Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

YAZARLAR

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektir


İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İCTİHAD-İHTİLAF-TAASSUP BİLEŞEİNİ ADLI ESER ÇIKTI…

Prof. Dr. M. Rahmi Telkenaroğlu imzalı, “İslam Düşüncesinde İchitad-İhtilaf-Taassup Bileşeni” adlı eser Çıra Yayınları akademi serisi içerisinde inceleme kategorisinde yayınlandı.

Fikir ayrılığı düşünce özgürlügünün zorunlu bir sonucudur. Hele hukukun söz konusu oldugu yerde birden fazla görüşün ortaya çıkması kaçınılmaz olur. Mezhep olgusu da Islam’ın tanıdıgı düşünce özgürlügünün somut tezâhürüdür. Müslüman hukukçuların olaganüstü gayretleriyle tebellür eden ve adına “ictihâd” denen bu yorumlar dogruya oldugu kadar yanlığa da olasıdır. Ne var ki, ihtilâf ahlâkının temel motivasyonu olan bu ülkeden bir takım fiilî sapmaların yaşandıgı da bilinen bir gerçek..

Elinizdeki kitapta İslam düşüncesinde önemli bir yer tutan ictihad, ihtilâf ve taassup kelimelerinin kavramsal boyutu ve meşruiyet kaynakları bütün türleriyle incelenmekte, aralarındaki  pratik ilişki olumlu ve olumsuz örnekler ışığında izah edilmektedir.