YAZARLAR

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektir


HEXTAGON İN PENTAGON OUT!

Doğru Haber Gazetesi'nden Abdülhakim SONKAYA'NIN "KONUYA DAİR" ANALİZİ...

Pentagon Amerikan savunma bakanlığının ismidir. Pentagon beş köşe demektir ve ismini beşgen şekilde yapılmış olan binasından almaktadır.

Pentagon beş köşelidir. Öte yandan savunma bakanlığının binasının pentagon –beşgen şekilde olmasının elbette birçok sırrı vardır. Bunu yapanlar elbette bazı hususları dikkate alarak bunu yapmışlardır.

Nitekim Amerikan savunma bakanlığının pentagon-beş köşeli olması hakkında çok sayıda teori vardır. Bizimki ise bir teori değil bir nazardır, bakıştır.

Pentagon beş köşedir. Klasik ordu düzeni beşli düzeni şeklindedir. Sağ cenah, sol cenah, ön ayak, arka ayak ve orta olmak üzere sınıflanmıştır. Bu, hala da ideal düzen olarak kabul edilir. Bu düzen esasen haçın silüetidir. Çünkü haçta da beş köşe vardır. Alt ve üst köşeler, sağ ve sol cenahlar ve orta kısım… hani yeri geldiğinde Neoconların haçlı zihniyetine hayranlıklarını açıkça ifade etmeleri belki de bu şeklin söze dökülmüş halidir.

Pentagon çok güçlü bir askeri düzeni sembolize ediyor. Ancak burada çok ciddi bir açık vardır. Çünkü insanın asıl köşeleri ve yönleri beş değil altıdır. Bu nedenle pentagonun karşısında hextagon-altıgenli yapı açık bir üstünlük kazanır.

Tarih boyunca Müslümanların ideal ordu düzeni altı köşeli olmuştur. Sağ ve sol cenah, ön ve arka ayak, ortada kalp ve kafa birlikte yer alır. Baş-komutan, hükümdar kalbin içinde yer alır. Böylece baş kalpte kalp de başta olmuş olur. Müslümanların ordu düzeninde gizli köşe kalbin içindedir. Baş ve kalp burada birleşir. Kalp ve baş birlikte olur. Kafa plan yapar, fikir üretir kalp de buna göre duygu oluşturur. Böylece savaş için gerekli olan düşünce ve inanç motivasyonu sağlanmış olur.

Pentagon’da eksik köşe nedir? Burada sağ ve sol cenah-el var, sağ ve sol ayak var, kalp var. O halde eksik olan nedir? Pentagon’da orta nokta var kafa ve kalp birlikteliği yoktur. Güç ve şefkat birlikteliği yoktur. Bunun yerine sadece çıkarlarını düşünüyor. Çıkar da bir köşe olmuyor. Aksine köşeleri yiyip bitiriyor. Duygu rahmete ve adalete dayanmadığında altıgen yapı yerini beşgene bıraktığında ya kalp ya da kafa eksik kalıyor. Bunun sonucu olarak güç sahipleri ya kalpsiz bir canavar ya da kafasız bir ayı oluyor.

İslam âlemi ve bütün insanlık artık İnsanın altı yönüne hitap eden altıgen bir yapıya muhtaçtır. Çünkü pentagon hep açık veriyor. O kadar ki bazen açıkça haça dönüşüyor. Hak Teâlâ Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesini reddediyor. Neden? Çünkü bu şekil Mesih’in şanına uygun değildir. Hak Teâlâ onu ne kafasızlara ne de kalpsizlere teslim etmez. Ve haçta, pentagonda bir köşe hem de Sbaşköşe eksiktir. Artık yapılan işler ya kafadan ya da kalpten mahrumdur. Kalpten mahrum olduğunda acımazsız zalim oluyor, kafadan mahrum olduğunda güvenilmez oluyor.

İşte bu açığı dikkate alarak hareket edildiğinde pentagon aciz kalır.

O halde hextagon devri başlamalıdır. Sağ cenahın uygulaması sağlam olacak, ahdine yeminine bağlı kalacak… 

Sol cenah ahlaklı ve erdemli olacak hoş görülü olacak…

Arka ayak çamura ve bataklığa batmayacak temiz bir ize sahip olacak…

Ön ayak yol açacak ön ayak olacak boşluğa adım atmayacak…

Ortada kafa ve kalp birlikte olacak…

Çıkarcılık, yolsuzluk, ırkçılık, ötekileştirme altıgen yapıyı beşgen yapıya indirir. Kalbe ve kafaya zarar verir. Kafayı kalpsiz kalbi de kafasız yapar.  

Adalet, rahmet, kardeşlik, adil paylaşım, huzurlu ve onurlu yaşam, emin bir gelecek içinAnahtar Kelimeler: HEXTAGON PENTAGON !

HABERLER