Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz


Seyit Ahmet UZUN


HATUN

Yazarımız Seyit Ahmet Uzun'un "yeni" yazısı...


Musa Carullah'ın kaleme aldığı eserlerden biri olan kitap, Mehmet Görmez'in çeviri ve takdimi ile sunulmuş. Kitap bir bütün olarak kadınların Kur'an ve sünnette ne kadar hürmete layık olduklarını anlatmaya çalışması açısından oldukça dikkat çekici. 

Yazar toplumda ve ailede huzursuzluğun nedenini insanın aklının ve iradesinin köleleştirilmesinde olduğunu dile getirmektedir. 

Çağdaşlık kavramına ise Kur'an eksenli bakarak şöyle bur tespitte bulunmaktadır. 

"Bir kanun Kur'an'ı Kerimde bulunmakla medenilikten çıkmayacağı gibi, medeniyet ile kodifiye edilmekle de medeni olamaz. Maslahata daha uygun kadim bir kanun, çağdaş kanunların her birinden daha ziyade medeni olabilir."

Yazar bir milletin hürmetinin de kadınlara gösterilen hürmette olduğunu söylemektedir. Arap lugatinde hatun kelimesinin kraliçelerin lakabı olduğunu söyleyerek kadınların ve kızların birer kraliçe namzedi olduğuna  vurgu yapmaktadır.

Kısaca kitap kadınlara gösterilen hürmetin, toplumun medeni seviyesini göstereceğini anlatmaya çalışarak toplumsal bir algı oluşturmaya çalışmaktadır. 


Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektir


Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

YAZARLAR