Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

YAZARLAR

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektir


Göç sorunu için bir eylem planı da Gelecek’ten: “Çözümün nihai ve gerçek adresi Türkiye’dir”

Gelecek partisi lideri Ahmet Davutoğlu partisinin göç sorununa ilişkin eylem planını açıkladı.

Gelecek Partisi’nin eylem planı “Devlet aklı ve millet vicdanı rehberliğinde düzensiz göç sorunu ve çözüm önerileri: Gelecek Modeli” başlığını taşıyor.

İktidarın göç politikası olmadığı için bugün Türkiye’deki milyonlarca mülteci gibi Türk halkının da büyük sıkıntılar yaşadığını anlatan plan, göç hukukunun temel alınarak düzensiz göçmenlerin ülkelerine ‘onurlu ve gönüllü’ dönüşlerinin sağlanması gerektiğine dikkat çekiyor. Planda bu doğrultuda hangi ilkelerle hareket edileceği özetle şöyle anlatılıyor:

Göç bakanlığı kurulacak

*Düzensiz göçle mücadelede adımlarımız ulusal/uluslararası hukuk, ülkemizin yararı, halkımızın beklentileri ve insanı merkezde gören yaklaşımlar esasında olacak.

*Uluslararası düzeyde destek, eşgüdüm, yardımlaşma önemlidir. Ancak çözümün nihai ve gerçek adresi Türkiye’dir.

*Halkımız, STK’lar, yerel yönetimler, üniversiteler ve bütün ilgili aktörlerle işbirliği içinde olacağız.

*Düzensiz göçlerle ilgili mevcut mevzuat kararlı ve istikrarlı şekilde uygulanacak, gerektiğinde kanunlarda güncellemeler yapılabilecek.

*İleride yeni düzensiz göç dalgalarının ülkemizi hedef almaması için kaynak ülkelerle geri kabul anlaşmalarının güncellenmesi ve yenilerinin yapılmasından, sınır güvenliklerinin sağlanmasına ve ikamet ettiği yerin huzur ve asayişini bozan yabancıların seri şekilde sınır dışı edilmesine kadar bütün gerekli hukuki, fiziki ve idari düzenlemeleri kapsamını genişleterek yapacağız.

*Göç Bakanlığı kurulması konusunu bütün yönleriyle ve ihtiyaca göre kapsamlı şekilde değerlendireceğiz.

Vatandaşlığa geçişlere sınırlandırma

*Kapsamlı düzensiz göç/göçmen bilgi ve veri envanteri hazırlayacak eğitim akademisi/araştırma merkezleri kuracağız.

*Ülkemiz vatandaşlığının itibarını sarsan, yatırım yoluyla vatandaşlık edinme yolunu çok net kriterlerle sınırlayacağız. Vatandaşlığa geçişle ilgili verileri şeffaf bir şekilde paylaşacağız.

*Kapıda vize gibi liberal ve denetimi zor vize uygulamalarını yeniden değerlendireceğiz.

*İnsan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçlarının cezasını ağırlaştıracak, kaçakçılık ağları ile etkin mücadele edeceğiz. Bu suçların kadın ve çocuk mağdurları için sığınma evlerinin sayısını artıracağız.

Toplumsal uyum düzenlemeleri

*Ülkemizde geçici koruma altındakilerin ve sığınmacıların anavatanlarına geri dönüşlerine veya üçüncü ülkelerine geçişlerine kadar Türkiye’deki kalış dönemi için toplumsal uyum düzenlemeleri yapacağız.

*Düzensiz göçmenlerin kayıt dışı istihdamına karşı sıkı denetimler ve ağır yaptırımlar getireceğiz. Emek sömürüsünün, vatandaşlarımızın iş kaybının ve vergi kaybının önüne geçeceğiz.

*Düzensiz göçle mücadelenin kilit unsurlarının başında dış politikada topyekün yenilenme gelecek. Yenilenmiş, gerçekçi ve vizyoner dış politika temelinde bölgesel/uluslararası aktörlerle yakın ilişki ve işbirliği içinde olmak düzensiz göçle mücadelede başarı sağlayacak.

*AB’yle 2013 Geri Kabul Anlaşması ve Vize Serbestisi Diyaloğu ile 2016 Göç Mutabakatı’nın yenilenmesini, güncellenmesini, eksiklerinin giderilmesini temin edeceğiz. Gönüllü insani kabul planının hayata geçirilmesine dönük girişimleri artıracağız.

*BM ve Uluslararası Göç Örgütü başta olmak üzere ilgili bölgesel/uluslararası kuruluşlarla düzensiz göçe karşı işbirliği ve eşgüdümü güçlendireceğiz. İslam İşbirliği Teşkilatı ve NATO’yla da işbirliği kuracağız.

Şam’a karşı tedbirler

*Geri dönüşü tercih edecek Suriyelilerin Şam yönetiminin/bölgesel aktörlerin baskı ve zulümlerine maruz kalma, insan kaçırma, tekrar mülteci konumuna dönme riski, terör vb. gibi tehdit ve sınamalara karşı korunabilmeleri için her türlü gerekli yerel/bölgesel/uluslararası tedbirleri alacağız.

*Suriye’ye toprak mülkiyeti bağlarıyla bağlı büyük tarım arazilerinin sahibi aşiret yapılarıyla siyasi, sosyal ilişkiler tesisi ve istişareleri gerçekleştireceğiz.

*Geri dönüşlerin teşviki bakımından özellikle Türkiye ile yakın ilişkileri bulunan ve desteklenen bölgelerde yönetim, güvenlik zafiyetleri ve eksikliklerin giderilmesini sağlayacağız.

*Suriye’ye kesin dönüşlerde verilen nakdi yol yardımı meblağını artıracağız.

*Sınırların etkin ve güçlü korunması ile Türkiye’ye dönük düzensiz göç hareketlerinin engellenmesi sağlanacak.

*Düzensiz göçmenlerin belli bölgelerde toplanmasını (gettolaşmayı) önleyeceğiz.


HABERLER