Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

YAZARLAR

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektir


Özgün İrade Dergisi 2020 Temmuz (195.) Sayısı Çıktı!

Özgün İrade Dergisi 2020 Temmuz sayısında ABD'de son dönemde siyahilere yönelik ırkçı eylemlerden hareketle vicdan, maşeri vicdan ve ırkçılık konusu işlendi.

Editör'den...

Selâmu'n-aleykûm...

Vicdan... Maşerî Vicdan...

Vicdan, kelime anlamı olarak  sözlükte “bulmak, zenginleşmek, sevmek, üzülmek, öfkelenmek” anlamlarındaki vecd kökünden masdar olan vicdân ve aynı kökten vücdâncide gibi kelimeler “bolluk, rahatlık, zenginlik”, vecd ise “üzüntü”, ayrıca “sevgi” mânasına gelir.

Bu tanım ve tanımların pratikteki karşılığının Müslümana has olduğu düşünülse dahi, İnsanda diri kalan fıtrat söz konusu olduğunda, vicdanın; bir açıdan 'aynı geminin yolcuları" olunması hasebiyle  Doğu'dan Batı'ya, dünya görüşü farklılıklarının bir kenara itilerek tüm insanlığın ortak değeri ve 'payda'sı olduğu görülecektir.

İşte bu anlamlı tanım ve hiçbir fark göstermeden daima diri tutulması gereken fıtrattan hareket etiğimizde, gündemde olan Amerikalı 'siyahî' George Floyd'un, Floydlarla birlikte, yer kürenin dört bir bucağında bu yanlışa öteden beri maruz kalanların ötekileştirici, yok edici ırkçılığa karşı yükselttiği sese destek olmak 'insanî' bir görev olarak kartımızda durmaktadır.

Bizde Özgün İrade Dergisi olarak 2020 Temmuz sayısında bu konuyu dosya içerisinde ele almaya çalıştık.

Yazarlarımızdan bizlere, konu ile ilgili, birbirinden değerli, anlamlı ve 'özel' yazılar ulaştı. Mes'elenin, dini boyutu ile sosyopsikolojik boyutu da önem taşıyordu. Bununla ilgili de, yine camiamızın değerli ilim adamlarından olan Prof. Dr. Sefa Saygılı beyle, anlamlı ve öz bir röportaj gerçekleştirdik.

Kendisi ile yapılan röportajda Sefa saygılı, özetle şu ifadeleri kullanmakta: "Topluma yük gibi görünen, üretici olmaktan çıkmış yaşlılar azaltılmış oldu ve diğer insanlara da gözdağı verildi, hizaya getirildi. Böylelikle şirketlerin değişik bir kazanç kapısı da aralanmış oldu."

Birde buna bağlı olarak, bu konuda 'gençler ne düşünüyor'un cevabına alabilmek için, İslamcı camiada her bir ötekinden 'farklı' anlamlı, önemli ve güzel çalışmalara imza , ana omurgasını gençlerin oluşturduğu bir, iki İslamcı gruba mensup dört kardeşimize de "vicdan ve ırkçılık" üzerine bir soruşturma gerçekleştirdik. Sağ olsunlar, bizi kırmadılar ve değerli düşünsel katkılarını sundular.

Vicdan ve ırkçılık konusunda 'gençler ne düşünüyor?' başlıklı soruşturmaya; Tarlabaşı Dayanışma ve Dertleşme Grubu'ndan Abdülkadir Bal, "Gide Gide Hayırseverliğin Emperyalzm’i ağlarını örmektedir." ; Emek ve Adalet Platformu'ndan Burak Kalpaklıoğlu "Kürtler, Ermeniler, Aleviler, Süryaniler bu topraklarda sistematik baskı, inkar ve asimilasyon politikalarına maruz kalmış ve bazı katliamlar yaşanmıştır. Maalesef ki bu kirli tarihle halen hesaplaşılmamış ve yeterince yüzleşilmemiştir." TOKAD'dan Murat Muratoğlu: "Türkiye İslamcılığına da değinecek olursak İslamcılık, Müslümanlar için önemli bir eleştirel ideopolitik yeniden kurulum imkânı iken bugün milliyetçi-mukeddesatçı emperyal nostaljizmler içinde erimiş çarpık bir yapı gibi duruyor." ve Miraç Sarı'da, işin mültecilik boyutuna da vurgu yaparak;  "Bu konuda İslami duyarlılık hiçbir etnik kökeni kutsamazken toplumsal duyarlılık farklı olanı şeytanlaştırıyor, mültecileri nefret objesi haline getiriyor." ifadeleriyle olayı özetlemeye çalışıyorlar.

***

Derginin bu sayısında dosya konusu dışında; bir kısmı yine değerli kalemlerin ürünü olan konuların işlendiği yazılar var.

Gündemi birkaç aydır covit-19 pandemisi oluşturmuştu. Sıcakların başlamasıyla, az da olsa azalma eğilimi göstermesine rağmen, uygulama sahasına konan 'normalleşmenin' ülke insanınca  pek de iyi anlaşılmaması sonucu, bu sürecin tahmini birkaç ay daha süreceği öngörülebilir.

Bununla birlikte, gündem, gerek iktidarın doğru ile birlikte yapa geldiği yanlışlar ve buna, muhalefetin yine 'haklı ve haksız' müdahale durumu, yaşadığımız gündemi ister istemez hareketlendirmektedir.

Bu bağlamda; Cumhurbaşkanlığı sistemi, gücünü Kemalist vesayetten aldığı için azmanlaşarak kendisi sorun haline gelen barolara karşı, devletin, millet adına yapmak istediği yasal ve haklı müdahale; onlarca yıllık müze olma durumunun Müslüman çoğunluk açısından çözülmesi gereken bir sorun olarak duran Ayasofya Camii'nin ibadete açılması/açılmaması, birde yaşanan pandemik durumdan dolayı, kamuoyu nezdinde azalmış görünen Suriye konusunu bir çırpıda gündeme dair sıralanabilir konularla birlikte yaşamaktayız...

Dosyada, vicdan ve ırkçılık konusuna dair epeyce ve birbirinden anlamlı ve anlaşılır birçok yazı var. Dosya konusu dışında da, her ay olduğu üzere bu ayki sayıda da farklı alanlara dair yazılara yer verildi.. Yukarıda bir yerde, 'derginin bu sayısında dosya konusu dışında; bir kısmı değerli kalemlerin ürünün olan konuların işlendiği yazılar var' demiştik. Bu konular: öncelikle güncel, yakın tarih, İslam, düşünce ve deneme yazıları...

Dergimizin bu sayısında; bir açıdan kadim sorunlarımızdan biri olan Kürt sorunu bağlamında; Nurettin İzol'un, idam edilmesinin yıldönümü münasebetiyle Şey Said kıyamına yönelik, olayı ve  olguyu izah edici yazısı var.

Birde, hem Kürt sorunu ve hem de ülkenin değişik sorunlarına yönelik çözüm çabaları bulunan siyasetçi yazar Altan Tan'ın Çıra Yayınları'ndan çıkan "3. Cumhuriyet'e Doğru" eseri üzerinden, yazarla yapılmış bir röportaj da derginin bu sayısında kendine yer buldu.

Dergimizin 2020 Ağustos sayısında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz...


Haber Kaynak : Haber Duruş Haber Merkezi


HABERLER