümlerin gerici ve ilkel olduğu dile getirilmek istenmişse bilinmeli ki; bugün özgürlük diye savunulan, eşcinsellik gibi aşağılık  fiillerin kökeni yaklaşık olarak bundan 4 bin yıl öncesine dayanmaktadır. 

2 . Düşüncenin veya inancın dayandığı temel kaynaklar hususunda çelişki olduğu iddiasıyla Sünnet ile Kuran arasında çelişki olduğu iddiasını öne sürerek Sünnet hakkında kuşkular uyandırmak: Bunun için de direk ret yolu seçilmemekte, hadislerin çoğunun uydurma olduğu, sünnetin bağlayıcılığının olmadığı v.s gibi örtülü eleştirilerle işe başlanmaktadır. 

3 . Sentezcilik: Bir inanç sistemine kendisiyle uyuşmadığı halde başka inanç ve düşünce sistemlerinin eklenmesi. İslam sosyalizmi, liberal İslamcılar, demokrat Müslüman, Türk İslam'ı, Kürt İslam'ı, Arap İslam'ı gibi.

4 . Sulandırma ve tahrif: Birtakım değerleri önemsizleştirme çabalarının öne çıktığını görmekteyiz... Buna örnek olarak İslam'daki hicap ve tesettürün modaya kurban edilmesi gösterilebilir.

    Selam ve dua ileYAZARLAR