Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

YAZARLAR

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektir


“Modern Dönem Siyasi Kavram ve İdeolojiler” Çıktı

Modern dönem siyasi hayatı anlamak için gerekli olan temel kavramları ve önemli siyasi ideolojileri ele alan “Modern Dönem Siyasi Kavram ve İdeolojiler” adlı eser Tire Kitap tarafından okurun ilgisine sunuldu.

Hüseyin Özhazar tarafından kaleme alınan ve Tire Kitap’ın 106. eseri olarak 2020 Temmuz ayında raflardaki yerini alan “Modern Dönem Siyasi Kavram ve İdeolojiler” adlı çalışma, modern siyasi hayatı anlamak için gerekli olan temel kavramları ve önemli siyasi ideolojileri ele almaktadır.

Bilimin ve ideolojilerin dünyayı anlamak veya açıklamakta kullandığı temel araçlar kavramlardır. Tekil varlıklar bile kavramlar olmadan -algılansa bile- anlaşılamaz. İşte bu sebeple kitapta temel siyasi kavramların açıklanmasına özel bir önem verilmiştir. Ele alınan bu kavramlar yeterince anlaşılmadan ideolojiler de bütünüyle anlaşılmayacaktır.

Kitapta incelenen kavramlar ve ideolojiler, kendilerini hazırlayan koşullar ve süreç içerisinde yaşadıkları değişimlerle birlikte ele alınmış, böylelikle tarih dışı, ebedi ve ezeli mutlak inançlar olmadıkları sergilenerek tarihsellikleri belirlenmiştir. Ayrıca kavramların ülkemizdeki süreci, algılanış durumları ve nasıl değerlendirildikleri de ele alınmıştır.

Eserin önsözünde de belirtildiği üzere bu çalışmadaki amaç, siyasi kavram ve ideolojilerle ilgili genel ve temel bir bilgi vermek, kavramların gelişim seyrini ortaya koymak, okuyucuya siyasi panoramayı genel olarak sergilemek, daha ayrıntılı ve derin okumalar için bir giriş sağlamaktır.

Kitapta; Siyaset, Siyasi Parti, Devlet, Bürokrasi, Meşrutiyet ve Otorite, Hukuk, Hilafet, Cumhuriyet-Demokrasi, Laiklik-Sekülerlik, İdeoloji, İslamcılık, Muhafazakarlık, Milliyetçilik, Osmanlıcılık, Liberalizm, Sosyalizm, Kemalizm gibi temel başlıklar alt başlıklar halinde incelenerek çeşitli değerlendirmelerde bulunulmuştur.


Haber Kaynak : Haber Duruş Haber Merkezi