ÇIRAR YAYINLARINDAN YENİ BİR KİTAP: ULUS DEVLET VE ÇÖZÜLEMEYEN KÜRT SORUNU…

Medya iletişimi ve sinema üzerine akademik çalışmalar içerisinde bulunan genç akademisyen Zeynep Kılıç’ın “Müslüman Aydın Perspektifinde” üst başlıklı ‘Ulus Devlet ve Çözülemeyen Kürt Sorunu’ adlı eseri, Çıra Yayınları’nca yayımlandı.

Kürt Sorunu Türkiye'nin yüzyıllık meselelerinden biridir.
Kökleri imparatorluk dönemine kadar uzanan mesele, siyasi,
iktisadi, etnik ve hepsinden psikolojik yönleri olan
karmaşık bir sorun alanıdır.. Türkiye'nin içe kapanıp
otoriteleşmesi veya dışa açılıp evrensel ölçüde bir demokratik
düzen tesis etmesiyle doğrudan ilgili olan meselenin aynı
zamanda uluslararası bir boyutu da bulunmaktadır.
Hangi boyuttan ele alırsak ele alalım bugün gelinen noktada
Kürt sorunu Türkiye için hem sürdürülmesi hem de
yönetilmesi zor bir mesele haline gelmiştir. Türkiye'nin
vatandaşlarına eşit ve birinci sınıf vatandaş olduğunu
hissettirmesi, muasır medeniyet seviyesi düzeyinde bir düzen
tesis etmesi ve büyük devlet olma iddialarını devam ettirebilmesi
için bu meseleyi çözmesi gerekmektedir. Hadisenin vardığı
hassas nokta, toplumsal psikolojinin doğru yönetilmesi ve
ortak aklın kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.

Haber Kaynak : Haber Duruş Haber Merkezi


HABERLER