Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

YAZARLAR

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektir


Edebiyat alanında "eleştirel bir site: Tenkîdât

Editörlüğünü şair ve ressam İlhami Atmaca'nın yaptığı ve alt başlığı "Her şeyin tenkidi, Tenkidin Her şeyi" olarak belirlenen "Tenkîdât" adlı site, yayın hayatına başladı.

Şair ve ressam İlhami Atmaca tarafından kaleme alınan 7.11. 2020 tarihli "Tenkîdât yayın ilkeleri ve şartları" başlıklı yayın ilkeleri"ni içeren yazı...

Tenkîdât bir eleştiri platformudur.
Tenkîdât websitesi haricinde, Youtube, Facebook, Twitter ve İnstagram gibi dijital medya platformlarında da faaliyet yürütecektir. İhtiyaç hasıl olduğunda, kitap, dergi, katalog, bülten yayınları da gerçekleştirecektir.
Tenkîdât‘ın yayın amacı, eleştiri kültürüyle ülkenin terakkisine hizmet etmektir.
Kişiler, mekânlar, eylemler, eserler ve ifadeler eleştiri konusudur.
Eleştirilerde, kamuya mâlolmuş kişiler, mekân, marka ve eser isimleri sarih olarak kullanılacaktır. Eleştiriler, kişinin şahsına değil, ifade, eser, üretim ve eylemlerine yapılacaktır.
Şayet, bir şahsa yönelik eleştiri yapılacaksa (ki bu mümkündür), yapılacak eleştiriler kat’i belgesiz ve delilsiz yapılamaz. İntikam alma ve tahkir etmek amacıyla yazılmış eleştiriler, haklı ve kat’i belgelerle desteklenmiş olsa bile yayınlanmaz.
• Tenkîdât, dedikodu ve fitneden beridir.
• Tenkîdât, hamaseti hoş görür. Lüzumundan fazla abartılı, samimiyetsiz, istismar maksadı ile yazılmış hamasî metinleri yayınlamaz.
• Tenkîdât güvenilir bulduğu, kamuya mâlolmuş şahıs ve şahsiyete yönelik eleştirileri, ifade hürriyeti bağlamında değerlendirerek yayınlayabilir. Yapılan eleştirilerin hukukî sorumluluğu yazarlarını bağlar.
• Eser, sanat eseri, kitap, film, resim, heykel, fotograf eleştirilerinde, eser sahibine yönelik tahkir edici ifadeler yer alamaz.
• Tenkitlerde, ironi, humor, argo (tahkir ifadeleri hariç), hususi jargon kullanılabilir.
• Tenkitlerde “akademik dil” kullanmak mecburiyeti yoktur.
• Tenkîdât, yayınlanmak üzere gönderilen metinler, imaj ve videoları değerlendirir. Muhteva niteliği arar. Uygun bulduğunda yayınlar. Yayınlanmayan gönderilerle ilgili geri dönüş yapmaz, izahta bulunmaz.
• Yayınlanmasını istediğiniz metinlerde imaj kullanmanız önerilir. Tenkîdât kullanılacak, imajların format, piksel ve ebat gibi teknik bilgilerini verecektir. Kullanılan imajların telif esaslarına uygun olması gerekir. Yazarın, kendisinin kullandığı imaj, video v.b. medya unsurlarının telifinden Tenkîdât sorumlu değildir. Söz konusu durumda, telif hakkı doğan eserlerin sahiplerinin uyarı ve talebini dikkate alarak, yazarına herhangi bir bildirimde bulunmadan siteden kaldıracaktır.
• Esas olarak, tenkitlerden doğacak hukuki sorumluluklar yazarına aittir. Yazar ve muhatabı arasında gelişecek husumetler (tabii ki böyle bir şey dilemeyiz) Tenkîdât‘ı bağlamaz.
• Tenkîdât, kâr amacı gütmez. Ticarî bir faaliyet değildir. Bu sebeple yayınlarından gelir irad etmeyi gözetmez. Bağış kabul etmez.
• Tenkîdât‘da yapılan ilân, reklâm, tanıtım ve duyurulardan ücret talep edilmez. Yapılacak reklâm, tanıtım ve duyurular Tenkidat‘ın keyfiyetine bağlıdır.
İlân, reklâm, tanıtım ve duyuru talebinde bulunanların talebi değerlendirilir. Uygun görüldüyse yayınlanır. Aksi halde bir izahat yapılmaz.
Bir önceki maddeye ek: Tenkîdât‘ın yayın giderleri yalnız İlhami Atmaca tarafından karşılanmaktadır. Tenkîdât, bir hür irade teşebbüsüdür. Herhangi bir kurum, şahıs ve oluşumla organik bağı ve maddî ilişki yoktur. Tenkîdât‘ın yayın giderleri karşılanamaz düzeye ulaşırsa; kurumlaşarak, ilân, reklâm, tanıtım duyurular ve bağış yoluyla irad kaydetmek üzere bir değerlendirme yapacaktır. Yapacağı ilân, reklâm, tanıtım ve duyuruları “parayı veren düdüğü çalar” felsefesiyle yapmayacak, keyfiyetine tabii olarak kabul edecek ve bir fiyat listesiyle duyuracaktır.
• Tenkîdât, kâr amaçlı ticari faaliyette bulunmadığı ve bir gelir irad etmediği için, telif ödememektedir. Kurumsallaştığında ve gelir irad ettiğinde yazarlarına telif ödemeyi taahhüt eder, geriye dönük telif ödemesi yapmaz. İlânen duyurulur.

Devamı >>>
HABERLER