Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektirF. Yılmaz ALTUNÖZ


DEPREM BİR ÖĞRETMENDİR

Yazarımız F. YILMAZ ALTUNÖZ'ÜN 'YENİ' YAZISI...


Boş gözlerle ve boş sözlerle olaylara ve hayata bakmak; İslami inançta yer almaz. “Sen hiçbir şeyi batıl/boş yere yaratmadın” ayeti ve “akıl sahipleri/düşünenler için ibretler/dersler vardır” ayeti buna işaret eder.  Özne ve nesneler bir değer ifade eder ve bir felsefesi vardır.

Düşünmek farzdır/zorunluluktur. Düşünen ve üreten insanı öne çıkarır İslam.  Mide ve mide altına indirgenen bir hayat anlayışını yani Hedonizmi (hazcılık) ve yüksek ideallerin değerlerini yitirmelerinden kaynaklanan olumsuz düşünce tutumu; Nihilizm (hiççilik) felsefesini/anlayışını; insanın varoluş gayesine aykırı bulur.

Evrende ki tüm hareketliliği, bir yaprağın ağacın dalından düşmesini dahi bir program çerçevesinde oluş olarak değerlendirir. Başta insan olmak üzere; tüm yaratılanların  Allah tarafından bir amaç doğrultusunda tasarlandığını; akıllı tasarım. Asla tesadüfe gelişi güzelliğe yer olmadığını bir iman olarak kabul eder.

Tarih boyunca insanlık farklı bela ve tehlikeleri yaşamıştır. Bunlardan bazıları göksel (semavi) bazıları ise yersel (arazi) felaketler olmuştur. Gökten inen yok edişlere; İtalya’nın pompei kentinin taşlar ve küllerle yok edildiğini söyleyebiliriz. Yersel de (arazi) Sebe kavminin Arim Seli ile sular altında kalarak helak olduklarını tarih söyler. Son yüzyılda Japonya’da ki Tusunami ve Avustralya’da ki yangın felaketini ayrıca örnek verebiliriz. Depremleri de bu çerçevede değerlendirebiliriz. Depremin fay hattının kırılması sonucu olduğu doğrudur. Ancak bilinmelidir ki fizik yasalarının yapıcısı da Allah’dır. Tarihteki büyük felaketlerin yaşanmasının ana sebebi olarak; söz konusu kavimlerin peygamberlere isyan etmeleri; kutsal kitapların verdiği haberler arasındadır.

Deprem öğretmendir; doğrudur. Öncelikle muhatabına şunu öğretir. Mutlak güç Allah’a aittir. İnsan Allah’ın verdiği izafi/göreceli ve sınırlı bir güce sahiptir. İnsanın aklına ve onunla ürettiği şeylerle Allah’a meydan okumaya kalkması asla doğru değildir. İkinci olarak; eşya insanın sahip olduğu mülk kendisini ebedi kılmaz ve mülk de ebedi korunacak/koruyacak bir değer değildir. Sahip olunan sermaye/mülk/güç bir avuç mutlu azınlık arasında değil; insanlık arasında dolaşımda olmalıdır. Değilse bir savaş açma eylemidir bu. İnsan sahip olduğu sermaye üzerinden yaratanına meydan okuması; oyuncak silahlarla savaşması gibidir.

Deprem muhataplarına; oyunu kurallarına göre oynamalarını tavsiye eder ve hatırlatır. Oyunun kuralları Allah’ın koyduğu tartışmasız bir gerçektir. Bu kurala uymayan kayıp edecektir.

 “Ağaca dayanma kurur, insana güvenme ölür.”

Olaylara boş gözler ve sözlerle bakmamak…

Not: Elazığ ve Malatya depreminden dolayı; milletimize başsağlığı diliyorum.

             YAZARLAR