Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

YAZARLAR

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektir


YEDİ İKLİM DERGİSİ 2020 EKİM SAYISINDA ÖLÜM, HÜZÜN VE ŞİİR VAR!

Geçtiğimiz günlerde vefat eden şair ve yazar Ahmet Yücel'le ilgili olarak Yedi İklim dergisinde; hem onun kısaca hayatına değinilen ve hem de vefat haberi sayılabilecek çerçeve bir yazı yer almaktadır.

Yedi İklim dergisinin 2020 yılı ekim sayısı, birçok deneme, günlük ve 'Ahmet Yücel'in, şiir anlayışı üzerine onu yakından tanıyan, eserlerine, düşüncelerine mutalli olan, ya da sadece onun eserlerini okuma suretiyle onu tanımaya çalışan kalemlerin değerlendirmelerinden oluşan yazılarını içeren 'dosya' şeklinde yayınlanmış bulunmaktadır.

Ahmet Yücel'le ilgili olarak Yedi İklim dergisinde; hem onun kısaca hayatına değinilen ve hem de vefat haberi sayılabilecek çerçeve bir yazı yer almaktadır. O yazıda; " 1 Eylül 1948 yılında Malatya'nın Yeşilyurt kazasına bağlı Tepecik köyünde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Tahsilini bitirmeden Amerikaya göçtü. Türkiye'ye askerlik için döndüğünde Ebubekir Eroğlu ve Adnan Tekşen ile birlikte Yönelişler dergisini kurdu. Bu sırada Ezra Pound'un Konfüçyüs'ünü  Türkçe'ye çevirdi ve yayımladı. Şiir, yazı ve çevirileri Diriliş, Yönelişler ve Yedi İklim dergilerinde yayımlandı. 1 Eylül 2020'de İzmit Gölcük'te vefat etti." ifadeleri yer almaktadır. (Not:Bu metindeki  imla hataları, adı geçen dergiye aittir.)

Bu kadar tevafuk olur mu, olur. Öyle bir tevafuk ki, Ahmet Yücel, bir eylül günü dünyaya teşrif ediyor ve aynı gün, tam kılı kılınan yetmiş iki yaşını tamamlayıp yaşından gün almaya ramak kala rahmet-i rahmana kavuşuyor.

Aslında, gayet olağan bir şey, ama ilerisi için eser bırakmış bir insanın; ortaya koyduğu, koymaya çalıştığı eserleri ve düşünceleri üzerinden, onun hayatına yönelik anışlarda, aynı gün doğması ve aynı günde de vefat etmesi, belki de bir hikmet olarak değerlendirilecektir.

Derginin bu sayısında, yukarıda da değindiğimiz üzere, vefat eden şair ve yazar Ahmet Yücel ile ilgili değerlendirme yazıları bir yekûn tutmuş...

Bu yazılar; Ebubekir Eroğlu, Mehmet Özger, Ali Rıza Akçay, Mehmet Tahir Arıkan, Yasin Doğru, Mustafa Aydoğan, Ethem Erdoğan, Ali Haydar Haksal, Abdullah Yalın Karadağ, Fatih Memiş ve Osman Koca'nın kaleminden çıkan yazılar olarak, ileride Ahmet Yücel ile ilgili olarak düşünülebilecek, ona armağan edilmesi mümkün görülen bir özel sayıya ilk adım sayılabilir, yazıların içeriğine bakıldığında, göz atıldığında...

Merhum şair Ahmet Yücel ile ilgili olarak kaleme alınan yazıları okuma, anlama ve değerlendirme işini okuyuculara bırakarak, dergi yayın kurulun yukarıda alıntıladığımız "Ahmet Yücel" başlıklı çerçeve yazının, şairimiz hakkında, az da olsa, derli, toplu bir biyografi cümlesi işlevini göreceğini belirtmek isteriz. Umarız, konu ile ilgilenecek arkadaşlar, bu çerçeve yazıyı dikkate alırlar.

Onunla birlikte Yönelişler Dergisi'ni kuran ve onunla ilgili bir yazı kaleme alan Ebubekir Eroğlu, yazısının bir yerinde, onunla ilk tanışmalarına ve bu tanışıklıklarını karşılıklı bir şehadete kanalize etmeye yönelik şu ifadeleri kullanmakta; "Tanışıklığımız ortaokul sıralarında başladı. Babasını iş kazasında kaybetmiş bu arkadaşımıza aynı sınıfta yakınlık gösterenler oldu; bizimki dostluğa dönüştü; okumalar; konuşmalar; serbest gezintiler; kitap, dergi ve bilgi paylaşımı; nihayet yazma ve yekdiğerimizin eleştirmeni olma üzerinden devam etti." (Ebubekir Eroğlu; "Ahmet Yücel" başlıklı yazı, s. 5)

Ebubekir Eroğlu, bu kısa paragrafta, onunla ilk tanışmasını, bu tanışmanın kalıcı bir dostluğa ve "kitap, dergi ve bilgi" üçgeninde karşılıklı bir paylaşıma ve yekdiğerinin eleştirmeni olmaya kadar, uzun, sade ve anlamlı bir birlikteliğe ve hayata vurgu yapmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz üzere, özel sayı olabilecek dosya yazıların bir kısmı Ebubekir Eroğlu örneğinde olduğu üzere, onu yakından tanıyan; onunla birçok şeyi paylaşan şairin yakın arkadaşları ile onu şiirleri ve yazılarından 'okuyarak' tanımaya, tanımaya ve değerlendirmeye tabi tutma sadedinde olan şair ve yazarların imzasını taşımakta...

Dergide, vefat eden şair ve yazar Ahmet Yücel ile ilgili 'değerlendirme' yazıları dışında; biri usta çizer Hasan Aycın'a ait iki çizim; birbirinden önemli ve anlamlı şiir, günlük ve birkaç kitap değerlendirme yazısı yer almaktadır.

Ayrıca, müteveffa şair Ahmet Yücel'in, Batı şiirinden yapmış olduğu bir, iki şiir çevirisi de kendine dergi sayfalarında yer bulmuş..

Ölüm, sadece mekan değiştirmekten ibaretti. Hele ki, vefat eden bir Müslüman ise, ölüm yok oluş değil, bilakis yeniden dirilişti.

Biz, Ahmet Yücel'in vefatını da bu şekilde anlıyor ve anlamaya çalışıyoruz.

Rabbimiz, her Müslümana olduğu/olacağı üzere, ona da rahmetiyle muamele eylesin. "Amin!" diyelim...

Yedi İklim Dergisi'nin çıkacak olan 2020 Kasın sayısı ise, usta şair, yazar, düşünce adamı ve "diriliş" ustası Sezai Karakoç özel sayısı olarak çıkacak. Bunu da belirtmiş olalım...
Anahtar Kelimeler: İKLİM DERGİSİ SAYISINDA HÜZÜN !