Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektirProf. Dr. Bilal SAMBUR


Corona günlerinde üniversite

Yazarımız Bilal SAMBUR'UN "KONUYA DAİR" ANALİZİ...


COVID-19 Salgınıyla baş etmeye çalıştığımız bugünlerde iki buçuk milyondan daha fazla genç insan, üniversiteye girmek için sınavlara girdi. Üniversiteye giriş sınavları, ülkemizdeki en önemli eğitim ve sosyal olayların başında gelmektedir. Yıllarca verilen emeklerin sonunda insanlar, gelecekte hayal ettikleri hayata göre iyi bir üniversite eğitimi almayı umut etmektedirler. Genç insanlarımızı hayata bağlayan umutların başında üniversite gelmektedir. Üniversitenin umut kaynağı olmaya devam etmesi, önemlidir. Çocuklarımızın üniversite eğitimi almasına önem veren bir toplum olarak üniversitenin anlamını ve önemini kavramamız gerekmektedir.

Latince bir kavram olan universitas’dan türeyen üniversite bütün anlamına gelmektedir. İnsana ve doğaya dair bütün faaliyet alanlarının bir bütün olarak çalışıldığı kurumun ve toplumun adı üniversitedir. Üniversite, sadece bir kurum değildir. Üniversite, bir toplumdur. Üniversite toplumunda farklı alanlarda farklı arka planlara ve görüşlere sahip insanlar, bir araya gelerek insanı, hayatı, toplumu ve doğayı anlamaya ve araştırmaya çalışmaktadırlar. Üniversite, topluluklardan oluşan bir toplumdur. Farklı disiplinlere mensup araştırmacıların oluşturduğu bilimsel topluluklar,  bilimsel ve insani çoğulculuklarıyla üniversite toplumuna bir bütün olarak kan ve can vermektedirler. Üniversiteyi sağlıklı bütüncül toplum haline getiren şey homojenlik değil, çoğulculuktur.

Üniversite, aslında insanlığın güruh, kalabalık ve kitle olmaktan çıkıp toplum olma kurumudur, çabasıdır ve çalışmasıdır. Üniversite, bir grubun diğer kesimler ve alanlar üzerinde egemenlik kurduğu bir yer değildir. Bir küçük kesimin, üniversiteye egemen olmaya çalışması, orayı kontrol etmek istemesi veya kendisini dayatması, üniversitenin inkarı ve imhasıdır. Üniversite ve kabilecilik bir arada olamaz. Birinin olduğu yerde diğeri yok olmak zorundadır. Üniversite, kabileciliği değil, evrensel olanın peşinde olmayı zorunlu kılmaktadır.

Üniversite, insanlığı sahici anlamda toplum haline getirecek şeyin bilgi olduğu kabulüne dayanmaktadır. Üniversitenin başında, ortasında ve sonunda bilgi vardır. Bilgi ve üniversite arasında kopmaz bir ilişki vardır. Üniversitenin varlık nedeni bilgidir. Üniversite bilgiyi aramayı, keşfetmeyi, geliştirmeyi ve yaymayı tek amaç edinmiştir. Üniversite, doğmaların ve ideolojilerin hakim olduğu yerler değildir. Üniversite sonu gelmez bir şekilde hep yeni bilgilerin peşindedir ve arayışındadır. Bütün doğmalar ve ideolojiler, üniversite toplumunda bilgi nesnesi olarak sorgulanır, araştırılır ve açıklanmaya çalışılır. Açık toplum olarak üniversite, açık bilginin peşindedir. Bilginin dondurulması ve durdurulması,  aslında üniversitenin dondurulması ve işlevsizleştirilmesidir.

Corona pandemisi, insanlığa bilginin, bilimin ve üniversitenin önemini tekrar anımsattı. İnsanlık bugün üniversitelerden, araştırma merkezlerinden ve laboratuvarlardan gelecek olan aşının ve tedavinin bulunması haberini beklemektedir. Kültürel, sosyal ve siyasal sınırların ötesinde kadınıyla erkeğiyle bütün bilim insanları, COVID-19 pandemisine karşı bir tedavi yöntemi geliştirmek için çalışmaktadırlar.

İnsanlığın en değerli sermayesi bilgi, bilim ve üniversitedir. İnsanlığı bir bütüncül toplum haline getirecek dinamik üniversitedir. COVID-19 karşısında yeterli bilgiye, araştırmaya ve çalışmaya sahip olmadığımız için insanlık bugün paramparça haldedir. Üniversitenin bilginin ve bilimin peşinde olması, yoksulluğun azalması ve refahın artması demektir. COVID-19 salgınından en çok yoksullar zarar görmüştür. Yoksulluğa karşı etkin bir mücadele ancak bilim ve bilgiyle verilebilir. Virüse yakalananların acı içinde hastanelerde veya evlerinde yalnız başlarına hayatlarını kaybettiğini gördük. Yaşlı insanların yalnız başlarına ölmeleri, bütün insanlığı sarstı. Bilim ve bilgi, insanlığın sağlık güvenliğini sağlayacak en önemli kaynaktır. Üniversitenin bilimin ve bilginin peşinde olması sayesinde eğitimin kalitesi yükselmekte, okullar diplomalı cahiller ordusu yetiştirmekten kurtulmaktadır. Çalışma ve iş hayatındaki sahtekarlıklar, üçkağıtçılıklar ve şark kurnazlıkları bilim ve bilgi sayesinde engellenebilmektedir. Bilim, bilgi ve araştırma sayesinde popülizm, ırkçılık, cinsiyetçilik ve fanatizm adına uydurulan yalanlarla insanların ve toplumların aptallaştırılması engellenmektedir. Özgür, barışçıl, mutlu ve adil toplum olma yolu,  bilgiden, bilimden, araştırmadan ve üniversiteden geçmektedir.

Üniversite, kaliteli eğitim,  sağlık, refah, maneviyat, iş hayatı ve yönetim demektir. Üniversitenin bilginin, bilimin ve araştırmanın peşinde olma işlevini yerine getirmemesi, eğitimde, sağlıkta, dinde, idarede, sanatta, iletişimde ve kültürde yozlaşma demektir. İnsanlığın daha iyi bir bütün haline gelmesi için üniversitelerin varoluş gerekçeleri olan bilgiyi arama, keşfetme ve yayma işlevini yerine getirmeleri, corona günlerinde çok hayati hale gelmiştir.

Kaynak: Milat GazetesiYAZARLAR