Resimlere Tıklayarak Kitap Satın Alabilirsiniz

Reklam Görüntülerine Tıklayarak Kitap Siparişi Verebilirsiniz

YAZARLAR

Uyarı! Yapmış olduğunuz yorumlar incelendikten sonra onaylanacaktır onaylandıktan sonra gözükecektir


1921 - 2022... SAİD ÇEKMEGİL 101 YAŞINDA… DR. MEHMET ÇELEN’İN M. SAİD ÇEKMEGİL İLE İLGİLİ CEVAPLARI…

Merhum mütefekkir Mehmed Sait Çekmegil’in doğumunun yüz birinci yılı münasebetiyle, zamanında onun talebesi olmuş bulunan yazar Dr. Mehmet çelen konu ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

M. Sait Çekmegil Hocamızın doğumunun yüzüncü yılı münasebetiyle, hem onu anmak, hem de genç kuşaklara tanıtmak babında aşağıdaki sorularımızı cevaplandırmanızı istirham ediyoruz.

 - M. Sait Çekmegil Hocamızla nasıl tanıştınız; üzerinizdeki etkileri ne oldu?

Muhterem Rahmetli Said Ağabey ile tanışmam küçük yaşlarımda oldu. Arapça eğitimime 11 yaşımda Değerli Mehmet Alptekin Hocamın yanında başladım. Alptekin Hocam, o yıllarda Said Ağabeyle tanışıyor ve onun fikir sohbetlerine katılıyordu. Bir gün bu fikir sohbetlerine beni de götürdü. İlk gün bu sohbetlerden çok hoşlanmıştım. Çünkü küçük büyük herkes bu sohbetlerde konuşmak zorundaydı. Bu da insana özgüven veriyordu. Bundan sonra da Hocamla birlikte bu sohbetlere katıldım, fikir dünyamda büyük gelişmelere neden oldu. İki veya üç dakika içinde görüşlerinizi özet olarak belirtiyorsunuz. ine iki veya üç dakika gibi kısa bir zamanda muhataplarınızı ikna edecek düzeyde fikrinizi tamamıyla ve güzel bir şekilde izah etme becerisi kazanıyorsunuz.

Öncelikle sorgulamayı, münazarayı, gerçeklere ulaşmak için araştırma yapmayı, doğrudan yana olmayı, tenkidi, yanlışı tashih etmeyi ve doğruyu takdir etmeyi bu sohbetler insana öğretiyor.

- M. Sait Çekmegil Hocamızın düşünce dünyamıza en önemli katkıları neler? Özellikle "Malatya ekolü" denen bir akımın doğmasındaki etkileri nedir? Bu ekolü öne çıkaran yönü ne idi ve düşünce dünyamızda etkisi ne oldu?

Bizlerde fikir ve düşünce alanında, düşünme sistemleri konusunda etkileri oldu. Düşünme sanatını iyi bir şekilde gerçekleştirmeyi ondan öğrendiğimi söyleyebilirim. Ondan sonra araştırma, önüne gelen her habere inanmama, haberi derinliğine ve iyi bir şekilde sorgulama tekniğini öğrendiğimi belirtebilirim.

 Sayılı dakikalar içinde zihin dünyanı toparlayıp görüşlerini belirtme, aynı zamanda disiplinli olmamıza da vesile oldu. Böylece ilmi disiplin alışkanlığı kazanmış olduk.                                                                                                                                                                                                                                   

   Mehmed Said Çekmegil                                                                                                                                                                                                                                                         İ                                                                                                                                                                                                                 lmi çalışmalarda araştırma ve sorgulama çok önemlidir. Özellikle dini konularda araştırma yapmaksızın ve gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamaksızın konuşmanın doğru olmadığını yine Muhterem Said Ağabeyden öğrendim. Tabiki sadece Said Ağabeyimizden değil, Muhterem Said Ertürk Hocamdan ve Muhterem Mehmet Alptekin Hocamdan ve diğer hocalarımızdan çok şeyler öğrendik. Bu da bizlerin çok yönlü gelişmesine vesile oldu.

 Burada belirtilen “Malatya Ekolü” yerine, daha çok “Malatya İlim Havzası” tabirini kullanmak istiyorum. Gerçekten bu havzanın öncülerinden biri de Said Ağabeydi.

Bu ilim havzası, ilme ve ilim adamına değer veriyor, ilmi tartışmaları destekliyor, ilmi münazaraların usul ve adabını pratikte hem öğretiyor hem de uyguluyordu.

 Bu ilim havzasında birçok ilmi şahsiyet yerini almıştı. Bunlardan biri de Muhterem Said Ertürk Hocamdı. Bu ilmi şahsiyetler, hep birlikte bu ilmi havzanın tamamlanmasını ve genişlemesini sağlamışlar, ilmi meselelerin toplumda çok kapsamlı konuşulmasına vesile olmuşlardır. Bu durum uzun zaman devam etmiştir. Şimdilerde de önceki gibi olmazsa da bunun devamı söz konusudur.

Sahih İslam’ın öğrenilmesi, Allah’ın kitabı Kur’ân’a ve sünnet-i seniyeye bağlılık, son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)’i yegane örnek ve önder belirlemek, örflerin ve güzel âdetlerin uygulanması, sonradan dine girmiş bid’at ve hurafelerden arındırma bu dönemin en bariz özelliklerinden olmuştur.

Yeniden ihya ve tecdidin olması, günümüz meselelerine Kitap ve sünnet ışığında çözümler üretilmesi ve bunun gayretinin çekilmesi bu havzanın önemli unsurlarından biri olmuştur.

- Günümüzde onun düşünsel mirasını değerlendirmek ve ilerletmek için ne gibi çalışmalar yapılmakta veya yapılması gerekir. Bu konuda tavsiye ve önerileriniz var mı?

Düşünür ve ilim adamlarımızın, düşünce ve ilmi miraslarını değerlendirmek, öncelikle yazdıkları eserlerin yayımlanmasıyla gerçekleşir. Bu konuda Çıra Yayınları, Said Ağabeyin kitaplarını yayınlayarak çok önemli bir adım atmıştır.

 Eserlerini ve geride bıraktıkları kitaplarını, kendi adlarıyla kütüphaneler açarak yaşatmaya çalışmak gerekir.

Okullara, caddelere, sokaklara ve uygun olan mekanlara, ilim adamlarının isimlerini vermek lazımdır. Yöneticiler bunu bir lütuf olarak değil, gereklilik olarak yapmalılar. Bu durum, Osmanlı döneminde çok güzel uygulanmıştır.                                                                                                                                    İlim adamlarımızın adlarına vakıf ve dernekler kurarak, ilmi faaliyetlerin yürütülmesini ve düşünce sistemlerinin geliştirilmesini organizeli bir şekilde sağlamak gerekir.

 İlim adamlarının vakıfları üzerinden ilmi çalışmalara destek olmak, ilmi projeler geliştirmek ve ilim taliplerine burslar sağlamak gerekir.

 İlim adamlarımızın eserlerinin gençler arasında okunmasını sağlayacak ödüllü sistemler oluşturmak lazımdır.

 İlim adamlarının eserleri üzerinden bilgi yarışmaları düzenlemek ve bunları yaygınlaştırmak gerekir.

 Netice itibarıyla kuru kuruya ilim adamlarına “Saygı duyuyorum.” demekle, saygıda bulunulmuş olunmuyor. Ancak yukarıda belirttiğimiz hususları ve benzerlerini icraata geçtikten sonra saygı gerçekleşmiş demektir.


HABERLER