Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektirZiya GÜNDÜZ


Hayata Dair, Hayati Sorumluluklarımız

Müslüman bir şahsiyetin sosyal hayatta yaşaması gerekli olan, fakat kendisine unutturulan hakikatleri hatırlatmak, ertelenmez görevlerimizden olduğunun şuurundayız?


Rasulullah (s.a.s.)´ın hayatı bütün insanlığa örnek bir hayattır. Rasulullah (s.a.s.),  insanlığa sosyolojik, psikolojik ve ekonomi gibi konularda birçok mesaj vermiştir. Rasulullah´ın hayatı vahiy ile bütünleşmiş, insanlığa örnek bir modeldir.

Allah (c.c.) Kur´ân-ı Kerim´de şöyle buyurmaktadır:

?Andolsun, sizin için, Allah´ı ve âhiret gününü umanlar ve Allah´ı çokça zikredenler için Allah´ın Rasûlü´nde güzel bir örnek vardır.? (Ahzab,  33 / 21)

Eğer yeryüzünde hayatımızla ilgili bütün meselelerde Rasulullah (s.a.s.)´ı örnek alırsak mutlaka doğru olanı yapmış oluruz.  Bu doğruluk neticesinde dünya ve ahirette huzura erenlerden oluruz.

Toplumsal konuları ilgilendiren: Kadınlar, yaşlılar, işçiler, işverenler, hayvanların durumu vs. gibi konularda Allah Rasulü (s.a.s.)´in tavsiyelerine bakmamız gerekiyor.  

Bu minvalde Rasulullah (s.a.s.), kadınlara nasıl davranıyordu?

Günümüzde ihmal edilen sünnetlerden birisi de Rasulullah´ın kadınlara davranışıdır. Eşlerimize, annelerimize, kız kardeşlerimize, kızlarımıza davranışımız Rasulullah (s.a.s.)´ın davranışı gibi olmalıdır.  Çünkü O (s.a.s.), bizim hayat örnek ve önderimizdir.

Rasulullah, kadınlara nasıl davranmayı tavsiye etti? Sorusunun cevabı:

Rasulullah (s.a.s.), kadınların hakları hakkında şöyle buyurmaktadır:

?Yediğiniz zaman ona da yedirmen, elbise aldığın zaman ona da almandır. (Sakın) yüzüne vurma, (onu) kötüleme, evin dışında (onu) terk etme! ?(Ebû Davud, Nikâh,  B. 40-41, Hds. 2142)

Kadınlarla ilgili temel ölçü budur.  

Günümüzde çokça konuşulan ve tartışılan bir konu da, işveren ve işçi haklarıyla ilgilidir.  İşveren ve işçi hakları hakkında da Rasulullah (s.a.s.), İslâm Ümmeti´ne tavsiyelerde bulunmuştur. Yine günümüzde çokça ihmal edilen Sünnetlerden birisi de Rasulullah´ın işçiler hakkında söylemiş olduğu tavsiyelerdir.

Rasulullah (s.a.s.), işçiler hakkında şöyle buyurmaktadır:

?İşçiye ücretini, teri kurumadan veriniz.? (Sünen-i İbn  Mâce, B.4, Hds. 2443)

Bu nasihatler ışığında görüyoruz ki Rasulullah (s.a.s.) emeğe, büyük önem vermiştir.  

Bu iki örneğin dışında,  Rasulullah (s.a.s.)´ın yaşlılara yaklaşımı ve başka konuları da dosya konumuzda bulacaksınız.

Müslüman bir şahsiyetin sosyal hayatta yaşaması gerekli olan, fakat kendisine unutturulan hakikatleri hatırlatmak, ertelenmez görevlerimizden olduğunun şuurundayız?

Allah (c.c.) şöyle buyurdu:

?Sen ögüt verip hatırlat. Çünkü gerçekten ögütle hatırlatma, mü´minlere yarar sağlar? (Zariyat, 51/55)

Vessselam?

 YAZARLAR