Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

YAZARLAR

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektir


Arap ligi emperyal çıkarlara hizmetiyle tanınmayacak halde

Arap asıllı akademisyen Joseph Massad, geçmişten bugüne Arap Ligi’nin yapısını eleştirdiği makalesinde, Lig’in emperyal çıkarlara hizmet organı olarak nasıl dönüştüğünü anlatıyor…

Arap asıllı akademisyen Joseph Massad, Middle East Eye'de kaleme aldığı "Arap Birliği Filistin Sorununun Çözülmesine Nasıl Yardımcı Oldu?" başlıklı makalesinde, geçmişten bugüne Arap Ligi'nin emperyal çıkarlara hizmet organı olarak nasıl dönüştüğünü anlatıyor…

Körfez ülkeleri birbiri ardına İsrail ile resmi bağları benimserken, bazıları normalleşmeyi kınamak için Arap Ligi'ne başvurdu. Yine de ligin neden böyle bir şey yapmayacağını anlamak için, kuruluşuna geri dönmek gerekiyor.

Arap Devletleri Ligi, Britanya'nın emperyal çıkarlarını korumak için İngiltere'nin kışkırtması ve planlamasıyla 1945'te kuruldu.

İngilizler, yaptıklarının sorumluluğundan kendisini kurtarmak için Filistin sorununu bağımsız Arap devletlerine taşeronluk verdi.

75 yıl sonra lig, emperyal çıkarlara hizmet etme ana rolü dışında, birçok açıdan tanınmayacak hale geldi.

İngilizlerin 5000 Filistinliyi öldürdüğü, Filistinli liderleri idam ettiği ve sürgüne gönderdiği 1936-1939 Filistin İsyanı'nın ardından, İngiltere'ye yönelik düşmanlık Arap Doğu'sunda artıyordu. Bu, 1941 Nisan'ında Raşid Ali el-Geylani'nin Irak'taki darbesinde daha açık bir şekilde ortaya çıktı ve İngilizler bir ay sonra darbeyi başarıyla bastırdı.

Haziran ve Temmuz 1941'de İngilizler, baharda Raşid Ali'ye askeri yardım gönderen Vichy-Fransa egemenliğini sona erdirmek için Suriye ve Lübnan'ı işgal etti. Vichy-Fransızların yenilgisi, sürgündeki De Gaulle'ü 1943'te Suriye ve Lübnan'a bağımsızlık vermeye zorladı. Bu, Büyük Suriye, Irak, Mısır ve Arap Yarımadası'nın bile savaşın sona ermesinden önce tam olarak İngiliz emperyal kontrolü altına girmesini sağladı.

 

Ancak, Siyonist sömürge yerleşimci projesine sponsor olarak Filistinliler üzerinde felaketin öngörülebilir bir gelecekte İngilizleri rahatsız edeceğinin fark edilmesi, bölgedeki popüler İngiliz karşıtı duyarlılığın artmasıyla birlikte Londra'yı nasıl güvence altına alacağını düşünmeye yöneltti. Savaştan sonra İngiliz emperyal hegemonyasını sürdürdü: bir tür Arap "birliğini" destekleme projesi.

Bu, Britanya'nın tarihi rakibi Fransa'nın Arap Doğu'sunda hâlâ sahip olacağı etkinin sona ermesini sağlayacak, Arap Yarımadası'ndaki petrol kaynakları üzerindeki potansiyel bir Sovyet tehdidine karşı İngiliz çıkarlarını güçlendirecek ve ortaya çıkan Filistin yönetimine Arap birliği taşeronluk yapacaktı.

Arap birliği

İngilizlerin Suriye ve Lübnan'ı fethi, bu plan için çok önemli ilk adımdı. Haşimi Irak-Ürdün hükümdarı olarak Amir Abdullah ile ittifak (ve rekabet) halinde öngörülen birliğin ilk çabalarına sponsor oldu.

Abdullah, I. Dünya Savaşı'ndan bu yana Büyük Suriye'nin kralı olmayı planlıyordu ve yeni İngiliz imparatorluk planının emellerini gerçekleştireceğini umuyordu. Yapamadı; ancak, 1948'de kendisini kralı ilan ettiği Filistin'in orta ve doğu kesimini ele geçirmek için Siyonistlerle bir anlaşmaya varacaktı.

Suriyeliler ve Lübnanlılar cumhuriyetçi rejimlere bağlıydı. Suudların Haşimi'lerle tarihsel rekabeti, Abdullah'ın planlarına karşı çıktıkları anlamına geliyordu; Mısır Kralı Faruk, Irak ve Haşimi hegemonyasından endişe duyuyor ve Mısır'ın 19. yüzyılda çatıştığı Suudilere düşmanlık besliyordu.

Faruk, Mısır'ın yükselen Arap birliğine liderlik etmesi konusunda ısrar etti.

Sonuç olarak, Suriye ve Irak'ın birleşmesi projesi terk edildi ve bu eyaletler arasındaki herhangi bir federalizm biçimi bile iktidardaki hanedanların bağımsızlığına ve egemenliğine tehdit olarak görüldü.

Yalnızca Suriye tam bir birleşmeyi destekledi. Ekim 1944'te İngiliz planlarına uygun olarak İskenderiye'de yapılan bir toplantı, Arap devletlerinin Mart 1945'te Arap Devletleri Ligi'nin kurulması için temel olarak kabul ettikleri nihai anlaşmada, daha da seyreltilen bir protokolü ortaya çıkardı. Suudi Arabistan, Mısır, Filistin lideri Musa el-'Alami'nin temsil ettiği Filistin gibi Suriye, Lübnan, Ürdün ve Yemen de kurucu üyeler oldu.

Paktın 2. Maddesi, "... Ligi'nde amacı kendi bağımsızlık ve egemenliğini korumak için, aralarında yakın işbirliği gerçekleştirmek amacıyla daha yakın üye devletler ve koordine siyasi faaliyetleri arasındaki ilişkileri kurmaktır" hükmünü içeriyordu.

Aynı zamanda Filistin hakkında özel bir Ek içeriyordu: “Milletler Cemiyeti Sözleşmesi'nin [Filistin] için bir hükümet sistemi belirlemesi onun bağımsızlığının tanınması temelinde oldu. Onun varlığı ve uluslararasındaki bağımsızlığı nedeniyle diğer Arap devletlerinden herhangi birinin bağımsızlığından daha fazla sorgulanamaz bir gerçek bağımsızlıktır."

Böylece Filistin benimsenerek lig, esasen İngilizleri gelecekte ülkeye ne olacağı konusunda her türlü sorumluluktan kurtardı. Lig artık Britanya'nın kendisi için belirlediği tüm çıkarlara hizmet etmeye hazırdı.

Nasır'ın anti-emperyal gündemi

1950'lerde İngiliz etkisinin yerini Amerikan emperyal çıkarları aldığında, 1950'lerde ve 1960'larda Cemal Abdül Nasır'ın ve diğer Arap solcu rejimlerinin yükselişi, emperyalizm karşıtı bir gündem adına birliğin temel taahhütlerini altüst etti.

Bu, Batı'ya hizmet eden Arap yöneticilerinin 1967'deki yenilginin ertesi günü kazanıncaya kadar dişe diş dövüştüğü bir şeydi. Nasır'ın gücünün altın çağında, lig 1964'te Filistin halkının ana temsilci organı olarak Filistin Kurtuluş Örgütü'nü (FKÖ) kurdu. 1960'ların ortalarında rejiminin İsrail'le gizli dostluğunu ve 1920'lerde dedesi Amir Abdullah tarafından başlatılan ittifakını güçlendiren Ürdün Kralı Hüseyin, FKÖ'nün temsilci rolüne sürekli meydan okudu. 

Birliğin Filistin'e olan sözde taahhüdü, FKÖ'nü "Filistin halkının tek meşru temsilcisi" olarak tanınması Hüseyin'i yeni karara razı olmaya zorlanarak 1974'te resmileşti. Fikir, FKÖ'yü yavaş yavaş devrimci siyasetten uzaklaştırmak, onu ABD ve İsrail ile bir uzlaşmaya sokmaktı.

 

Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın İsrail ile 1979'da yaptığı Camp David barış anlaşması erken görüldü ve Sedat'ın birliğe danışmadan attığı adımların ABD'nin bölgeye yönelik planlarını gerçekleştirme çabalarını zayıflatmış olabileceğine dair endişeler vardı. 

Ligin orijinal ajandası

Lig, Mısır'ın üyeliğini derhal askıya aldı ve ülkeye yaptırımlar ve boykot uyguladı. Arap devletleri Mısır'la diplomatik ilişkilerini kesti ve büyükelçilerini geri çağırdı. Lig, karargahını Tunus'a taşıdı ve 1945'ten beri sadece Mısırlılar tarafından işgal edilen bir pozisyon olan genel sekreter olması için bir Cezayirli seçti.

Sedat, ligin kararını reddetti. Mısır bankalarında toplam 43 milyon dolarlık tüm mali varlıklarını dondurdu, lig binalarında bulunan arşivlerine el koydu ve Mısırlı personelinin Tunus'a taşınmasını yasakladı. Mısır güvenlik birimleri, Kahire'den ayrılmalarına izin verilmeden önce Irak'ın ekonomik meselelerden sorumlu genel sekreter yardımcısı Abdel Hasan Zalzala da dahil olmak üzere "bazı yetkililerin üzerinde “kişisel aramalar” yaptı.

Ağustos 1981'de Suudi Veliaht Prens Fahd bin Abdülaziz, o an ligin asıl gündemini zorlamak için uygun olduğuna karar verdi. İsrail'in Haziran 1967 öncesi sınırlarına çekilmesi ve Filistin yönetiminde bir Filistin devletinin kurulması karşılığında, Arapların İsrail'i tanıması planını (Fahd Planı olarak bilinir) açıkladı. Bu sadece Batı Şeria ve Gazze için bir tür yerel özerklik içeren anlaşmaydı.

Bu arada, Amerikalılar ve İsrailliler Mısır'ı etkisiz hale getirirken, İsrail Lübnan'ı işgal etmek ve FKÖ'nün askeri güçlerini yok etmek için bir fırsat ele geçirdi. Ülkeyi 1978'de ve yine 1982'de yaz sonunda FKÖ'yü yendiğinde işgal etti.

FKÖ'nün yenilgisi üzerine Amerikalılar, 1 Eylül 1982'de, Ürdün'ün Batı Şeria üzerindeki kontrolünün yalnızca bazı konfederal biçimlerde FKÖ dışı temsillerle yeniden kurulmasının kabul edilebileceğini ve buna göre özerklik ama bağımsızlık olmayan Filistinlilerin tanınabileceği Reagan Planı'nı açıkladı.

Reagan'ın planı

O yıl 6-9 Eylül'de Fez'de düzenlenen Arap Birliği toplantısı sonucunda, İsrail'le “barış” için Fahd Planı (bu arada Fahd kral olmuştu) resmen kabul edilerek Amerikalılara karşı çıkıldı. Kral Hüseyin, dedesi kadar Filistinlileri bağımsızlıktan mahrum bırakmaya istekliyken, 14 Eylül 1982'de Reagan Planı'na desteğini ilan etti.

İran'ın rejimlerine yönelik devrimci tehdidinden en çok endişe duyan Suudiler, Yaser Arafat'ın Reagan Planı'nın değiştirilmiş bir versiyonunu onaylamasını istedi ve Mısır'ı Arap safına geri getirmesini istedi. Arafat zorunlu olarak derhal Hüseyin ile müzakereye başladı ve görüşmeler için Ekim 1982'de Kahire'ye bir FKÖ heyeti göndererek Mısır'ın resmi Arap boykotunu kırdı.

FKÖ içindeki ve en büyük gerilla grubu olan El Fetih içindeki muhalefet, özellikle Mart 1983'te Arafat'ın, Reagan'ın FKÖ yetkililerini Ürdün-Filistin ortak delegasyonundan dışlama şartlarını kabul etmesi üzerine hızlandı. El Fetih merkez komitesi bu düzenlemeyi reddetti ve Arafat'ın onu takip etmesini engelledi. ABD çıkarlarına hizmet etme planı bozuldu, Hüseyin Arafat'ı reddetti ve onunla tüm görüşmeleri sona erdirdi.

El Fetih içinde Arafat'a karşı isyan çıktı. İsyan Suriye ve Libya hükümetleri tarafından desteklendi ve muhaliflerle Arafat'a sadık olanlar arasında çatışmalara yol açtı. Yine mağlup olan Arafat, nihayet Aralık 1983'te Fransız donanması tarafından İsraillilerden korunarak Lübnan'dan ihraç edildi.

Tunus'a giderken Mısır'da duran Arafat, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'i kucakladı ve Mübarek'in İsraillilerle yakın bağları asla sarsılmasa da Mısır'ı rehabilite etme adımlarını başlattı.

İran tehdidi

Arafat yolu açtığına göre, ligin Amman'daki 1987 zirvesinde, her devletin Mısır ile diplomatik ilişkilerini yeniden açma özgürlüğüne sahip olduğuna karar verildi. Resmi mantık, Suudi Arabistan'ın 1980'den beri Suudilerin ve Körfez'deki petrol ailelerinin emriyle Saddam'ın işgalinin, Arap dünyasına yönelik İran “tehdidinin” tehlikeleri konusundaki ısrarıdır.

Arap Ligi, 1945'te kurulduğundan beri emperyal yükümlülüklerini açıkça çok iyi yerine getirdi.

Amerikalılar adına Suudiler, Mısır o zamanlar İsrail'in müttefiki olsa bile, İran tehdidine karşı Mısır'ın restorasyonunun gerekli olduğu konusunda ısrar etti. Suudileri desteklemek için Ürdün, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri, açıkça Mısır'ın geri dönmesi çağrısında bulundu. Arafat, Arap liderlerin İran tehditleri karşısında safları kapattığını açıkladı. Mısır 1989'da lige geri getirildi ve lig merkezi 1990'da Kahire'ye geri taşındı.

Aynı yıl ligin işlevini tam olarak değiştirecek yeni bir dönem başladı. ABD, 1991'in başında Irak'ı Kuveyt'ten çıkarmak için Arap Yarımadası'nı işgal etmeye karar verdiğinde, Arap Ligi, batı emperyal çıkarlarının hizmetinde bir müzakere organı olarak var olmaktan çıktı ve ABD'nin emirlerinin kasıtlı olmadan uygulayıcısı oldu.

İsrail katında

Bu arada, 1982'den beri askeri olarak yenilgiye uğratılan FKÖ, Körfez ülkelerinin Arafat'ın ABD'nin Arap Yarımadası'nı işgalindeki pozisyonu nedeniyle mali desteğini durdurması ve 1991'de Sovyetler Birliği ve sosyalist camia çöktüğünde diplomatik olarak yenilgiye uğradı.

İsrail'in müttefikleri neden aniden son ilhakı konusunda endişeli?

Saddam Hüseyin'in 2003'teki yenilgisinden bu yana Suudiler ve diğer Körfez ülkeleri, rejimlerine yönelik sözde İran tehdidine karşı kampanyalarını yoğunlaştırdılar. İran'ı İsrail ile ittifakı meşrulaştıran bir tehdit saymakta ısrar ediyorlar.

Mısır, İran tehdidiyle yüzleşmek için İsrail'in müttefiki olarak 1980'lerin sonlarında Arap safına geri döndüyse, bugün Körfez rejimleri ve onların Amerikan sponsorlarıyla İsrail'in bu safhaya getirilmesi veya belki de daha doğrusu, Arap dünyasının İsrail katına getirilmesidir.

FKÖ ve Arafat'ın 1980'lerde Mısır'ı eski haline getirmek için Suudiler ve Amerikalılar tarafından taşeronlaştırılması gerçeği, FKÖ'nün Filistin çıkarlarını 1993'te Oslo'da satması göz önüne alındığında pek de ironik değil.

Bununla birlikte, imparatorluk gündeminin bir parçası olarak İran'ı devirmek için 1980'lerin başından beri Amerikalılar, Kral Hüseyin, Körfez rejimleri ve İsrailli işgalcilerle işbirliği yapan FKÖ ve Filistin Yönetimi, son haftalarda şaşkına döndü, hizmetlerinin artık gerekli olmadığını anladı.

ABD'nin icracı irade

Arap dışişleri bakanlarının geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda, lig üyeleri Filistin Yönetimi dışişleri bakanı tarafından İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasını kınamak için getirilen bir kararı dikkate almayı reddetti.

Belki de Arap Ligi, İsraillileri yeni ve genişletilmiş bir ligin lider üyesi olmaya davet ederek nihai yükümlülüğünü yerine getirecektir.

Ürdün, Mısır ve BAE, Ürdün ve BAE'nin 1987'de Mısır'ı rehabilite etmek için yaptığı gibi, Filistin Yönetimi önerisine karşı kampanyaya öncülük etti. Bahreyn'in bu hafta yaptığı barış anlaşması şimdiden Mısır'dan övgü ve Ürdün'den ılımlı destek aldı.

Filistin ve Irak'ın bağımsızlığı emperyal ve sömürge güçlerin çıkarları doğrultusunda bu kadar kolay bir şekilde atılınca, ligin üye devletlere "bağımsızlıklarını ve egemenliklerini koruma" taahhüdü değersiz hale geldi.

Arap Ligi, 1945'te kurulduğundan beri emperyal yükümlülüklerini çok iyi bir şekilde yerine getirdi, Mısır Nasır'ın Arap halklarına hizmet etmesi yönündeki cesur girişimlerini başarıyla bertaraf etti ve 1990-91'den sonra sadece ABD iradesinin uygulayıcısı oldu.

Belki de yakın zamanda nihai yükümlülüğünü İsraillileri yeni ve genişletilmiş bir ligin önde gelen üyesi olmaya davet ederek, böylece Britanya'nın kendisine sonsuza dek miras bıraktığı Filistin sorununu çözerek yerine getirecektir.

Joseph Massad

Joseph Massad, New York Columbia Üniversitesi'nde Modern Arap Siyaseti ve Entelektüel Tarih profesörü. Pek çok kitabın, akademik ve gazetecilik makalesinin yazarı. Kitapları arasında Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan, Desiring Arabs, The Persistence of the Filistin Problem: Essays on the Sionism and the Filistinans ve son olarak Islam in Liberalism yer alıyor. Kitapları ve makaleleri birçok dile çevrildi.

Kaynak: timeturk.com
HABERLER