Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

YAZARLAR

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektir


Doğru Metod Doğru Din

Zeynep Kılıç Yazdı;

İnsanları ayıran farklılıklar nelerdir? Bunlar din mi atamız Adem (a.s) mı veya ilk annemiz Hz. Havva yada renk veya ten mi? Hayır asla bunların hiçbiri değildir. Birincisi din biricik rabbimiz Allah tarafından atamız Adem as ile indirilmiştir. Çünkü Adem (as) hem ilk insandı hem de ilk peygamberdi. Dolayısıyla şimdi anlıyoruz ki Adem (as) insanlar arasında ayrılığın farklılığın kriteri değildi. Ne Hz. Havva ne renk ne de deri insanlar arasındaki ayrışmanın sebebi değildir. Fakat insanlar arasında ana birleştirici faktör dindir. Din bütün insanları Allah katında birleştirir. Ve din gününe kadar bu hem insanları hem de dindar insanları önemli birleştirici en önemli faktördür. İnsanlar  din faktörü üzerinde bir araya gelmeliler çünkü hem dinin hem Allah’ın ve hem de peygamberinin mesajı aynı mesajdır. Adem gibi ikinci atamız Nuh (as) da tufandan sonra merhametli Allah tarafından bize gönderildi. Eyyup, Yakup, Yusuf, Musa, İsa (as) da kadir olan Allah tarafından bize gönderildiler. Diğer bütün peygamberler gibi peygamber efendimiz Muhammed (as) da ahir zamanda doğru yola sevk etmek için bize gönderilmiştir. Bütün bebekler  saf duru fıtrat üzerine doğarlar aileleri ya da çevreleri ve çevresel faktörler onlara sonradan ya Hristiyanlığı, ya Yahudiliği yada başka dini dikte ederler. Fakat doğru yolu bulmada diğer muhteşem başka bir yol vardır.  Bu da aklın ve imanın birleşimidir. Onlar bu iki faktörle zor ve karanlık durumlardan kurtulabilirler. Atamız İbrahim (as) gibi vaktaki güneş ufukta kaybolur yıldızla karşılaşır işte bu benim rabbim der. Yıldız kaybolup battığında yok bu benim rabbim olamaz. Ayı görür işte bu benim rabbim.  Ay da battığında yok bu da rabbim olamaz eğer rabbim bana doğru yolu göstermeseydi yolumu şaşırmış olanlardan olurdum dedi. Sonra güneşin doğduğunu gördü işte bu bu benim rabbim dedi bu daha büyüktür. O da battığında ey kavmim dedi şüphesiz ben sizin ortak koştuklarınızdan münezzehim  yüzümü yeri ve göğü yaratan rabbime döndürdüm ve ben müşriklerden değilimdir dedi. Evet işte bu atamız İbrahim (as) işaret ettiği saf temiz Hanif diniydi. İslam’dan hemen önce de Arap yarımadasında yaşayan birçok entelektüel bu Hanif dini üzerinde yaşaya durmuştur. Dolayısıyla insanlar birçok nihilistik ve ayrıştırıcı durumları böyle güçlü bir metodla üstesinden  gelebileceğini anlayabiliyoruz. Ki bu insanlara Allah tarafından verilmiştir ataları İbrahim gibi. Bu çok saf temiz bir yol yöntemdir ki onlar bununla akıl ve kalple doğru dini (İslamı) hiç tereddüt etmeden bulabilirler. Müslümanlar gibi ki onlar Allah tarafından gönderilen hiçbir peygamberi ayırt etmeksizin kabul ederler.  Hidayete tabi olanlara selam olsun. Allah hepimizi bağışlasın…

 

TRUE METHOD TRUE RELİGİON

What are the diferences that sperate people? Are they the religion or color or our fore father Adam (peace be up on him) or our first mother Eve? No never not any one of them. Firstly Religion was send down by our unique lord with Adam (PBUH) because of he was the firts people and also first prophet. So we are undesrstanding now Adam (PBUH) is not criteria seperation among people. Neither Eve nor color nor skin. Each one of them are the part of unity. But the main unifying faktor is religion. Religion bring togather al people in the same way in the side of God.  And it is the prominent factor that merge people and especially pious people until the day of din the day of religion. So the din (religion) masn’t be seen the factor of seperation among people. People must come togather on the true religion because of the message of all religion end prophets almost are the same message. Like Adam (PBUH) Noah the our second forefather after flood was sent to us by  merciful Allah. Also Jonnah, Joseph, Moses Jesus they were send by Our almighty Allah. Like the other prophet our blessed prophet Mohammed (PBUH) was send in he last time for our guidence. All babies are born over the the pure  nature ftrat and after that they become Christian or Jews  by their family or enviroment or other enviromantel factor that diktate to them. But there is the difrent magnificient way they can find the strigt path with it. It is the merge of inteligince and faith. They can rescue with this two factor from dificult and dark situation. Like our forefather Abraham. When outspread  over him  the night he saw a star. But when it set he said  do not I love  those who set. And when he saw the moon rising he said  this is my raub. But when it set he said if did not  guide me  my Raub surely  I would  have become  among  the pople  who go astray. And when he saw  the sun rising  he said  this is my Raub  (God). this is the largest but when it set  he said O my people verily I’m free from  what  you associate with Allah. Verily  I have turned my face to the who created  the heavens  and the earth exclusively and I m not polytheists.

Yes this the pure (exclusively)  religion as our fore father Abraham (PBUH) refer to hanif religion. Just before İslam many intellectual people who live in the Arabian peninsula they lived on this religion. So we realize that people they can over come on all apartheid and nihilistic stuation with this powerfull method. That were given them by their Al mighty Allah. Like their forefather Abraham. This is the pure way and they can find to the true religion (islam) without hesitation by their mind and their heart. As Muslim people they do not distunguish the any prophet because they were send from by Allh with pure message and pure religion. Peace be up on the fallower of guidence. May Allah forgive us all… Finally we say so bilqavli velammal with words and action entumül emel you are yes yes just you are our hope..

Do not harm me I am your truth

Bana zara verme incitme ben sizin gerçeğinizim

Do not kill me for I’m your youth

Beni öldürme çünkü ben sizin gençliğinizim

I’m your faith I’ your youth

Ben sizin inancınız ve gençliğinizim/gencinizim

Bilqavli walamal, antumul-amal

With words and action you are the hope

Söz ve fiille sizsiniz emel ve umut

Salimhum ya rabb Sallimhum ya rabb

Grant them peace oh lord Grant them peace oh lord

Onları bağışla ey rabbimiz onları bağışla

Bililmi wal-qalem yudfa’ul-l’alam

Through knowladge and the might of the pen pain will pushed aside

İlim ve kalemle acı ızdırabı defet

La tansani ana dhameeruk

Don’t forget me for I’m your conscience

Unutma ben sizin vicdanınızım

La tuhdini ana shababuk

Gençliği unutma

Dont harm me I’m your youth

Bana zara verme beni incitme ben sizin gençliğinizim /gencinizim

Salimhum yarabb salimhum ya rabb

Grant them peace oh lord Grant them peace oh lord

Onları bağışla ya rabb onları bağışla..

Not: ‘Doğru Metot Doğru Din’ manasına gelen başlığıyla bu yazının ana konusu bütünüyle hakikati bulmada İbrahim (a.s)’ın Kuran-ı Kerimin Enam süresinde geçen hikâyesi konu edinmiştir. Gayret bizden başarı Allahtan…

 

Kaynak: Farklı Bakış
Anahtar Kelimeler: Doğru Metod Doğru