Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

YAZARLAR

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektir


Firakının 26. Yılında Rahmetle Minnet İle Anıyoruz

Fidan Güngör'ün garip kayboluşu;

 

 

Fidan Güngör, yakın dönem İslami çalışmaların feneri sayılacak önemli bir şahsiyet oldu. Zor bir dönemde, sistem ve sosyolojinin kıskacında ezilen kitlelere duru bir İslami çağrının sorumluğunu üstlenen bir lider oldu. Kısa sayılacak ömründe çok uzun etkilere sahip bir misyonu, yaşadığımız topraklara sabırla sebatla ve birçok fedakârlıkla kazımanın adı oldu.

Fidan Güngör, İslami mücadelede değişimlere vesile olmuş ve bu değişimlerin semeresini kalıcı kılmış, hem fikir hem de eylem insanı olmuştur. Kürdistan’ın dezavantajlarına rağmen örneklik oluşturabilen nadir bir şahsiyet olmuştur.

Derdi, davası, özlemi olan bir hayat yaşadı ve bu uğurda sınanmaların birçoğuna uğramanın resmini oluşturdu hayatında.

Fidan Güngör, yaşamı boyunca erdemli bir toplumun inşası için insana yatırım yapan, bireyden topluma ihya ve inşanın çabasını gösteren biri oldu. Yolu onunla çakışan insanların illa ki, onun bu gayretine şahitliği olmuştur. Zaten hepimizin gayesi bu değil miydi insana değmek onu asıl sorumluluklarıyla tanıştırmak daha ulvi olana yöneltmek? Toplumsal sorumluluk bilinci ile kendinden başlayan ve güç yetirebildiği her insana, mekâna, olguya dokunabilmek.

Amacın ilahi rızaya ulaşmak olduğu bir seferde, seferin güzergâhını, sefere davet edilenler bu mesirde Fidan Güngör’ün nasıl bir rol üstlendiğine şahit oldular. Yolu temiz tutmak, hedefi temiz tutmak sonuca temiz ulaşmak... Meşru olan amaca meşru araçlarla ulaşma cehdi ve gayretinde olmak... Bir şeyleri başarmak için her şeyin mubah görüldüğü bir zamanda bu anlayışı ve duruşu her türlü harici baskıya direnerek reddetmek kolay değildi ve Fidan Güngör bu başarıyı belki de hayatına mal olacak bir kararlılıkla başardı.

İsmi her anıldığında bereketli bir İslami çalışmanın hatıralarını zihnimizde canlandıran bir şahsın bu portresi elbette her birimize örneklik teşkil edecek ve vazifelerimizi hatırlatacak bir mirastır aynı zamanda. İslami mücadeleye örneklik ve önderlik etmenin belki de zamanlar üstü olan yönü budur. Kendilerinden sonra bile yaşadıkları an gibi etkilere sahip olmalarıdır. Bunun sebebi ortaya koydukları ve insanların kalplerine hitap eden fikir ve amelleridir.

Fidan Güngör'ün yakın arkadaşlarından sayın Zeki Savaş'ın Fidan Güngör'le ilgili yazdıkları, Fidan Güngör'ün nasıl mümtaz bir şahsiyet olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır:

‘’Fidan Güngör açtığı çığırın hem fikri banisi hem hareket banisi ve hem de mali destek sağlayıcısı idi. Kendi ürettiği fikirleriyle, kendi çabalarıyla ve en çok da kendi kazandığı parayı harcayarak bir yol açıyordu. Hem okuyup araştırıp fikir üreteceksin, hem onca zaman ayırıp insan terbiye ederek yapı oluşturacaksın hem de helal yoldan başarılı bir şekilde ticaret yapıp aileni geçindirmenin ötesinde mali destek oluşturacaksın ve bu üç ayrı ağır işi istikrar içinde sürdüreceksin. Bu, çok ender insanın yapabileceği bir iştir. Nice salih insan var sadece ticaretini yapar ve infakıyla hayırlı işlere katkıda bulunur. Nice aydın ve alim var, araştırmalarıyla ve ürettiği fikirlerle hizmet eder. Nice aksiyon insanı var ki, gündüz gece faaliyet gösterir. Nice beyan gücü yüksek insanlar var ki, sadece davette bulunur. Ama bütün bunları yani aydın kimliğini, hareket adamlığını, mübelliğ vasfını, olgun şahsiyeti ve ticaret erbablığı gibi özelliklerin tümünü bir arada bulundurmak, herkesin üstesinden gelebileceği bir sorumluluk, bir hayat tarzı değildir. Güngör’ü akranından ayıran özellik budur. Güngör’den daha ileri düzeyde olan çok sayıda aydın vardı ve vardır. Aksiyon adamı, olgun şahsiyetli ve tacir de öyle. Ama mezkur özellikleri önemli düzeyde bir arada bulundurabilen kaç insan vardır?’’

Firakının 26. Yılında Fidan Güngör’ü anlamak ve onu, hayatımıza kattığı değerlerle anlamak gerekir. Fikren, amelen çoraklaşmış kıraç bir coğrafyada misyon ve vizyon oluşturmak, samimiyet, ihlas, sabır ve sebat ile çaba gerektirmektedir. Bu örnekliği tarihte birçok şahsiyette gördük. Fidan Güngör de bu örnekliği yaşayarak bize gösterdi.

26 yıldır rahmetle minnetle andık ve anmaya devam edeceğiz. Şahitlik etmekteyiz onun şahsiyetine. Şahitlik etmekteyiz İslam uğruna yaşadıklarına ve uğradığı sona. İnanmaktayız Ruz-i Mahşerde adaletin tecelli edeceğine.

Rahmetle ve minnet ile…

UFKUMUZ HABER
Hasan Karahisar
12.09.2020 19:32:40
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

HABERLER