ÖZGÜN İRADE DERGİSİ 187. SAYISI ÇIKTI!

Özgün İrade Dergisi'nin 2019 Kasım ayı(187.) Sayısında dosya konusu olarak 'kitap' olgusu işlendi.

Yine… Yeni… Yeniden kitap…

Bu ülkede asırlar boyu süregelen kitaba, kültüre aşırı derecede kayıtsızlık ve ilgisizliğe rağmen birileri hâlâ kitap okuyor, bir diğeri de kitaba değer verip onun yayımlanması için çaba sarf ediyor ve ondan kazandığı parayla da hayatını idame ettiriyorsa, buna şükretmek gerekirdi. Bazı konularda azla yetinmek gerekiyor ve gerekecek olsa da, kitap konusunda azla yetinmemek gerekirdi. Ama bu ülke Türkiye olunca maalesef Rabbinin "OKU!" emrine -sözde- muhatap bir topluluk idiyse, bunun vebali de olacaktı ve ağır olacaktı en nihayetinde...

Yurdum insanının okumayışını, okumaktan hazzetmemesini, hatta ´yer yer´ ondan nefret etmesini türüne özgü bir ontolojiye dayandırabilirdik.. Bunu da, büyük oranda, tarihi çok eskiye dayanan ve sözde ‘İslam ile’ düşünüldüğümüzde, bunca medeni çabaya rağmen, genetik bir şekilde süregelen göçebelik kültürüyle ilişkilendirebilirdik. Ama böyle bir ilişkilendirmeyi, uzun asırlar boyu sürdürmeyi ise olumluluk anlamında pek sağlıklı görmediğimiz gibi, böyle bir şey hayra âlamet değildi sonuçta...

Ama böylesi durumlara rağmen, Allah (c.c.) bizi "OKU!" emrine muhatap kılmışsa, bu hem ´iki kapak arası´ nesne olan ve aynı zamanda ´maddi´ bir değeri olan kitabı okuma, kâinat(kevni) ayetlerini okuma şeklinde ve birbiriyle bağlantılı okuma biçimlerine de pek itibar ettiğimiz söylenemezdi. Eğer öyle olsaydı, modern dönemde oluşan ve çoğunun temeli Batı sömürgeciliğini taltif için, yine onlar tarafından ihdas edilen -sosyoloji, psikoloji vb- bilimsel formlar, literatürler bu kez, bize ait bir dil, üslup ve anlayışla başka türlü inkişaf ederdi.

Düşünün ki, cumhuriyet tarihi boyunca, çoğu da sağ iktidarlar içerisinde –o da vasfından dolayı- Kültür Bakanlığında çeşitli  görevlerde bulunmuş sol, sosyalist, sosyal demokrat, laik inançlı siyasilerin, bulundukları makamlardan hareketle, en azından kendi kitlesi için kültür ve özellikle de kitap konusunda´gerekli ve cesur´ adımlar attıklarına bakıldığında, seküler çevrelerle Müslüman kitlenin kitap konusundaki açmazına da şahitlik etmiş olurduk…

Bununla birlikte kitabın anası sayılan ve ‘her kitabın, sadece ve sadece Onun anlaşılması için okunabileceği’ gerçeğine kulak kabarttığımızda; Kur´an içerisinde hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bir kitaptı. (En´âm-6/38); O en iyi haberdi. (Nebe-78/ 1. ve 2. ayetler) O hidayet kaynağıydı. (Lokman-33/3)

Bu apaçık ve yalın hakikate rağmen o aynı zamanda yalnız, yani müntesiplerince mehcur bırakılan bir kitaptı. Yani o, ondan kaçılan bir kitap olmuştu. (Furkan-25/30) 

Buna bağlı olarak, asırlar süren kültürel etkileşim ve ‘adeta ‘inanç haline gelme’yi de mezcedecek oranda kültürel kodlarınızda izine rastladığımız ve ontolojik olarak genlerimize bir yolunu bularak girip yer edinmiş, ama bizim de ´hiç de umurumuzda olmadan´ adeta içselleştirdiğimiz okumaya, yazmaya, anlamaya, anlaşılır kılmaya ve insanlığa yaymaya değil de, bunların tersini yapmaya yönelik bir terk ediş söz konusuydu.

İki şekilde kitabı terk edip ondan kaçtıktan sonra, onun yerine elbette bir şeylerin ikamesi gerekecekti. Bunun için de mutlaka birçok form ve ihdas edilmiş olmalıydı.

Bunlar, genellikte batıl inanç ve hurafe olarak karşımıza çıkardı. Bu işin avam boyutuydu. Havas boyutuna gelince ise, başta Kur´an olmak üzere, içerisinde cidden insanı ´maddi ve manevi´ anlamda yetiştirecek ´sahih´ bilginin yerine, yine ´sözde´ insanı dâhil eden  ve sözde ‘hikmet arayışına, arayışlarına rağmen’ mistik okuma ve okutma biçimleri arz-ı endam ediyordu.

Bununla birlikte modern anlayışı işin içerisine kattığımızda, kendini modern paradigmalara bağlı hisseden ve seküler düşünen zevatın, yaşadığı hayatı anlamlandırma düşünce ve pratiği ile dindar çoğunluğun arz-ı endam ettiği bir vasatta kendini azınlık olarak görme durumuna bağlı olarak, kitap ile arasını ‘iyi tutma’ çabalarına şahit olmaktaydık. Ör. TÜYAP fuarları bu konuda ‘bize’ bir fikir verebilirdi…

İşte, düşe kalka Müslümanlar olarak, rakibimiz olsun, ya da olmasın, bir Kitab’ımız var olduğu için kendimizi bahtiyar ve avantajlı hissedip, ona göre davranacağımıza, tam tersini icra ediyor ve kitabı mehcur bırakmakla birlikte, onunla birlikte yürüyecek ve onunla bir anlam kazanacak olan aklı da devre dışı bırakıyorduk.

İşte bu vahim durumdan dolayı, dergimizin kasım sayısını dosya konusun olarak kitap’a ayıralım istedik.

***

Elinizde tuttuğunuz kasım sayımızı hazırlarken, ‘yaprak dökümü’ misali, iyi adamların ‘bembeyaz atlara’ binip birer birer dünyamızdan ayrılıp maveraya doğru yolculuk yapanlara, büyük şair ve düşünür, devrimci Müslüman, ‘Kalem Kalesi’nin sahibi Nuri Pakdil usta’da , otel odasında değil, bir umut şifa aramak gayesiyle gittiği hastanenin bembeyaz örtülü odasında,’Sükut Sureti’nde ve ‘gün ortası’ ruhunu Rabbine teslim ederek dahil oldu.

Hak Teala rahmet eyleye…

***

Allah’a emanet. Aralık sayısına ait dosya konusu ile buluşmak üzere…

Bu sayının içindekiler bölümü...

EDİTÖR’DEN..................................................................... 1

BAŞYAZI

Olmak İçin Okumak / RAMAZAN KAYAN........................................ 3

GÜNCEL

Yargıya Neşter!

AV. CÜNEYT TORAMAN......................................................................... 4

Bir Başka Açıdan Suriye’ye Bakmak

KENAN SÖYLER..................................................................................... 11

DOSYA

Kitap Gençlik İçin Şaşmaz Bir Kılavuzdur

AZİZ DARICI........................................................................................... 15

Kitapsız Hayat / MUSTAFA GÜL........................................................ 18

İslamcı ya da ‘İslami’ Yayıncılığın Seyri Üzerine

SAİT ALİOĞLU....................................................................................... 20

Kitap ve Mizan / MUSTAFA DOĞU..................................................... 24

Sahaflar Ağlıyor / Şakir KURTULMUŞ............................................. 28

Kitapla Hasbihal…

YUSUF TOSUN........................................................................................ 31

Gençlik ve Kitap

MEHMET İMRAK.................................................................................... 33

Kitap Okumayanın Defteri Dürülür

BÜLENT ACUN....................................................................................... 35

DOSYA/RÖPORTAJ

Malatya Fidan Kitabevi Yetkilisi Abdullah POLAT’ın Kitap Hakkında Sorduğumuz Sorulara Verdiği Cevaplar:             37

Kitap Yayıncılığı Faaliyeti İle İlgili Olarak İnkılâb Yayınları Sahibi Hasan Güneş ile “Konu Bağlamında” Yapılan Bir Söyleşi…

SÖYLEŞİ: SAİT ALİOĞLU...................................................................... 39

Ümit AKTAŞ ile “Okuma Serüveni” Kitabı üzerinden, “Okuma Eylemi”ne Yönelik Bir Söyleşi…

Söyleşi: Mehmet Kani POLAT........................................................ 42

İsmail Doğu ile Kitap Çerçevesinde…

SÖYLEŞİ: SAİT ALİOĞLU...................................................................... 45

İSLAM

İtaat Edilen Peygamberden Sadece Anılan ve Anlatılan Peygambere

ABDURRAHMAN ATEŞ ......................................................................... 52

Kur’an İnsan İlişkisi / MESUT AYDIN................................................ 56

İSLAM ve hayat

Vicdan Nedir Sizce / NECİP CENGİL................................................... 58

Kur’an-Sünnet Tartışmasının Sosyolojik Değeri

YUSUF YAVUZYILMAZ......................................................................... 61

KUR’AN KISSALARI

Bahçe Sahipleri / AHMET GÜNHAN................................................... 66

DÜŞÜNCE

Ütopyadan Distopyaya / CELAL TAHİR........................................... 70

İnsanın Anlam Arayışı / ABDULLAH DENİZHAN............................ 73

HAYAT

Güzel Adam Nuri PAKDİL’E Veda!…  / YUSUF TOSUN............... 75

KÜLTÜR SANAT

Çocukluğumun Kitapları / SELVİGÜL ŞAHİN.................................. 79

Haber Kaynak : Haber Duruş Haber Merkezi


Anahtar Kelimeler: ÖZGÜN İRADE DERGİSİ . SAYISI ÇIKTI!

HABERLER