Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektirEsat HOCALAR


Din Bilim Üzerine Mülahazalar

Yazarımız Esat Hocalar'ın "yeni" yazısı...


İlim: "Gerçeğe ve vakıaya uygun düşen bilgi ve kanaattir". Her tür bilgiye ilim denir.

Bilim deney, gözlem, deneme yanılma yöntemiyle elde edilen sebep-sonuç ilişkisini bulmaya çalışan, analiz eden ve sonuçlandıran sistematik bilgi bütünüdür.

Bu çerçevede baktığımızda Kuran-ı Kerim bilim kitabı değildir, vahiydir, Allah katından münzel bir ilimdir ve insanlara yol gösteren hidayet rehberidir. Kur'an-ı Kerimin kendisi bir ilim olduğu gibi ilmi ve burhanı yöntem olarak ele alır. Kur'an ilme değer verir ve âlimin değeri çok yücedir. Kulları içinden ancak âlimler, Allah’ın 'büyüklüğü karşısında' ürperir ve saygı ile 'heyecan' duyarlar. (35/28)

Din Nedir? Dinin Tanımı

Din: Allah'ın, insanlara Peygamberleri aracılığı ile gönderdiği ilahi kanundur. Bu kanun, akıl sahiplerini kendi istekleri ile dünyada ve ahirette huzura ve mutluluğa ulaştırır. Dinin asıl konusu ahlaktır.

Dinin Amacı

Din, bize yaratılışımızın gayesini, Allah'a karşı yükümlü olduğumuz görevleri öğretir. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı tanıtır ve iyiye ulaşmanın yollarını gösterir.

Din insanı ruhen yükseltir, ahlâken olgunlaştırır, bireylerin birbirlerinin haklarına saygılı olmalarını ister ve uyulması gereken hak ve görevleri belirler.

Kısaca; dinin amacı, insanı dünya hayatında huzura, mutluluğa, ahirette kurtuluşa ve mutluluğa kavuşturmaktır.

Bilim Nedir?

Bilim deney, gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ilişkin olguları, birbirine bağlayan yasaları bulma çabasıdır.

Araştırma bulgularına dayanarak, neden-sonuç niteliğinde ilişkiler bulmaya, olay ve olguları yöntemlere dayalı olarak çözümleyip ortaya koymaya çalışan sistematik bilgiler bütünüdür.

Geçmişte önemli sayılan bilim dallarından bazıları matematik, geometri, gök bilimi ve tıptır. Zaman içinde alt dallara bölünen bilim sayısal ve sosyal alanlarda ayrı konulara bürünmüştür fakat nitelik açısından aynı amaca hizmet eder.

Başlıca Bilim Dalları

Matematik ve Geometri, Tıp, Biyoloji, Astronomi ve Fizik, Kimya, Sosyoloji, Siyaset bilimi, Psikoloji, Antropoloji vd. gibi birçok bilim dalları vardır.

'Kitabı Mukaddes Kur'an ve Bilim'

Din bilim ilişkisini örneklerle açıklayan güzel bir kitap 1981 yılında okumuştum. Bu konuyu kafamda netleştirdiğim için konunun üzerinde fazla durmadım. Dinin konusu ile bilimin konusu birçok alanda farklı olduğu, biri diğerini yalanlama diye bir şey söz konusu olmadığı ve olamayacağı için konuya uyumsuzluk ya da uyumluluk açısından bakmıyorum. Çünkü bu iki değerin konuları, alanları, amaçları ve bakış açıları farklıdır.

Moris Bucaille, Fransız Bilimler Akademisi üyesi, tıp profesörü gastroenteroloji hocasıdır. 'Kitabı Mukaddes Kur'an Ve Bilim' kitabı bilim ile dini ve özellikle de İslam Dini ile ilişkilendirir. Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'ân’ı Kerimi bilim yönünden karşılaştırmalı olarak inceler. Tevrat'ı inceler, Tekvin babı, kâinatın yaratılışını anlatan bölüm. Kâinat yaratılalı altı bin bilmem kaç sene oldu diye başlıyor. Bu konun üzerinde fazla duruyor.

Moris Bucaille diyor ki "biliyoruz ki dünya ilmen milyonlarca yıl önce de vardı", meseleye buradan başlıyor. İtirazlar ve sonra başka itirazlarla devam ediyor. İncil'i inceliyor, Tevrat'a bakıyor aynı ihtilaflar, benzer şeyleri buluyor. Bu sefer rakip(!) bir dinin kitabını inceliyor ve Kuran-ı Kerim'in bütün içeriğini bilime uygun buluyor. Sonra kendi bilim adamı arkadaşlarına yaptığı toplantıda soruyor. “Muhammed inancı bozdu, Tevrat’tan aldı, Hristiyanlıktan aldı malzemeyi bozdu. Madem öyle Tevrat'ı inceliyoruz hatalı, İncil'i inceliyoruz hatalı.” “O bu kaynaktan aldıysa alınan şeyin de hatalı olması gerekmez mi, şimdi bu neyi gösterir?” diyerek Kur'an ile bilimin çatışmadığını söyler ve bilim ile dini ikiz kardeş olarak görür. Kur'an ve bilim arasında mükemmel bir uyum olduğunu söyler. Embriyo, ana rahmindeki pıhtılaşmanın bilimle mükemmel örtüştüğünü hayretle ve hayranlıkla ifade eder.

Moris Bucaille, Fransız Müslüman tıpçı, bilim adamı ve kur'an araştırmacısı (Öl. 1998)YAZARLAR